Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:953 · Visa fulltext
Lag (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:149, bet. 1993/94:SoU26, rskr. 1993/94:410
Upphävd: 1999-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:789
Rubrik: Lag (1996:789) om ändring i lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården
Omfattning: upph. 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§; nuvarande 18 § betecknas 12 §; ändr. rubr. närmast före 12 §; ny 7 a §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281
Ändring, SFS 1998:499
Rubrik: Lag (1998:499) om ändring i lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:63, bet. 1997/98:TU9, rskr. 1997/98:192
Ändring, SFS 1998:532
Omfattning: upph.