Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1776 · Visa fulltext
Lag (1994:1776) om skatt på energi
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:54, bet. 1994/95:SkU4, rskr. 1994/95:152
Ändring, SFS 1995:611
Rubrik: Lag (1995:611) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 11 §§, 4 kap 1, 4, 12 §§, 5 kap 4 §, 6 kap 2, 3, 4, 5, 6, 8 §§, 7 kap 6 §, 9 kap 10 §, 12 kap 1 §, rubr. närmast efter rubr. till 4 kap; nya 1 kap 3 a §, 6 kap 8 a §, 10 p övergångsbest.
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:213, bet. 1994/95:SkU29, rskr. 1994/95:321, EGTL365/94 s46
CELEX-nr: 394L0074
Ändring, SFS 1995:912
Rubrik: Lag (1995:912) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 1, 9, 10 §§, 7 kap 4, 7 §§, 9 kap 2, 9 §§, 10 kap 4, 5, 7, 9 §§, 11 kap 3, 9 §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:203, bet. 1994/95:SkU28, rskr. 1994/95:439
Ändring, SFS 1995:1133
Rubrik: Lag (1995:1133) om ändring i lagen (1995:912) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1995:912
Ikraft: 1995-11-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1995/96:SkU1, rskr. 1995/96:1
Ändring, SFS 1995:1525
Rubrik: Lag (1995:1525) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap 3 a §, 2 kap 1, 3 §§, 4 kap 1, 11 §§, 7 kap 1, 2, 5, 7 §§, 8 kap 5, §, 10 kap 1, 2, 4, 5, §§, 11 kap 10 §; nya 2 kap 9 a §, 7 kap 5 a, 5 b §§, 8 kap 4 a §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:57, bet. 1995/96:SkU17, rskr. 1995/96:120, EGTL76,/92 s1, EGTL316/92 s12, s19, EGTL390/92 s124, EGTL365/94 s46
Ändring, SFS 1995:1526
Rubrik: Lag (1995:1526) om ändring i lagen (1995:912) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 3 p övergångsbest. till 1995:912; ändr. 2 kap 10 §, 11 kap 3 § i 1995:912
Förarbeten: Bet. 1995/96:SkU17, rskr. 1995/96:120
Ändring, SFS 1995:1533
Rubrik: Lag (1995:1533) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 5, 6 p övergångsbest.
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1995/96:SkU21, rskr. 1995/96:124
Ändring, SFS 1996:687
Rubrik: Lag (1996:687) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 9 kap 5 §, 11 kap 3 §, 5, 6 p övergångsbest.
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:198, bet. 1995/96:SkU31, rskr. 1995/96:305
Ändring, SFS 1996:967
Rubrik: Lag (1996:967) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 4 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1996:1220
Rubrik: Lag (1996:1220) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 11 kap 3 §, 5, 6 p övergångsbest.
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1996:1324
Rubrik: Lag (1996:1324) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:232, bet. 1996/97:SkU5, rskr. 1996/97:68
Ändring, SFS 1996:1408
Rubrik: Lag (1996:1408) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 12 kap 2 §; ändr. 7 kap 4 §, 9 kap 2, 5 §§, 12 kap 1 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:14, bet. 1996/97:SkU8, rskr. 1996/97:71
Ändring, SFS 1997:359
Rubrik: Lag (1997:359) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 4, 6, 8 §§; ny 4 kap 8 a §, rubr. närmast före 4 kap 8 a §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Ändring, SFS 1997:449
Rubrik: Lag (1997:449) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:450
Rubrik: Lag (1997:450) om ändring i lagen (1996:1220) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 11 kap 3 § i 1996:1220; ny 3 p övergångsbest. till 1996:1220
Förarbeten: Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:479
Rubrik: Lag (1997:479) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap 4, 7 §§, 9 kap 2, 5, 9, 12 §§, 12 kap 1 §, 6 p övergångsbest.
