Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:224 · Visa fulltext
Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:99, bet. 1993/94:SkU29, rskr. 1993/94:170
Ändring, SFS 1994:1783
Rubrik: Förordning (1994:1783) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:54, bet. 1994/95:SkU4, rskr. 1994/95:152
Ändring, SFS 1994:1783
Rubrik: Förordning (1994:1783) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:54, bet. 1994/95:SkU4, rskr. 1994/95:152
Ändring, SFS 1995:623
Rubrik: Förordning (1995:623) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:623
Rubrik: Förordning (1995:623) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1326
Rubrik: Förordning (1996:1326) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1996:1326
Rubrik: Förordning (1996:1326) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:129
Rubrik: Förordning (1997:129) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 1997-05-01
Ändring, SFS 1997:129
Rubrik: Förordning (1997:129) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 1997-05-01
Ändring, SFS 1998:1731
Rubrik: Förordning (1998:1731) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 2, 4 a §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:1731
Rubrik: Förordning (1998:1731) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 2, 4 a §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:1217
Rubrik: Förordning (1999:1217) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 1999:1217
Rubrik: Förordning (1999:1217) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:510
Rubrik: Förordning (2000:510) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 2, 4 a §§
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:510
Rubrik: Förordning (2000:510) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 2, 4 a §§
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2003:1139
Rubrik: Förordning (2003:1139) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 a, 5 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1139
Rubrik: Förordning (2003:1139) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 a, 5 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1159
Rubrik: Förordning (2004:1159) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdeskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:1159
Rubrik: Förordning (2004:1159) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdeskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2011:386
Rubrik: Förordning (2011:386) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2011-05-15
Ändring, SFS 2011:386
Rubrik: Förordning (2011:386) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2011-05-15
Ändring, SFS 2011:1448
Rubrik: Förordning (2011:1448) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 3 a §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1448
Rubrik: Förordning (2011:1448) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 3 a §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:894
Rubrik: Förordning (2015:894) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:894
Rubrik: Förordning (2015:894) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:3
Rubrik: Förordning (2017:3) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2017-03-01
Ändring, SFS 2017:3
Rubrik: Förordning (2017:3) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2017-03-01
Ändring, SFS 2018:705
Rubrik: Förordning (2018:705) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:705
Rubrik: Förordning (2018:705) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2022:312
Rubrik: Förordning (2022:312) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:312
Rubrik: Förordning (2022:312) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1735
Rubrik: Förordning (2022:1735) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2023-02-13
Ändring, SFS 2023:330
Rubrik: Förordning (2023:330) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 a §§
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.