Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:193 · Visa fulltext
Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:449
Rubrik: Förordning (1995:449) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)
Omfattning: ändr. 13, 16 §§
Ikraft: 1995-06-01
Ändring, SFS 1995:1275
Rubrik: Förordning (1995:1275) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)
Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 12, 18, 19 §§; rubr. närmast före 18 § sätts närmast före 24 §; nya 20, 21, 22, 23, 24, 25 §§; ny rubr. närmast före 18 §
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1997:792
Rubrik: Förordning (1997:792) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)
Omfattning: ny 26 §, rubr. närmast före 26 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: EGTL77/96 s20
CELEX-nr: 396L0009
Ändring, SFS 2003:641
Rubrik: Förordning (2003:641) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2003-12-01
Ändring, SFS 2006:10
Rubrik: Förordning (2006:10) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)
Omfattning: nya 27, 28 §§, rubr. närmast före 27 §
Ikraft: 2006-02-16
Ändring, SFS 2007:520
Rubrik: Förordning (2007:520) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)
Omfattning: ändr. 2, 7, 12, 18 §§; ny 29 §, rubr. närmast före 29 §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2008:851
Rubrik: Förordning (2008:851) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)
Omfattning: upph. 6, 11, 15, 17, 23 §§; nuvarande 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 §§ betecknas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 30 §§; ändr. de nya 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 31, 32 §§; rubr. närmast före nuvarande 7, 12, 13, 16, 18, 24, 26 §§ sätts närmast före de nya 6, 10, 11, 15, 16, 31, 30 §§; nya 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 21, 24 §§
Ikraft: 2010-03-14
Ändring, SFS 2009:675
Rubrik: Förordning (2009:675) om ändring i förordningen (2008:851) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)
Omfattning: ändr. ikrafttr. till 2008:851
Ändring, SFS 2009:1420
Rubrik: Förordning (2009:1420) om ändring i förordningen (2009:675) om ändring i förordningen (2008:851) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)
Omfattning: ändr. ikrafttr. till 2008:851
Ändring, SFS 2022:1716
Rubrik: Förordning (2022:1716) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 30 §; ny 30 a §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/790