Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:790 · Visa fulltext
Lag (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:230, bet. 1993/94:SkU39, rskr. 1993/94:346
Ändring, SFS 1994:1507
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2011:1365
Rubrik: Lag (2011:1365) om ändring i lagen (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29