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:29, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:592
Rubrik: Lag (1997:592) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 9 a §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:122, bet. 1996/97:SkU26, rskr. 1996/97:279
Ändring, SFS 1997:1130
Rubrik: Lag (1997:1130) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 5, 6 p övergångsbest.; ändr. 2 kap 9 §, 4 kap 1 §, 7 kap 2, 4 §§, 9 kap 2, 3, 5, 9 §§; nya 8 kap 3 a §, 9 kap 9 a, 9 b §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:18, bet. 1997/98:SkU6, rskr. 1997/98:73
Ändring, SFS 1997:1131
Rubrik: Lag (1997:1131) om ändring i lagen (1997:479) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest. i 1997:479
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:18, bet. 1997/98:SkU6, rskr. 1997/98:73
Ändring, SFS 1998:289
Rubrik: Lag (1998:289) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 9 a §, 11 kap 3 §; ny 9 kap 8 a §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:140, bet. 1997/98:SkU25, rskr. 1997/98:219
Ändring, SFS 1998:849
Rubrik: Lag (1998:849) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 1998:1680
Rubrik: Lag (1998:1680) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 9 kap 12 §, 12 kap 1 §; nya 9 kap 13, 14, 15 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68
Ändring, SFS 1998:1699
Rubrik: Lag (1998:1699) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2, 11 §§, 4 kap 12 §, 7 kap 2, 4 §§, 8 kap 3 a §, 9 kap 2, 5, 9, 9 b §§, 11 kap 10 §; ny 2 kap 1 a §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:18, 1998/99:26, bet. 1998/99:SkU7, rskr. 1998/99:69
Ändring, SFS 1999:431
Rubrik: Lag (1999:431) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 kap 5, 6 §§; ändr. 2 kap 8, 6 kap 3, 7, 8 §§, 10 kap 9 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:1006
Rubrik: Lag (1999:1006) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 6 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:134, bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 1999:1063
Rubrik: Lag (1999:1063) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 10 §§, 11 kap 3 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28
Ändring, SFS 1999:1070
Rubrik: Lag (1999:1070) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 11 §. 5 kap 2, 3 §§, 6 kap 2 §, rubr. närmast före 4 kap 11 §; ny 4 kap 1 a §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:127, bet. 1999/2000:SkU3, rskr. 1999/2000:64
Ändring, SFS 1999:1109
Rubrik: Lag (1999:1109) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 9 kap 13 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1289
Rubrik: Lag (1999:1289) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 1999:1323
Rubrik: Lag (1999:1323) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 2 kap 6 §, 6 kap 8 a §; ändr. 2 kap 2, 5 §§, 4 kap 1 §, 6 kap 8 §, 2 p övergångsbest. till 1997:479
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:127, 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8, 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110
Ändring, SFS 1999:1324
Rubrik: Lag (1999:1324) om ändring i lagen (1999:1063) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1 § i 1999:1063
Förarbeten: Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8, 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110
Ändring, SFS 2000:484
Rubrik: Lag (2000:484) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §, 9 kap 2, 5, 9, 15 §§, 12 kap 1 §; nya 11 kap 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 kap 12 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1155
Rubrik: Lag (2000:1155) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 10 §§, 7 kap 4 §, 8 kap 3 a §, 9 kap 2, 5 §§, 11 kap 3 §, 2 p övergångsbest. till 1997:479
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36
Ändring, SFS 2000:1426
Rubrik: Lag (2000:1426) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 12 §§, 5 kap 2, 3, 5 §§; nya 4 kap 1 b, 12 a §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11, 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129
Ändring, SFS 2000:1435
Rubrik: Lag (2000:1435) om ändring i lagen (2000:1155) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1 § i 2000:1155
Förarbeten: Bet. 2000/01:SkU11, 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129
