Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:361 · Visa fulltext
Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:94, bet. 1993/94:SfU11, rskr. 1993/94:188
Ändring, SFS 2000:407
Rubrik: Förordning (2000:407) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2003:203
Rubrik: Förordning (2003:203) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003-06-01
Ändring, SFS 2005:16
Rubrik: Förordning (2005:16) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2005-02-05
Förarbeten: EUTL31/2003 s18
CELEX-nr: 32003L0009
Ändring, SFS 2005:27
Rubrik: Förordning (2005:27) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-03-01
Förarbeten: Jfr prop. 2004/05:28, bet. 2004/05:SfU7, rskr. 2004/05:113
Ändring, SFS 2006:217
Rubrik: Förordning (2006:217) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl
Omfattning: ändr. 2 d §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2011:1135
Rubrik: Förordning (2011:1135) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr 2 a §, rubr. närmast före 8 §; ny 8 a §, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2015:608
Rubrik: Förordning (2015:608) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2015-12-01
Ändring, SFS 2019:1205
Rubrik: Förordning (2019:1205) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: nya 7 a, 7 b, 7 c §§, rubr. nämast före 7 a §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:734
Rubrik: Förordning (2020:734) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 7 b, 7 c §§; ny 11 a §
Ikraft: 2020-08-15 överg.best.