Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:749 · Visa fulltext
Lag (1994:749) om Handikappombudsmannen
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:219, bet. 1993/94:SoU27, rskr. 1993/94:397
Upphävd: 2009-01-01
Ändring, SFS 1999:143
Rubrik: Lag (1999:143) om ändring i lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999-05-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:179, bet. 1998/99:AU4, rskr. 1998/99:140
Ändring, SFS 2001:1287
Rubrik: Lag (2001:1287) om ändring i lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002-03-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101
Ändring, SFS 2003:314
Rubrik: Lag (2003:314) om ändring i lagen (1994:749) om handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207
Ändring, SFS 2006:70
Rubrik: Lag (2006:70) om ändring i lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:38, bet. 2005/06:UbU4, rskr. 2005/06:149
Ändring, SFS 2008:568
Omfattning: upph.