Ändring, SFS 2001:193
Rubrik: Lag (2001:193) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 kap 11, 12 §§
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2001:518
Rubrik: Lag (2001:518) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 7 kap 3, 4, 5 a, 7 §§, 8 kap 3 a, 4, 5 §§; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1, 8, 9, 11 §§, 4 kap 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 12 §§, 5 kap 1, 2, 3, 4 §§, 6 kap 1, 2, 3, 10 §§, 7 kap 1, 2, 5, 5 b, 6 §§, 8 kap 1, 2, 3 §§, 9 kap 2, 6, 9, 11, 14 §§, 10 kap 11 §, 11 kap 9, 10 §§, rubr. till 7, 8 kap, rubr. närmast före 11 kap 9 §; nya 4 kap 3 a §, 6 a kap
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:118, bet. 2000/01:SkU26, rskr. 2000/01:240 EGTL256/1987 s1, EGTL076/1992 s1, EGTL161/2000 s82
CELEX-nr: 31987R2658, 31992L0012, 32000L0047
Ändring, SFS 2001:523
Rubrik: Lag (2001:523) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 8 a §
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2000/01:SkU25, rskr. 2000/01:271
Ändring, SFS 2001:569
Rubrik: Lag (2001:569) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 10 kap 5 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2001:901
Rubrik: Lag (2001:901) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:29, bet. 2001/02:SkU9, rskr. 2001/02:63
Ändring, SFS 2001:962
Rubrik: Lag (2001:962) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 10 §§, 3 kap 2 §, 6 a kap 1, 2 §§, 9 kap 5 §, 11 kap 3, 10 §§; ny 6 a kap 5 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, 2001/02:3, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34
Ändring, SFS 2001:1081
Rubrik: Lag (2001:1081) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:31, bet. 2001/02:MJU6, rskr.2001/02:82
Ändring, SFS 2002:422
Rubrik: Lag (2002:422) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 kap 2, 10 §§, 9 kap 12, 13, 14, 15 §§, 10 kap 12 §, 11 kap 6, 13 §§; ändr. 4 kap 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 §§, 5 kap 3, 4, 5 §§, 6 kap 1 §, 8 kap 3 §, 9 kap 9 b §, 10 kap 11 §, 11 kap 7, 11 §§, 12 kap 1 §; ny 4 kap 12 b §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2002:684
Rubrik: Lag (2002:684) ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2002-11-15
Förarbeten: Prop. 2001/02:177, bet. 2001/02:SkU26, rskr. 2001/02:331
Ändring, SFS 2002:757
Rubrik: Förordning (2002:757) om ikraftträdande av lagen (2002:684) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ikrafttr. av lagen 2002:684
Ändring, SFS 2002:884
Rubrik: Lag (2002:884) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 9 §§
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20
Ändring, SFS 2002:890
Rubrik: Lag (2002:890) om ändring i lagen (2002:422) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 4 kap 10 § i 2002:422
Förarbeten: Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20
Ändring, SFS 2002:1141
Rubrik: Lag (2002:1141) om ändring i lagen (2002:422) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 4 § i 2002:422
Förarbeten: Bet. 2002/03:SkU5, rskr. 2002/03:80
Ändring, SFS 2002:1142
Rubrik: Lag (2002:1142) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 10 §§, 6 a kap 1, 2 §§, 9 kap 5 §, 11 kap 3 §, 2 p övergångsbest. till 1997:479
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, 2002/03:SkU5, rskr. 2002/03:80
Ändring, SFS 2003:810
Rubrik: Lag (2003:810) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 10 §§, 6 a kap 3 §, 9 kap 5, 9 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 3, 9, 10, 11, 12 §§, p 2 i övergångsbest. till 1997:479
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42
Ändring, SFS 2004:121
Rubrik: Lag (2004:121) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §, 4 kap 1 b, 12 a §§, 5 kap 2 §
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:41, bet. 2003/04:SkU19, rskr. 2003/04:140
Ändring, SFS 2004:223
Rubrik: Lag (2004:223) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap 1, 2, 3 §§, 9 kap 5 §
Ikraft: 2004-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:SkU28, rskr. 2003/04:188
Ändring, SFS 2004:628
Rubrik: Lag (2004:628) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 9 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:144, bet. 2003/04:SkU36, rskr. 2003/04:271
Ändring, SFS 2004:1038
