Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:789 · Visa fulltext
Lag (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:246, bet. 1993/94:SkU40, rskr. 1993/94:347
Ändring, SFS 1994:1331
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1995:545
Rubrik: Lag (1995:545) om ändring i lagen (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam
Omfattning: ny 4 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:204, bet. 1994/95:SkU35, rskr. 1994/95:323
Ändring, SFS 2011:1364
Rubrik: Lag (2011:1364) om ändring i lagen (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29