Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:588 · Visa fulltext
Lag (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:244, bet. 1993/94:FöU12, rskr. 1993/94:385
Ändring, SFS 1994:2064
Rubrik: Lag (1994:2064) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 1996:402
Rubrik: Lag (1996:402) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§; ny 4 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:37, bet. 1995/96:FöU4, rskr. 1995/96:237
Ändring, SFS 2002:278
Rubrik: Lag (2002:278) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:11, bet. 2001/02:FöU3, rskr. 2001/02:205
Ändring, SFS 2004:1003
Rubrik: Lag (2004:1003) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet
Omfattning: upph. 4 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44
Ändring, SFS 2016:647
Rubrik: Lag (2016:647) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:122, bet. 2015/16:FöU14, rskr. 2015/16:247