Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:361 · Visa fulltext
Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:94, bet. 1993/94:SfU11, rskr. 1993/94:188
Ändring, SFS 2000:407
Rubrik: Förordning (2000:407) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2003:203
Rubrik: Förordning (2003:203) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003-06-01
Ändring, SFS 2005:16
Rubrik: Förordning (2005:16) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2005-02-05
Förarbeten: EUTL31/2003 s18
CELEX-nr: 32003L0009
Ändring, SFS 2005:27
Rubrik: Förordning (2005:27) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-03-01
Förarbeten: Jfr prop. 2004/05:28, bet. 2004/05:SfU7, rskr. 2004/05:113
Ändring, SFS 2006:217
Rubrik: Förordning (2006:217) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl
Omfattning: ändr. 2 d §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2011:1135
Rubrik: Förordning (2011:1135) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr 2 a §, rubr. närmast före 8 §; ny 8 a §, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2015:608
Rubrik: Förordning (2015:608) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2015-12-01
Ändring, SFS 2019:1205
Rubrik: Förordning (2019:1205) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: nya 7 a, 7 b, 7 c §§, rubr. nämast före 7 a §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:734
Rubrik: Förordning (2020:734) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 7 b, 7 c §§; ny 11 a §
Ikraft: 2020-08-15 överg.best.