Rubrik: Lag (2004:1038) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 10 §§, 6 a kap 1 §, 9 kap 7, 8, 9 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 3, 10, 12 §§, p 2 övergångsbest. till 1997:479
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47
Ändring, SFS 2004:1153
Rubrik: Lag (2004:1153) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:9, bet. 2004/05:MJU4, rskr. 2004/05:42
Ändring, SFS 2004:1197
Rubrik: Lag (2004:1197) om ändring i lagen (1994:1176) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 5, 7, 9, 11 §§; nya 11 kap 7 a, 7 b, 11 a, 11 b, 11 c, 13 §§, rubr. närmast före 11 kap 11 a §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:170, bet. 2004/05:NU7, rskr. 2004/05:90
Ändring, SFS 2005:308
Rubrik: Lag (2005:308) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 10 kap 3 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2005:960
Rubrik: Lag (2005:960) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 2, 3, 10 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ändring, SFS 2005:1189
Rubrik: Lag (2005:1189) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap 1 §, 9 kap 7, 8 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:44, bet. 2005/06:SkU14, rks.r 2005/06:118, EGTL10/2001 s30
CELEX-nr: 32001R0069
Ändring, SFS 2006:234
Rubrik: Lag (2006:234) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 10 kap 5 §
Ikraft: 2006-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ändring, SFS 2006:592
Rubrik: Lag (2006:592) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: nuvarande 4 kap 12 a, 12 b §§ betecknas 4 kap 13, 15 §§; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 4, 8, 10, 11 §§, 4 kap 12 §, 5 kap 2 §, 6 a kap 1, 3, 4, 5 §§, 11 kap 3 §; nya 2 kap 4 a §, 4 kap 14 §, 5 kap 4 a §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:125, bet. 2005/06:SkU33, rskr. 2005/06:352
Ändring, SFS 2006:925
Rubrik: Lag (2006:925) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2006-08-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:181, bet. 2005/06:MJU28, rskr. 2005/06:345, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2006:1394
Rubrik: Lag (2006:1394) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 10 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Ändring, SFS 2006:1508
Rubrik: Lag (2006:1508) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 3 a §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 4 a, 10, 11, 12 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 3, 12, 13, 15 §§, 5 kap 2, 3, 4 §§, 6 kap 4 §, 6 a kap 1, 5 §§, 8 kap 1, 3 §§, 9 kap 5, 7, 8 a, 9, 9 b, 10 §§, 11 kap 3, 11 c, 12, 13 §§, rubr. närmast före 2 kap 12 §, p 2 övergångsbest. till 1997:479; nya 1 kap 2 a, 8 §§, 9 kap 10 a, 10 b §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:13, bet. 2006/07:SkU5, rskr. 2006/07:43, EGTL279/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2031
Ändring, SFS 2006:1512
Rubrik: Förordning (2006:1512) om ikraftträdande av lagen (2006:1508) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ikrafttr. av 1 kap 8 §, 9 kap 9, 9 b §§ i 2006:1508
Ändring, SFS 2007:778
Rubrik: Lag (2007:778) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §; nya 1 kap 9 §, 7 kap 3 §
Ikraft: 2007-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:13, bet. 2007/08:SkU2, rskr. 2007/08:1
Ändring, SFS 2007:779
Rubrik: Lag (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 8, 9, 9 a §§, 9 kap 8 a §, 10 kap 1, 2, 4, 5 §§, rubr. närmast före 2 kap 8 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:123, bet. 2007/08:SkU3, rskr. 2007/08:2
Ändring, SFS 2007:1168
Rubrik: Lag (2007:1168) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 10 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30
Ändring, SFS 2007:1387
Rubrik: Lag (2007:1387) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 4 a, 10 §§, 6 a kap 1 §, 9 kap 7, 8 §§, 11 kap 3, 4, 12 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89
Ändring, SFS 2007:1393
Rubrik: Lag (2007:1393) om ändring i lagen (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1 § i 2007:779
Förarbeten: Bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89
Ändring, SFS 2008:204
Rubrik: Lag (2008:204) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap 1 §, 9 kap 3 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:122, bet. 2007/08:SkU28, rskr. 2007/08:164
Ändring, SFS 2008:561
