Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1646 · Visa fulltext
Förordning (1995:1646) om skattesatser vid beräkning av utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 1996-01-01
Upphävd: 2005-01-01
Ändring, SFS 1996:1282
Rubrik: Förordning (1996:1282) om ändring i förordningen (1995:1646) om skattesatser vid beräkning av utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1997:1181
Rubrik: Förordning (1997:1181) om ändring i förordningen (1995:1646) om skattesatser vid beräkning av utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 1, 2 §§: omtryck
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Ändring, SFS 1998:1528
Rubrik: Förordning (1998:1528) om ändring i förordningen (1995:1646) om skattesatser vid beräkning av utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:1029
Rubrik: Förordning (1999:1029) om ändring i förordningen (1995:1646) om skattesatser vid beräkning av utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2004:881
Omfattning: upph.