Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1809 · Visa fulltext
Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, 1994/95:87, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 1999:950
Rubrik: Lag (1999:950) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 15 §, 5 kap 15, 19 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2002:276
Rubrik: Lag (2002:276) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap 8, 11, 12, 15 §§, 4 kap 2 §, 5 kap 3 §, 8 kap 1 §, 11 kap 4 §, rubr. närmast till 8 kap; nya 3 kap 15 a §, 8 kap 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 8 kap 1, 6, 11 §§
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:11, bet. 2001/02:FöU3, rskr. 2001/02:205
Ändring, SFS 2004:220
Rubrik: Lag (2004:220) om ändring i lagen (2002:276) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ikrafttr. av 3 kap 12 § i 2002:276
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Bet. 2003/04:FöU5, rskr. 2003/04:170
Ändring, SFS 2004:835
Rubrik: Lag (2004:835) om ändring i lagen (1993:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 8 kap 9 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2006:441
Rubrik: Lag (2006:441) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: upph. 9 kap 2 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:185, bet. 2005/06:AU8, rskr. 2005/06:282
Ändring, SFS 2007:406
Rubrik: Lag (2007:406) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 8 kap 9 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2007:1258
Rubrik: Lag (2007:1258) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: upph. 11 kap 1, 2, 3, 5 §§, rubr. närmast före 11 kap 1 §; ändr. 5 kap 1 §, 11 kap 4 §, rubr. närmast före 11 kap
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:116, bet. 2007/08:FöU3, rskr. 2007/08:33
Ändring, SFS 2010:447
Rubrik: Lag (2010:447) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 3, 3 a, 4, 5 §§, 2 kap. 2, 3 §§, 3 kap. 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13 §§, 4 kap. 3 §; nya 1 kap. 3 a §, 3 kap. 4 a §, rubr. närmast före 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Ändring, SFS 2010:448
Rubrik: Lag (2010:448) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 4 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 4 a, 9, 15, 15 a, 22 §§, 5 kap. 1, 6, 7, 10, 15, 17 §§, 7 kap. 1 §, 10 kap. 6, 7, 8 §§, p 10, 15 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Ändring, SFS 2010:1262
Rubrik: Lag (2010:1262) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 8 kap. 2, 10 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2014:686
Rubrik: Lag (2014:686) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 10 kap. 6 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:649
Rubrik: Lag (2016:649) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:122, bet. 2015/16:FöU14, rskr. 2015/16:247
Ändring, SFS 2019:890
Rubrik: Lag (2019:890) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 4 §§, 3 kap. 15 §, 5 kap. 15 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:1274
Rubrik: Lag (2020:1274) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 4 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 4 a, 9, 15, 15 a, 22 §§, 5 kap. 1, 6, 7, 10, 15, 17 §§, 7 kap. 1 §, 10 kap. 6, 7, 8 §§, p 10, 15 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2021-02-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136
Ändring, SFS 2022:1574
Rubrik: Lag (2022:1574) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ny 6 kap. 3 a §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:41, bet. 2022/23:KU8, rskr. 2022/23:24