Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1038 · Visa fulltext
Förordning (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.
Departement: Justitiedepartementet PP
Ikraft: 1995-10-01 överg.best.
Upphävd: 2003-04-01
Ändring, SFS 1996:1523
Rubrik: Förordning (1996:1523) om ändring i förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1998:46
Rubrik: Förordning (1998:46) om ändring i förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998-03-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129
Ändring, SFS 1999:535
Rubrik: Förordning (1999:535) om ändring i förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.
Omfattning: ändr. 3, 15, 18, 20 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2000:756
Rubrik: Förordning (2000:756) om ändring i förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:615
Rubrik: Förordning (2001:615) om ändring i förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001-09-01
Ändring, SFS 2003:55
Omfattning: upph.