Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1000 · Visa fulltext
Pantbankslag (1995:1000)
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:178, bet. 1994/95:NU27, rskr. 1994/95:442
Ändring, SFS 2007:540
Rubrik: Lag (2007:540) om ändring i pantbankslagen (1995:1000)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2009:463
Rubrik: Lag (2009:463) om ändring i pantbankslagen (1995:1000)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2012:86
Rubrik: Lag (2012:86) om ändring i pantbankslagen (1995:1000)
Omfattning: ändr. 5, 23, 24 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Ändring, SFS 2014:728
Rubrik: Lag (2014:728) om ändring i pantbankslagen (1995:1000)
Omfattning: ändr. 27 §, rubr. närmast före 27 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:439
Rubrik: Lag (2015:439) om ändring i pantbankslagen (1995:1000)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2015-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260
Ändring, SFS 2017:636
Rubrik: Lag (2017:636) om ändring i pantbankslagen (1995:1000)
Omfattning: ändr. 4, 5, 23, 28, 31, 35 §§; nya 24 a, 25 a, 26 a, 27 a §§
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849