Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1554 · Visa fulltext
Årsredovisningslag (1995:1554)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91, EGTL222/78 s31, EGTL082/94 s33, EGTL193/83 s1, EGTL317/90 s60
CELEX-nr: 378L0660 394L0008 383L0349 390L0605
Ändring, SFS 1996:1140
Rubrik: Lag (1996:1140) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:32, bet. 1996/97:LU3, rskr. 1996/97:56
Ändring, SFS 1997:545
Rubrik: Lag (1997:545) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 8 kap 11 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:978
Rubrik: Lag (1997:978) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:39, bet. 1997/98:LU6, rskr. 1997/98:67
Ändring, SFS 1998:9
Rubrik: Lag (1998:9) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:167, bet. 1997/98:JoU8, rskr. 1997/98:56
Ändring, SFS 1998:761
Rubrik: Lag (1998:761) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 7 §, 7 kap 3, 7 §§, 8 kap 2, 6, 15 §§, 9 kap 1, 3 §§; ny 5 kap 19 a §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257
Ändring, SFS 1998:869
Rubrik: Lag (1998:869) om ändring i lagen (1998:9) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 § i 1998:9
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 1998:1548
Rubrik: Lag (1998:1548) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 5 kap 8, 9 §§, 8 kap 16 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:118, bet. 1998/99:LU1, rskr. 1998/99:20
Ändring, SFS 1998:1549
Rubrik: Lag (1998:1549) om ändring i lagen (1998:761) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 8 kap 6, 15 §§, 9 kap. 1, 3 §§ i 1998:761; ny 3 p övergångsbest. till 1998:761
Förarbeten: Prop. 1997/98:118, bet. 1998/99:LU1, rskr. 1998/99:20
Ändring, SFS 1999:1112
Rubrik: Lag (1999:1112) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: upph. 4 kap 16, 17 §§, bil, 1; nuvarande 5 kap 15-24 §§, 6 kap 3 §, bil. 2, 3, 4 betecknas 5 kap 16-26 §§, 6 kap 3, 5 §§, bil, 1, 2, 3, rubr. närmast före 5 kap 15, 17, 18, 20-24 §§, 6 kap 3 § sätts närmast före 5 kap 16, 18, 19, 22-26 §§; ändr. 1 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 2 kap 1, 3, 4, 7 §§, 3 kap, 4 kap 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14 §§, 5 kap 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 §§ de nya 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26 §§, 6 kap 1, 2, den nya 5 §§, 7 kap, 8 kap 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 §§, 9 kap 1, 2, 3 §§, 10 kap, den nya bil. 1; nya 1 kap 7 §, 5 kap 15 §, 6 kap 3, 4 §§, rubr. närmast före 5 kap 15 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:34
Rubrik: Lag (2000:34) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 4 kap 13 §, 5 kap 2 §, 7 kap 7 §, rubr. närmast före 4 kap 13 §; ny 4 kap 16 §, rubr. närmast före 4 kap 16 §
Ikraft: 2000-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:73
Rubrik: Lag (2000:73) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 4 kap 14 §, 5 kap 14 §, 6 kap 1 §
Ikraft: 2000-03-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:34, bet. 1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135, EGTL026/77 s1-13, EGTL222/78 s11-31
CELEX-nr: 377L0091 378L0660
Ändring, SFS 2001:934
Rubrik: Lag (2001:934) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 4 kap 14 §, 8 kap 7 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:150, bet. 2001/02:LU5, rskr. 2001/02:50
Ändring, SFS 2002:1062
Rubrik: Lag (2002:1062) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 7, 14 §; ny 5 kap 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/02:6, bet. 2002/03:LU1, rskr. 2002/03:43
Ändring, SFS 2003:487
Rubrik: Lag (2003:487) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 7 kap 14 §, 8 kap 15 §; ny 5 kap 18 b §, rubr. närmast före 5 kap 18 b §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:56, bet. 2002/03:LU7, rskr. 2002/03:221
Ändring, SFS 2003:716
Rubrik: Lag (2003:716) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: utgår genom 2003:1143
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:774
