Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:741 · Visa fulltext
Förordning (1994:741) om gymnasiesärskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:250, bet. 1993/94:UbU2, rskr. 1993/94:93
Upphävd: 2011-02-01
Ändring, SFS 1995:118
Rubrik: Förordning (1995:118) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1995-03-01
Ändring, SFS 1995:408
Rubrik: Förordning (1995:408) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 5 kap 9 §, 7 kap 1, 8, 9 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:888
Rubrik: Förordning (1995:888) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 5 kap 1 §, 8 kap 4 §, bil. 2
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:1056
Rubrik: Förordning (1995:1056) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §, rubr. närmast före 5 kap 2 §, bil. 1, 2
Ikraft: 1995-11-01
Ändring, SFS 1995:1379
Rubrik: Förordning (1995:1379) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 1 kap 11 §
Ikraft: 1996-02-01
Ändring, SFS 1996:561
Rubrik: Förordning (1996:561) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: nuvarande 6 kap 1 § betecknas 6 kap 1 a §, rubr. närmast före 6 kap 1 § sätts närmast före 6 kap 1 a §; ny 6 kap 1 §, rubr. närmast före 6 kap 1 §
Ikraft: 1996-07-15
Ändring, SFS 1997:607
Rubrik: Förordning (1997:607) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: upph. 8 kap 4 §, rubr. närmast före 8 kap 4 §; ändr. 4 kap 4 §; ny 5 kap 11 §, rubr. närmast före 5 kap 11 §
Ikraft: 1997-08-01
Ändring, SFS 1998:1209
Rubrik: Förordning (1998:1209) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: upph. 9 kap 2 §; ändr. 9 kap 1 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1999:1034
Rubrik: Förordning (1999:1034) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 5 kap 11 §
Ikraft: 2000-01-02 överg.best.
Ändring, SFS 2000:222
Rubrik: Förordning (2000:222) om ändring i förordningen (1999:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ny 8 kap 1 a §, rubr. närmast 8 kap 1 a §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:1112
Rubrik: Förordning (2000:1112) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 8 kap 1 a §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:744
Rubrik: Förordning (2001:744) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, 5 kap 3 §, 7 kap 1, 4 §§; ny 5 kap 2 a §
Ikraft: 2001-11-15
Ändring, SFS 2001:982
Rubrik: Förordning (2001:982) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: nuvarande 6 kap 1 a § betecknas 6 kap 1 b §, rubr. närmast före 6 kap 1 a § sätts närmast före 6 kap 1 b §; ny 6 kap 1 a §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2006:204
Rubrik: Förordning (2006:204) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 8 kap 1 a §; nya 6 kap 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 6 kap 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1095
Rubrik: Förordning (2006:1095) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: utgår genom 2006:1287
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2003/04:140, 2005/06:148, bet. 2003/04:UbU13, 2005/06:UbU22, rskr. 2004/05:4, 2005/06:313
Ändring, SFS 2006:1287
Rubrik: Förordning (2006:1287) om ändring i förordningen (2006:1095) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: utgår 2006:1095
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU3, rskr. 2006/07:8
Ändring, SFS 2007:54
Rubrik: Förordning (2007:54) om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan
Omfattning: ändr. 7 kap 2, 4 §§
Ikraft: 2007-04-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:148, bet. 2005/06:UbU22, rskr. 2005/06:313
Ändring, SFS 2010:2039
Omfattning: upph.