Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1649 · Visa fulltext
Lag (1995:1649) om byggande av järnväg
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TP
Ikraft: 1996-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:2, bet. 1995/96:TU8, rskr. 1995/96:127
Ändring, SFS 1997:742
Rubrik: Lag (1997:742) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:115, bet. 1997/98:TU3, rskr. 1997/98:10
Ändring, SFS 1998:804
Rubrik: Lag (1998:804) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225
Ändring, SFS 1998:850
Rubrik: Lag (1998:850) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: upph. 2 kap 4 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1, 2, 3, 7, 8 §§, 5 kap 2 §; nya 1 kap 8 §, 2 kap 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5
CELEX-nr: 385L0337 397L0011
Ändring, SFS 2000:1338
Rubrik: Lag (2000:1338) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:29, bet. 2000/01:TU7, rskr. 2000/01:101, EGTL235/1996 s6
CELEX-nr: 31996L0048
Ändring, SFS 2004:523
Rubrik: Lag (2004:523) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 1 kap 1 a §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258
Ändring, SFS 2004:599
Rubrik: Lag (2004:599) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 1 a, 2 §§
Ikraft: 2004-07-21
Förarbeten: Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235
Ändring, SFS 2005:185
Rubrik: Lag (2005:185) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ny 5 kap 1 a §
Ikraft: 2005-05-15
Förarbeten: Prop. 2004/05:65, bet. 2004/05:MJU11, rskr. 2004/05:193, EUTL156/2003 s17
CELEX-nr: 32003L0035
Ändring, SFS 2005:579
Rubrik: Lag (2005:579) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 1 a, 2 §§
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Ändring, SFS 2005:944
Rubrik: Lag (2005:944) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 2 kap 1 c, 2, 6, 7, 8 §§, 3 kap 2, 3, 4 §§, 4 kap 1, 2, 4 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:169, bet. 2005/06:BoU2, rskr. 2005/06:50
Ändring, SFS 2010:93
Rubrik: Lag (2010:93) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 b, 7, 8, 13 §§, 3 kap. 2 §, 5 kap. 1, 1 a, 3 §§
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:59, bet. 2009/10:TU9, rskr. 2009/10:183
Ändring, SFS 2010:829
Rubrik: Lag (2010:829) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Ändring, SFS 2010:892
Rubrik: Lag (2010:892) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 1 a §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Ändring, SFS 2010:915
Rubrik: Lag (2010:915) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §, 5 kap. 3 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2010:1066
Rubrik: Lag (2010:1066) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379
Ändring, SFS 2012:440
Rubrik: Lag (2012:440 ) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: upph. 2 kap.; ändr. 1 kap. 1, 2, 4 §§, 3 kap. 1, 3, 4 §§, 4 kap. 4 §, 5 kap. 2 §; nya 1 kap. 4 a §, 2 kap., 3 kap. 3 a §, 4 kap. 2 a §,
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257
Ändring, SFS 2017:963
Rubrik: Lag (2017:963) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 a §, 2 kap. 2, 7, 8, 10, 12, 15 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20, direktiv 2011/92/EU
Ändring, SFS 2018:1417
Rubrik: Lag (2018:1417) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18: 383
Ändring, SFS 2018:1734
Rubrik: Lag (2018:1734) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:266, bet. 2018/19:CU2, rskr. 2018/19:31
Ändring, SFS 2019:894
Rubrik: Lag (2019:894) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:373
Rubrik: Lag (2022:373) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 a §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229