Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:847 · Visa fulltext
Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:178, bet. 1993/94:BoU18, rskr. 1993/94:372
Upphävd: 2011-05-02
Ändring, SFS 1994:1577
Rubrik: Lag (1994:1577) om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1994/95:106, bet. 1994/95:BoU8, rskr. 1994/95:91
Ändring, SFS 1994:1589
Rubrik: Lag (1994:1589) om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. 6, 10 §§
Förarbeten: Prop. 1994/95:39, bet. 1994/95:NU4, rskr. 1994/95:49
Ändring, SFS 1999:366
Rubrik: Lag (1999:366) om ändring i lag (1994:847) om tekniska egenskaper på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: upph. 13, 14 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 1, 2, 4, 17, 21, 22, 23 §§; ny 2 a §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:62, bet. 1998/99:BoU8, rskr. 1998/99:218, EGTL040/89 s12, EGTL220/93 s1, EGTL213/95 s1, EGTL167/92 s17
CELEX-nr: 389L0106 393L0068 395L0016 392L0042
Ändring, SFS 2005:150
Rubrik: Lag (2005:150) om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2005-05-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:59, bet. 2004/05:BoU6, rskr. 2004/05:169
Ändring, SFS 2007:457
Rubrik: Lag (2007:457) om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:62, bet. 2006/07:CU28, rskr. 2006/07:189
Ändring, SFS 2010:900
Omfattning: upph.