Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:572 · Visa fulltext
Förordning (1994:572) med instruktion för Brottsoffermyndigheten
Departement: Justitiedepartementet KRIM
Ikraft: 1994-07-01
Upphävd: 2006-01-01
Ändring, SFS 1995:349
Rubrik: Förordning (1995:349) om ändring i förordningen (1994:572) med instruktion för Brottsoffermyndigheten
Omfattning: ändr. 2, 5, 8, 9 §§, rubr. närmast före 5, 8 §§
Ikraft: 1995-06-01
Ändring, SFS 2005:1032
Omfattning: upph.