Rubrik: Lag (2008:561) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap 2, 3, 4, 5 §§, 11 kap 10 §; nya 1 kap 10 §, 6 a kap 3 a, 3 b, 3 c §§
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:121, bet. 2007/08:SkU27, rskr. 2007/08:238
Ändring, SFS 2008:562
Rubrik: Lag (2008:562) om ändring i lagen (2008:204) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap 1 § i 2008:204
Förarbeten: Prop. 2007/08:121, bet. 2007/08:SkU27, rskr. 2007/08:238
Ändring, SFS 2008:1219
Rubrik: Lag (2008:1219) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 10 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU1, rskr. 2008/09:46
Ändring, SFS 2008:1319
Rubrik: Lag (2008:1319) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 1 a §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:48, bet. 2008/09:SkU14, rskr. 2008/09:110, EGTL76/1992 s1, EUTL359/2004 s30
CELEX-nr: 31992L0012, 32004L0106
Ändring, SFS 2009:1492
Rubrik: Lag (2009:1492) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 2 kap. 10 §, rubr. närmast före 2 kap. 10 §; ändr. 2 kap. 1 §, 11 kap. 3, 10 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122 och prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121
Ändring, SFS 2009:1493
Rubrik: Lag (2009:1493) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 4 kap. 8 §, 6 kap. 7, 9 §§, rubr. närmast före 4 kap. 8 §, 6 kap. 2, 3, 8, 10 §§; nuvarande 6 kap. 3, 4, 8 §§ betecknas 6 kap. 13, 14, 12 §§; ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 11 §, 4 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a, 9, 11 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 10, 10 b, 11 §§, nya 6 kap. 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap. 6 §, rubr. till 6 kap.; nya 3 a kap., 4 kap. 2 a, 8, 9 a, 9 b, 10 §§, 5 kap. 1 a §, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 a, 9, 10, 11 §§, 7 kap. 2 a §, rubr. närmast före 4 kap. 2, 8 §§, 6 kap. 2, 9, 12, 13 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121, EUTL9/2009 s12, EUTL162/2003 s5, EGTL76/1992 s1
CELEX-nr: 32008L0118, 32003D1152, 31992L0012
Ändring, SFS 2009:1494
Rubrik: Lag (2009:1494) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 2 kap. 4 a §, 4 kap. 14 §, 5 kap. 4 a §; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 11 §
Ikraft: 2010-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122
Ändring, SFS 2009:1495
Rubrik: Lag (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §, 2 kap. 1, 11 §§, 6 a kap. 1, 2, 3, 5 §§, 7 kap. 3 §, 9 kap. 5, 7, 8, 9 §§; nya 2 kap. 1 b §, 6 a kap. 2 a §, 7 kap. 4 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122, EUTL140/2009 s16
CELEX-nr: 32009L0028
Ändring, SFS 2009:1496
Rubrik: Lag (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 1, 2 a §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122
Ändring, SFS 2009:1497
Rubrik: Lag (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 1 kap. 8 §, 9 kap. 9, 9 a, 9 b §§; ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 1, 2, 3 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122
Ändring, SFS 2009:1505
Rubrik: Lag (2009:1505) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 kap. 13, 14 §§, rubr. närmast före 6 kap. 13 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121
Ändring, SFS 2010:107
Rubrik: Lag (2010:107) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 b, 13 §§
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189
Ändring, SFS 2010:181
Rubrik: Lag (2010:181) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ny 6 kap. 15 §
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:94, bet. 2009/10:SkU33, rskr. 2009/10:203
Ändring, SFS 2010:600
Rubrik: Lag (2010:600) om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:1495
Förarbeten: Prop. 2009/10:164, bet. 2009/10:MJU26, rskr. 2009/10:299
Ändring, SFS 2010:1088
Rubrik: Lag (2010:1088) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraft: 2011-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:144, bet. 2009/10:SkU34, rskr. 2009/10:256
Ändring, SFS 2010:1089
Rubrik: Lag (2010:1089) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §; ny 2 kap. 2 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:144, bet. 2009/10:SkU34, rskr. 2009/10:256
Ändring, SFS 2010:1090
Rubrik: Lag (2010:1090) om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 § i 2009:1495
Förarbeten: Prop. 2009/10:144, bet. 2009/10:SkU34, rskr. 2009/10:256
Ändring, SFS 2010:1820
