Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:523 · Visa fulltext
Förordning (1994:523) om förmåner till frivilliga
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:694
Rubrik: Förordning (1995:694) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga
Omfattning: ändr. 5, 10, 11, 12, 14, 15 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1997:87
Rubrik: Förordning (1997:87) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1997-05-01
Ändring, SFS 1999:833
Rubrik: Förordning (1999:833) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner för frivilliga
Omfattning: ändr. 15, 16, 17 §§
Ikraft: 1999-12-01
Ändring, SFS 2000:1073
Rubrik: Förordning (2000:1073) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga
Omfattning: ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraft: 2000-12-11 överg.best.
Ändring, SFS 2002:503
Rubrik: Förordning (2002:503) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga
Omfattning: ändr. 15, 16, 17 §§
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2004:966
Rubrik: Förordning (2004:966) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2008:1011
Rubrik: Förordning (2008:1011) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga
Omfattning: ändr. 15, 16, 17 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:1686
Rubrik: Förordning (2010:1686) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:1569
Rubrik: Förordning (2011:1569) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga
Omfattning: ändr 2, 2 a, 5, 11 §§
Ikraft: 2012-02-01
Ändring, SFS 2018:202
Rubrik: Förordning (2018:202) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2018-05-21