Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1571 · Visa fulltext
Lag (1995:1571) om insättningsgaranti
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:60, bet. 1995/96:NU7, rskr. 1995/96:83, EGTL135/5/94
CELEX-nr: 394L0019/S
Ändring, SFS 1996:593
Rubrik: Lag (1996:593) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:172, bet. 1995/96:NU25, rskr. 1995/96:267
Ändring, SFS 1996:1176
Rubrik: Lag (1996:1176) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1997:119
Rubrik: Lag (1997:119) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 13, 16, 19 §§
Ikraft: 1997-04-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:72, bet. 1996/97:FiU22, rskr. 1996/97:170
Ändring, SFS 1998:773
Rubrik: Lag (1998:773) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257
Ändring, SFS 1999:161
Rubrik: Lag (1999:161) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1999-05-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:30, bet. 1998/99:FiU15, rskr. 1998/99:131
Ändring, SFS 1999:915
Rubrik: Lag (1999:915) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:129, bet. 1999/2000:FiU7, rskr. 1999/2000:46
Ändring, SFS 2000:95
Rubrik: Lag (2000:95) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 4, 14 §§; ny 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2000-04-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:36, bet. 1999/2000:FiU14, rskr. 1999/2000:140, EGTL135/94 s5
CELEX-nr: 394L0019
Ändring, SFS 2000:188
Rubrik: Lag (2000:188) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182
Ändring, SFS 2000:815
Rubrik: Lag (2000:815) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:107, bet. 2000/01:FiU6, rskr. 2000/01:7
Ändring, SFS 2002:52
Rubrik: Lag (2002:52) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU2, rskr. 2001/02:129
Ändring, SFS 2002:358
Rubrik: Lag (2002:358) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237
Ändring, SFS 2004:320
Rubrik: Lag (2004:320) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 11, 16, 21 §§; nya 11 a, 11 b §, rubr. närmast före 11 b §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139. bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217, EGTL135/1994 s5
CELEX-nr: 31994L0019
Ändring, SFS 2005:257
Rubrik: Lag (2005:257) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:92, bet. 2004/05:FiU25, rskr. 2004/05:226. EGTL135/1994 s5
CELEX-nr: 31994L0019
Ändring, SFS 2005:920
Rubrik: Lag (2005:920) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:537
Rubrik: Lag (2006:537) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317
Ändring, SFS 2006:1380
Rubrik: Lag (2006:1380) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10
Ändring, SFS 2007:544
Rubrik: Lag (2007:544) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2007:1433
Rubrik: Lag (2007:1433) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 b, 9, 11 a, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112
Ändring, SFS 2008:497
Rubrik: Lag (2008:497) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 11 a §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2008:811
Rubrik: Lag (2008:811) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2008-10-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, rskr. 2008/09:16
Ändring, SFS 2009:698
Rubrik: Lag (2009:698) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2009-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:186, bet. 2008/09:FiU:35, rskr. 2008/09:297, EUTL68/2009 s3
CELEX-nr: 32009L0014
Ändring, SFS 2010:1865
Rubrik: Lag (2010:1865) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18, rskr. 2010/11:57, EUTL68/2009 s3
CELEX-nr: 32009L0014
Ändring, SFS 2011:829
Rubrik: Lag (2011:829) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 15, 16, 17, 23 §§, rubr. närmast före 24 §; nya 3 a, 14 a, 17 a, 25 §§, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:109, bet. 2010/11:FiU41, rskr. 2010/11:296, EUTL68/2009 s3
CELEX-nr: 32009L0014
Ändring, SFS 2014:310
Rubrik: Lag (2014:310) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 4 b §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253
Ändring, SFS 2014:977
Rubrik: Lag (2014:977) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
CELEX-nr: 32013R0575
Ändring, SFS 2015:1026
Rubrik: Lag (2015:1026) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: nuvarande 3 a § betecknas 3 b §; ändr. 2, 3, 25 §§, rubr. rubriken närmast före nuvarande 3 a § sätts närmast före 3 b §; nya 3 a, 7, 7 a och 26, 27, 28, 29, 30 §§, rubr. närmast före 26 §
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2016:625
Rubrik: Lag (2016:625) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: upph. 25, 26, 27, 28, 29, 30 §§; nuvarande 11 b § betecknas 11 d §; ändr. 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 24 §§; nya 4 c, 7 b, 7 c, 9 a, 9 b, 9 c, 11 b, 11 c, 13 a, 13 b, 15 a, 16 a, 17 b, 17 c §§
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261, direktiv 2014/49/EU
Ändring, SFS 2017:638
Rubrik: Lag (2017:638) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.
Ändring, SFS 2018:719
Rubrik: Lag (2018:719) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:804
Rubrik: Lag (2018:804) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1395
Rubrik: Lag (2018:1395) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 24 §; ändr. 14 §, rubr. närmast före 11 b § sätts närmast före 11 d §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438
Ändring, SFS 2019:749
Rubrik: Lag (2019:749) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2019:893
Rubrik: Lag (2019:893) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:177
Rubrik: Lag (2020:177) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 4, 8, 24 §§; ny 25 §, rubr. närmast före 25 §
Ikraft: 2020-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:80, bet. 2019/20:FiU38, rskr. 2019/20:192, direktiv 2014/49/EU
Ändring, SFS 2020:180
Rubrik: Lag (2020:180) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190
Ändring, SFS 2020:668
Rubrik: Lag (2020:668) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346