Rubrik: Lag (2003:774) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 9, 11 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 1 §, 7 kap 18 §, rubr. närmast före 5 kap 5 §, bil. 1; nya 4 kap 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 14 e §§, 5 kap 4 a, 4 b, 4 c §§, 7 kap 22 a §, rubr. närmast före 4 kap 14 a, 14 e §§, 5 kap 4 a §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:121, bet. 2003/04:LU2, rskr. 2003/04:26, EGTL222/1978 s31, EGTL283/2001 s28, EGTL193/1983 s1
CELEX-nr: 31978L0660, 32001L0065, 31983L0349
Ändring, SFS 2003:1142
Rubrik: Lag (2003:1142) om ändring i lagen (2003:774) om ändring i årdsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 4 kap 9 § i 2003:774
Förarbeten: Bet. 2003/04:LU14, rskr. 2003/04:99
Ändring, SFS 2003:1143
Rubrik: Lag (2003:1143) om ändring i lagen (2003:716) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 2003:716 utgår
Förarbeten: Bet. 2003/04:LU14, rskr. 2003/04:99
Ändring, SFS 2004:244
Rubrik: Lag (2004:244) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §, 5 kap 9 §, 7 kap 17 §, 8 kap 1 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2004:316
Rubrik: Lag (2004:316) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217, EGTL222/1978 s11, EGTL120/2003 s22
CELEX-nr: 31978L0660, 31978L0038
Ändring, SFS 2004:583
Rubrik: Lag (2004:583) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ny 5 kap 27 §
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2004:1173
Rubrik: Lag (2004:1173) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: upph. 7 kap 24 §, rubr. närmast före 7 kap 24 §; ändr. 2 kap 4 §, 4 kap 3, 4, 6, 9, 14 d §§, 5 kap 14, 15 §§, 7 kap 2, 3, 8, 12, 18, 22 §§, bil. 1; nya 3 kap 4 a §, 4 kap 13 a, 14 f och 14 g §§, 7 kap 32, 33 §§, rubr. närmast före 4 kap 13 a, 14 f §§, 7 kap 32 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/04:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 20024/05:89, EGTL178/2003 s16
CELEX-nr: 32003L0051
Ändring, SFS 2005:192
Rubrik: Lag (2005:192) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 7 kap 31 §
Ikraft: 2005-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:68, bet. 2004/05:LU21, rskr. 2004/05:191, EUTL178/2003 s16
CELEX-nr: 32003L0051
Ändring, SFS 2005:556
Rubrik: Lag (2005:556) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 5 kap 14 §; ny 3 kap 5 a §, rubr. närmast före 3 kap 5 a §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:85, bet. 2004/05:LU23, rskr. 2004/05:291
Ändring, SFS 2005:918
Rubrik: Lag (2005:918) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §, 5 kap 12 §, 6 kap 1, 2 §§, 7 kap 14, 32 §§, 8 kap 6, 15 §§, bil. 1, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1173
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:456
Rubrik: Lag (2006:456) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 7 kap 31 §; ny 6 kap 2 a §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:140, bet. 2005/06:LU29, rskr. 2005/06:276, EUTL142/2004 s12
CELEX-nr: 32004L0025
Ändring, SFS 2006:487
Rubrik: Lag (2006:487) om ändring i årsredovisninglagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 2 kap 5, 7 §§, 7 kap 2 §, 8 kap 3, 4 §§, 9 kap 1, 2 §§; nya 8 kap 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 8 kap 3 b §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:135, bet. 2005/06:LU37, rskr. 2005/06:329
Ändring, SFS 2006:565
Rubrik: Lag (2006:565) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 5 kap 20, 22 §§, 7 kap 14, 32 §§; ny 6 kap 1 a §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326
Ändring, SFS 2006:597
Rubrik: Lag (2006:597) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 5 kap 27 §, rubr.närmast före 5 kap 27 §
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32001R2157, 32003R1435
Ändring, SFS 2006:871
Rubrik: Lag (2006:871) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1 §, 3 kap 5, 8, 10, 11, 13 §§, 4 kap 11 §, 5 kap 4 b, 6, 16, 17, 18 a, 18 b §§, 6 kap 1 §, 7 kap 2, 3, 4, 8, 14, 31 §§, 8 kap 3 §, 9 kap 1, 3 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2007:132