Rubrik: Lag (2010:1820) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §, 6 kap. 7 §; ny 5 kap. 4 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:12, bet. 2010/11:SkU10, rskr. 2010/11:76
Ändring, SFS 2010:1821
Rubrik: Lag (2010:1821) om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 § i 2009:1495
Förarbeten: Prop. 2010/11:12, bet. 2010/11:SkU10, rskr. 2010/11:76
Ändring, SFS 2010:1822
Rubrik: Lag (2010:1822) om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 § i 2009:1496
Förarbeten: Prop. 2010/11:12, bet. 2010/11:SkU10, rskr. 2010/11:76
Ändring, SFS 2010:1823
Rubrik: Lag (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 i 2009:1497
Förarbeten: Prop. 2010/11:12, bet. 2010/11:SkU10, rskr. 2010/11:76
Ändring, SFS 2010:1824
Rubrik: Lag (2010:1824) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §, 12 kap. 1 §, rubr. närmast före 2 kap. 12 §; ny 7 kap. 5 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:32, bet. 2010/11:SkU17, rskr. 2010/11:77
Ändring, SFS 2010:1896
Rubrik: Lag (2010:1896) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:28, bet. 2010/11:SkU16, rskr. 2010/11:95
Ändring, SFS 2011:101
Rubrik: Lag (2011:101) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 a, 6 kap. 8, 8 a, 10, 11 §§
Ikraft: 2011-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:48, bet. 2010/11:SkU24, rskr. 2010/11:162
Ändring, SFS 2011:287
Rubrik: Lag (2011:287 ) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 11 §, 3 a kap. 1, 2, 4 §§, 4 kap. 1, 1 a, 1 b, 4, 6, 7, 9, 9 b, 11, 12, 13 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 7, 8, 8 a, 12, 15 §§, 7 kap. 2, 5 b, 6 §§, 9 kap. 10, 11 §§
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:321
Rubrik: Lag (2011:321) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2011-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJu9, rskr. 2010/11:194
Ändring, SFS 2011:1094
Rubrik: Förordning (2011:1094) om ikraftträdande av lagen (2010:1088) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ikrafttr. av 2010:1088
Ändring, SFS 2011:1197
Rubrik: Lag (2011:1197) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:154, bet. 2011/12:SkU2, rskr. 2011/12:11
Ändring, SFS 2011:1370
Rubrik: Lag (2011:1370) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §, 6 kap. 1 §, 8 kap. 3 §, 10 kap. 11 §, 11 kap. 11 c §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:678
Rubrik: Lag (2012:678) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 kap. 15 §; ändr. 2 kap. 11 §, 4 kap. 1, 1 a, 1 b, 13 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5
Ändring, SFS 2012:680
Rubrik: Lag (2012:680) om ändring i lagen (2010:1822) om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 § i 2010:1822
Förarbeten: Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5
Ändring, SFS 2012:681
Rubrik: Lag (2012:681) om ändring i lagen (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 § i 2010:1823
Förarbeten: Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5
Ändring, SFS 2012:796
Rubrik: Lag (2012:796) om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1 § i 2009:1496
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37
Ändring, SFS 2012:797
Rubrik: Lag (2012:797) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1, 2 §§, 9 kap. 5 § i 2009:1497
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37, EUTL275/2003 s32, EUTL140/2009 s63
CELEX-nr: 32003L0087, 32009L0029
Ändring, SFS 2012:798
Rubrik: Lag (2012:798) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §, 6 a kap. 2 §, 9 kap. 5 §; nya 7 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 4 a §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop.2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1 och 2012/13:SkU15, rskr. 2012/13:37 och rskr. 2012/13:38, EUTL275/2003 s32, EUTL140/2009 s63
CELEX-nr: 32003L0087, 32009L0029
Ändring, SFS 2012:808
Rubrik: Lag (2012:808) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2012-12-30
Förarbeten: Prop. 2011/12:162, bet. 2012/13:FöU2, rskr. 2012/13:49
Ändring, SFS 2012:836
Rubrik: Lag (2012:836) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 a §, 2 kap. 3 §, 5 kap. 3 §, 7 kap. 1, 2 a §§, 11 kap. 10 §; ny 7 kap. 1 a §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:27, bet. 2012/13:SkU13, rskr. 2012/13:74
Ändring, SFS 2012:837
Rubrik: Lag (2012:837) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2009:1497
