Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:524 · Visa fulltext
Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:100 (bil. 5), bet. 1993/94:FöU9, rskr. 1993/94:295
Ändring, SFS 1995:695
Rubrik: Förordning (1995:695) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: upph. 5 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1999:696
Rubrik: Förordning (1999:696) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1999-08-15
Ändring, SFS 1999:832
Rubrik: Förordning (1999:832) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1999-12-01
Ändring, SFS 2001:252
Rubrik: Förordning (2001:252) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2002:504
Rubrik: Förordning (2002:504) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:712
Rubrik: Förordning (2002:712) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. 3 §, rubr. närmast före 5 § sätts närmast före 6 §; nya 5, 8 §§
Ikraft: 2002-10-15
Ändring, SFS 2005:818
Rubrik: Förordning (2005:818) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2007:269
Rubrik: Förordning (2007:269) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:769
Rubrik: Förordning (2007:769) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:1012
Rubrik: Förordning (2008:1012) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. 5, 7, 8 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:686
Rubrik: Förordning (2009:686) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009-08-01
Ändring, SFS 2009:1157
Rubrik: Förordning (2009:1157) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-01-01