Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:7 · Visa fulltext
Förordning (1994:7) om flyttningsbidrag
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1994-02-15 överg.best.
Upphävd: 1999-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:149
Rubrik: Förordning (1994:149) om ändring i förordningen (1994:7) om respenning och medflyttandebidrag
Omfattning: ändr. 1, 6, 9, 10 §§; ny 8 a §
Ikraft: 1994-05-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr bet. 1993/94:AU11, rskr. 1993/94:189
Ändring, SFS 1994:1841
Rubrik: Förordning (1994:1841) om ändring i förordningen (1994:7) om respenning och medflyttandebidrag
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 16, 17 §§; nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145
Ändring, SFS 1995:730
Rubrik: Förordning (1995:730) om ändring i förordningen (1994:7) om flyttningsbidrag
Omfattning: ändr. 1, 9, 10 a, 10 b, 10 c, 16, 17 §§; nya 1 a, 14 a, 14 b, 14 c §§, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:218, bet. 1994/95:AU15, rskr. 1994/95:398
Ändring, SFS 1996:1106
Rubrik: Förordning (1996:1106) om ändring i förordningen (1994:7) om flyttningsbidrag
Omfattning: ändr. 14 a, 14 b §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:222, bet. 1995/96:FiU15, rskr. 1995/96:307
Ändring, SFS 1996:1274
Rubrik: Förordning (1996:1274) om ändring i förordningen (1994:7) om flyttningsbidrag
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1997:822
Rubrik: Förordning (1997:822) om ändring i förordningen (1994:7) om flyttningsbidrag
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Ändring, SFS 1998:164
Rubrik: Förordning (1998:164) om ändring i förordningen (1994:7) om flyttningsbidrag
Omfattning: ändr. 10 a, 10 b, 10 d, 14 a, 14 c §§
Ikraft: 1998-05-15
Ändring, SFS 1998:1788
Rubrik: Förordning (1998:1788) om ändring i förordningen (1994:7) om flyttningsbidrag
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:594
Omfattning: upph.