Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:686 · Visa fulltext
Lag (1994:686) om försöksverksamhet med medborgarkontor
Departement: Inrikesdepartementet KONS
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:187, bet. 1993/94:KU39, rskr. 1993/94:392
Upphävd: 1997-07-01
Ändring, SFS 1997:297
Omfattning: upph.