Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:362 · Visa fulltext
Förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:94, bet. 1993/94:SfU11, rskr. 1993/94:188
Ändring, SFS 1996:1356
Rubrik: Förordning (1996:1356) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 8, 9 §§
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:676
Rubrik: Förordning (1997:676) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997-10-01
Ändring, SFS 1998:154
Rubrik: Förordning (1998:154) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 1998-05-01
Ändring, SFS 2000:408
Rubrik: Förordning (2000:408) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 5, 7, 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2004:261
Rubrik: Förordning (2004:261) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1162
Rubrik: Förordning (2004:1162) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 3, 3 a §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2006:119
Rubrik: Förordning (2006:119) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2015:976
Rubrik: Förordning (2015:976) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Omfattning: ny 6 a §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:661
Rubrik: Förordning (2016:661) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2019:1016
Rubrik: Förordning (2019:1016) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2020-01-01