Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1038 · Visa fulltext
Förordning (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.
Departement: Justitiedepartementet PP
Ikraft: 1995-10-01 överg.best.
Upphävd: 2003-04-01
Ändring, SFS 1996:1523
Rubrik: Förordning (1996:1523) om ändring i förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1998:46
Rubrik: Förordning (1998:46) om ändring i förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998-03-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129
Ändring, SFS 1999:535
Rubrik: Förordning (1999:535) om ändring i förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.
Omfattning: ändr. 3, 15, 18, 20 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2000:756
Rubrik: Förordning (2000:756) om ändring i förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:615
Rubrik: Förordning (2001:615) om ändring i förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001-09-01
Ändring, SFS 2003:55
Omfattning: upph.