Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1325 · Visa fulltext
Förordning (1995:1325) med instruktion för beslutsgrupper
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1996-01-01
Upphävd: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:313
Rubrik: Förordning (1996:313) om ändring i förordningen (1995:1325) med instruktion för beslutsgrupper som genomför samlade programdokument i målområden för EG:s strukturfonder
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 16 §§; omtryck
Ikraft: 1996-06-01
Ändring, SFS 1996:924
Rubrik: Förordning (1996:924) om ändring i förordningen (1995:1325) med instruktion för beslutsgrupper
Omfattning: ändr. 1, 4, 12 §§
Ikraft: 1996-11-01
Ändring, SFS 1996:1494
Rubrik: Förordning (1996:1494) om ändring i förordningen (1995:1325) med instruktion för beslutsgrupper
Omfattning: ändr. 1, 5, 7, 14 §§
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:141
Rubrik: Förordning (1997:141) om ändring i förordningen (1995:1325) med instruktion för beslutsgrupper
Omfattning: ändr. 1, 5, 7, 16 §§
Ikraft: 1997-05-09
Ändring, SFS 1997:970
Rubrik: Förordning (1997:970) om ändring i förordningen (1995:1325) med instruktion för beslutsgrupper
Omfattning: ändr. 14 §; nya 5 a, 7 a §§
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:36, 1996/97:108, Bet. 1996/97:KU4, 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:77, 1996/97:228
Ändring, SFS 1998:580
Rubrik: Förordning (1998:580) om ändring i förordningen (1995:1325) med instruktion för beslutsgrupper
Omfattning: upph. 14, 15, 16, 17 §§; ny 1 a §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1999:1424
Omfattning: upph.