Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:588 · Visa fulltext
Lag (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:244, bet. 1993/94:FöU12, rskr. 1993/94:385
Ändring, SFS 1994:2064
Rubrik: Lag (1994:2064) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 1996:402
Rubrik: Lag (1996:402) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§; ny 4 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:37, bet. 1995/96:FöU4, rskr. 1995/96:237
Ändring, SFS 2002:278
Rubrik: Lag (2002:278) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:11, bet. 2001/02:FöU3, rskr. 2001/02:205
Ändring, SFS 2004:1003
Rubrik: Lag (2004:1003) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet
Omfattning: upph. 4 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44
Ändring, SFS 2016:647
Rubrik: Lag (2016:647) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:122, bet. 2015/16:FöU14, rskr. 2015/16:247