Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1145 · Visa fulltext
Förordning (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1997:865
Rubrik: Förordning (1997:865) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet
Omfattning: upph. 5 §, rubr. närmast 5 §; rubr, närmast före 10 § sätts närmast före 9 a §; ändr. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 §§; nya 7 a, 9 a, 17 §§, rubr. närmast före 9, 17 §§; omtryck
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1151
Rubrik: Förordning (1998:1151) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet
Omfattning: ny 18 §, rubr. närmast före 18 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:11
Rubrik: Förordning (1999:11) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamheten
Omfattning: ändr. 7 a, 10 §§; ny 4 a §
Ikraft: 1999-02-03 överg.best.
Förarbeten: EGTL27/97 s20
CELEX-nr: 396L0092
Ändring, SFS 2002:692
Rubrik: Förordning (2002:692) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet
Omfattning: ändr. 9 a, 10, 12, 17 §§
Ikraft: 2002-08-01
Ändring, SFS 2007:575
Rubrik: Förordning (2007:575) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007-11-01
Ändring, SFS 2010:1692
Rubrik: Förordning (2010:1692) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2014:137
Rubrik: Förordning (2014:137) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet
Omfattning: ändr. 16 §; ny 16 a §
Ikraft: 2014-05-01
Ändring, SFS 2015:261
Rubrik: Förordning (2015:261) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet
Omfattning: upph. 11 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2015:828
Rubrik: Förordning (2015:828) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2017:1047
Rubrik: Förordning (2017:1047) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet
Omfattning: ändr. 16 a §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2022:586
Rubrik: Förordning (2022:586) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet
Omfattning: ändr. 1, 2, 9 a, 10, 12, 13, 15 §§
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2022:1408
Rubrik: Förordning (2022:1408) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 2, 7 a, 9, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 2022-11-01