Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:790 · Visa fulltext
Lag (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:230, bet. 1993/94:SkU39, rskr. 1993/94:346
Ändring, SFS 1994:1507
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2011:1365
Rubrik: Lag (2011:1365) om ändring i lagen (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29