Rubrik: Lag (2007:132) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: upph. 3 kap 12 §, rubr. närmast före 3 kap 12 §; ändr. 1 kap 3 §, 5 kap 4 b §
Ikraft: 2007-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:27, bet. 2006/07:CU13, rskr. 2006/07:126
Ändring, SFS 2007:367
Rubrik: Lag (2007:367) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 2, 3 §§; nya 9 kap 5, 6 §§
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187, EUTL390/2004 s38, EUTL69/2007 s27, EUTL243/2002 s1, EUTL261/2003 s1
CELEX-nr: 32004L0109, 32007L0014, 32002R1606, 32003R1725
Ändring, SFS 2007:541
Rubrik: Lag (2007:541) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 4 a §, 6 kap 1 a, 2 a §§, 7 kap 2, 3 §§, 9 kap 1, 2 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:367
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211, EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32002R1606
Ändring, SFS 2007:872
Rubrik: Lag (2007:872) om ändringi årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 7 kap 32 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:112, bet. 2007/08:CU2, rskr. 2007/08:28, EUTL142/2004 s12
CELEX-nr: 32004L0025
Ändring, SFS 2008:89
Rubrik: Lag (2008:89) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: nuvarande 8 kap 3 b § betecknas 8 kap 3 c §; ändr. 2 kap 5, 7 §§, 7 kap 2 §, 8 kap 3, 3 a §§, 9 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 2 kap 5 §; ny 8 kap 3 b §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2008:277
Rubrik: Lag (2008:277) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169
Ändring, SFS 2008:1236
Rubrik: Lag (2008:1236) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1173
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:56, bet. 2008/09:CU9, rskr. 2008/09:97
Ändring, SFS 2009:34
Rubrik: Lag (2009:34) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 14 b §, 7 kap. 3, 14, 31, 32 §§, rubr. till 6 kap., rubr. närmast före 8 kap. 14 §; nya 5 kap. 11 a, 12 a, 12 b §§, 6 kap. 6, 7, 8, 9 §§, 8 kap. 15 a §, rubr. närmast före 5 kap. 11 a, 12 a §§, 6 kap. 6 §
Ikraft: 2009-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:71, bet. 2008/09:CU11, rskr. 2008/09:161, EUTL224/2006 s1, EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32006L0046, 32002R1606
Ändring, SFS 2009:573
Rubrik: Lag (2009:573) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 5 kap. 21 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265, EUTL157/2006 s87
CELEX-nr: 32006L0043
Ändring, SFS 2009:702
Rubrik: Lag (2009:702) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 8 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2009-08-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:174, bet. 2008/09:NU22, rskr. 2008/09:303, EUTL210/2006 s19
CELEX-nr: 32006R1082
Ändring, SFS 2010:686
Rubrik: Lag (2010:686) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 5, 32 §§; ny 7 kap. 3 a §
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346, EUTL164/2009 s42
CELEX-nr: 32009L0049
Ändring, SFS 2010:690
Rubrik: Lag (2010:690) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:1173
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346
Ändring, SFS 2010:848
Rubrik: Lag (2010:848) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2010-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368, EGTL222/1978:22, EUTL164/2009 s49, EGTL193:1983 s1
CELEX-nr: 31978L0660, 32009L0049, 31983L0349
Ändring, SFS 2010:1515
Rubrik: Lag (2010:1515) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: upph. 5 kap. 4, 18 a §§, rubr. närmast före 5 kap. 4, 18 a §§; ändr. 3 kap. 4, 11 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. 3, 10, 11, 20, 22, 25 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 14, 32 §§, 8 kap. 15 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39, EGTL222/1978 s11, EUTL164/2009 s42
CELEX-nr: 31978L0660, 32009L0049
Ändring, SFS 2011:1377
Rubrik: Lag (2011:1377) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 8 kap. 11 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2011:1554
