Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:681 · Visa fulltext
Förordning (1995:681) om växtskydd m.m.
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL026/77 s20
CELEX-nr: 377L0093
Upphävd: 2006-07-01
Ändring, SFS 1998:453
Rubrik: Förordning (1998:453) om ändring i förordningen (1995:681) om växtskydd m.m.
Omfattning: ändr. 19, 20 §§
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:1126
Rubrik: Förordning (1998:1126) om ändring i förordningen (1995:681) om växtskydd m.m.
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1999:533
Rubrik: Förordning (1999:533) om ändring i förordningen (1995:681) om växtskydd m.m.
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2000:1315
Rubrik: Förordning (2000:1315) om ändring i förordningen (1995:681) om växtskydd m.m.
Omfattning: ändr. 19, 21, 22 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2005:1222
Rubrik: Förordning (2005:1222) om ändring i förordningen (1995:681) om växtskydd m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108
Ändring, SFS 2006:817
Omfattning: upph.