Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1809 · Visa fulltext
Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, 1994/95:87, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 1999:950
Rubrik: Lag (1999:950) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 15 §, 5 kap 15, 19 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2002:276
Rubrik: Lag (2002:276) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap 8, 11, 12, 15 §§, 4 kap 2 §, 5 kap 3 §, 8 kap 1 §, 11 kap 4 §, rubr. närmast till 8 kap; nya 3 kap 15 a §, 8 kap 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 8 kap 1, 6, 11 §§
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:11, bet. 2001/02:FöU3, rskr. 2001/02:205
Ändring, SFS 2004:220
Rubrik: Lag (2004:220) om ändring i lagen (2002:276) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ikrafttr. av 3 kap 12 § i 2002:276
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Bet. 2003/04:FöU5, rskr. 2003/04:170
Ändring, SFS 2004:835
Rubrik: Lag (2004:835) om ändring i lagen (1993:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 8 kap 9 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2006:441
Rubrik: Lag (2006:441) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: upph. 9 kap 2 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:185, bet. 2005/06:AU8, rskr. 2005/06:282
Ändring, SFS 2007:406
Rubrik: Lag (2007:406) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 8 kap 9 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2007:1258
Rubrik: Lag (2007:1258) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: upph. 11 kap 1, 2, 3, 5 §§, rubr. närmast före 11 kap 1 §; ändr. 5 kap 1 §, 11 kap 4 §, rubr. närmast före 11 kap
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:116, bet. 2007/08:FöU3, rskr. 2007/08:33
Ändring, SFS 2010:447
Rubrik: Lag (2010:447) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 3, 3 a, 4, 5 §§, 2 kap. 2, 3 §§, 3 kap. 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13 §§, 4 kap. 3 §; nya 1 kap. 3 a §, 3 kap. 4 a §, rubr. närmast före 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Ändring, SFS 2010:448
Rubrik: Lag (2010:448) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 4 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 4 a, 9, 15, 15 a, 22 §§, 5 kap. 1, 6, 7, 10, 15, 17 §§, 7 kap. 1 §, 10 kap. 6, 7, 8 §§, p 10, 15 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Ändring, SFS 2010:1262
Rubrik: Lag (2010:1262) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 8 kap. 2, 10 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2014:686
Rubrik: Lag (2014:686) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 10 kap. 6 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:649
Rubrik: Lag (2016:649) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:122, bet. 2015/16:FöU14, rskr. 2015/16:247
Ändring, SFS 2019:890
Rubrik: Lag (2019:890) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 4 §§, 3 kap. 15 §, 5 kap. 15 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:1274
Rubrik: Lag (2020:1274) om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 4 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 4 a, 9, 15, 15 a, 22 §§, 5 kap. 1, 6, 7, 10, 15, 17 §§, 7 kap. 1 §, 10 kap. 6, 7, 8 §§, p 10, 15 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2021-02-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136