Rubrik: Lag (2011:1554) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: upph. 4 kap. 14 f, 14 g §§, rubr. närmast före 4 kap. 14 f §; ändr. 4 kap. 3, 9 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:26, bet. 2011/12:CU10, rskr. 2011/12:72, EUTL178/2003 s16
CELEX-nr: 32003L0051
Ändring, SFS 2013:436
Rubrik: Lag (2013:436) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: upph. 8 kap. 3 b §, ändr. 7 kap. 2 §, 9 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2014:542
Rubrik: Lag (2014:542) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 6 kap. 5 §, 7 kap. 4, 31 §§, rubr. närmast före 6 kap. 5 §, 7 kap. 31 §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:1386
Rubrik: Lag (2014:1386) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:4, bet. 2014/15:SkU5, rskr. 2014/15:12
Ändring, SFS 2015:813
Rubrik: Lag (2015:813) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: upph. 5 kap., 3 kap. 13 §, 7 kap. 23 §, rubr. närmast före 3 kap. 13 §, 7 kap. 23 §; nuvarande 7 kap. 22 a § betecknas 7 kap. 23 §; ändr. 1 kap. 3, 5 §§, 2 kap. 4, 5, 6 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 14 b §§, 6 kap. 1, 1 a, 2, 6, 7, 9 §§, 7 kap. 2, 3 a, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 25, 30, 31, 32 §§, 8 kap. 15, 16 §§, bil. 1, 2, 3, rubr. närmast 1 kap. 4 §, 2 kap. 5 §, 7 kap. 5, 9, 14, 16, 18, 25 §§, rubr. närmast efter 7 kap. 13 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36, direktiv 2013/34/EU
Ändring, SFS 2016:113
Rubrik: Lag (2016:113) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 8, 32 §§, 8 kap. 2 §
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Ändring, SFS 2016:644
Rubrik: Lag (2016:644) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 8 kap. 3 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:947
Rubrik: Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1, 6, 7 §§, 7 kap. 32 §, 8 kap. 15 a, 16 §§, rubr. närmast före 7 kap, 31 §, 8 kap. 16 §; nya 6 kap. 10, 11, 12, 13, 14 §§, 7 kap. 31 a, 31 b, 31 c §§, rubr. närmast före 6 kap. 10 §
Ikraft: 2016-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25, direktiv 2013/34/EU
Ändring, SFS 2017:682
Rubrik: Lag (2017:682) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 6 kap. 7 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2018:717
Rubrik: Lag (2018:717) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §, 6 kap. 3 §, 8 kap. 15 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1161
Rubrik: Lag (2018:1161) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:253, bet. 2017/18:CU38, rskr. 2017/18:382
Ändring, SFS 2019:286
Rubrik: Lag (2019:286) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 a §
Ikraft: 2019-06-10
Förarbeten: Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213, direktiv 2007/36/EG
Ändring, SFS 2020:611
Rubrik: Lag (2020:611) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 8 kap. 8 §
Ikraft: 2020-09-03
Förarbeten: Prop. 2019/20:116, bet. 2019/20:CU21, rskr. 2019/20:328
Ändring, SFS 2020:987
Rubrik: Lag (2020:987) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 a, 10 a §§, bil. 1, rubr.närmast före 3 kap. 5 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51
Ändring, SFS 2020:1033
Rubrik: Lag (2020:1033) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2021-01-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60
Ändring, SFS 2021:1216
Rubrik: Lag (2021:1216) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2, 31 c §§; ny 6 kap. 12 a §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:11, bet. 2021/22:FiU15, rskr. 2021/22:78
Ändring, SFS 2022:645
Rubrik: Lag (2022:645) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 9 kap. 1 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:74, bet. 2021/22:FiU36, rskr. 2021/22:304
Ändring, SFS 2022:1028
Rubrik: Lag (2022:1028) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §; ny 6 kap. 3 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:171, bet. 2021/22:CU24, rskr. 2021/22:376