Förarbeten: Prop. 2012/13:27, bet. 2012/13:SkU13, rskr. 2012/13:74
Ändring, SFS 2013:19
Rubrik: Förordning (2013:19) om ikraftträdande av lagen (2012:798) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ikrafttr. av 2012:798
Ändring, SFS 2013:371
Rubrik: Lag (2013:371) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2012:836
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:124, bet. 2012/13:SkU24, rskr. 2012/13:236
Ändring, SFS 2013:957
Rubrik: Lag (2013:957) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: utgår genom 2014:1364
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/12:56
Ändring, SFS 2013:969
Rubrik: Lag (2013:969) om ändring i lagen (2012:797) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. i 6 a kap. 1, 2 §§ i 2012:797
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2013:970
Rubrik: Lag (2013:970) om ändring i lagen (2012:681) om ändring i lagen (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 § i 2012:681
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2013:1004
Rubrik: Lag (2013:1004) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 6 a kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2013:1074
Rubrik: Lag (2013:1074) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap. 6, 7 §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:10, bet. 2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88
Ändring, SFS 2013:1075
Rubrik: Lag (2013:1075) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 3 a kap. 3 §, 4 kap. 4, 6 §§, 6 kap. 1, 2 §§; nya 4 kap. 3 b, 5 a, 6 a, 7 a, 16 §§, 5 kap. 1 b §, 6 kap. 1 a §
Ikraft: 2014-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:10, bet. 2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88
Ändring, SFS 2014:285
Rubrik: Lag (2014:285) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 2 kap. 12 §, 7 kap. 5 a §, rubr. närmast före 2 kap. 12 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:147, bet. 2013/14:SkU30, rskr. 2013/14:233
Ändring, SFS 2014:668
Rubrik: Lag (2014:668) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 10 kap. 9, 10 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:945
Rubrik: Lag (2014:945) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2014-10-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31, rskr. 2013/14:342
Ändring, SFS 2014:1023
Rubrik: Lag (2014:1023) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §, 6 a kap. 1 §, 9 kap. 3 §
Ikraft: 2014-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:184, bet. 2013/14:MJU29, rskr. 2013/14:364
Ändring, SFS 2014:1024
Rubrik: Lag (2014:1024) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1 § i 2009:1497
Förarbeten: Prop. 2013/14:184, bet. 2013/14:MJU29, rskr. 2013/14:364
Ändring, SFS 2014:1364
Rubrik: Lag (2014:1364) om ändring i lagen (2013:957) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2013:957 utgår
Förarbeten: Prop. 2013/14:246, bet. 2014/15:SkU4, rskr. 2014/15:3
Ändring, SFS 2014:1496
Rubrik: Lag (2014:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 7 kap. 3 b §; ändr. 7 kap. 3 a, 3 c, 3 d, 4 a §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2015:214
Rubrik: Lag (2015:214) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ny 1 kap. 11 §
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:40, bet. 2014/15:SkU12, rskr. 2014/15:133
Ändring, SFS 2015:640
Rubrik: Lag (2015:640) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a, 3 c, 3 d §§
Ikraft: 2015-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:2; bet. 2015/16:FiU11, rskr. 2015/16:19
Ändring, SFS 2015:747
Rubrik: Lag (2015:747) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 9 kap. 4 §; ändr. 2 kap. 1, 1 b, 9 §§, 4 kap. 1, 12 §§, 5 kap. 3 §, 6 a kap. 1, 2, 2 a, 3 §§, 7 kap. 3 a, 3 c §§, 9 kap. 5 §, 12 kap. 1 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51
Ändring, SFS 2015:749
Rubrik: Lag (2015:749) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51
Ändring, SFS 2015:750
Rubrik: Lag (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1, 2, 3, §§, 9 kap. 5 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51
Ändring, SFS 2015:845
Rubrik: Lag (2015:845) om ändring i lagen (2015:747) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a, 3 c §§ i 2015:747
Förarbeten: Prop. 2015/16:38, bet. 2015/16:MJU5, rskr. 2015/16:64
Ändring, SFS 2015:846
Rubrik: Lag (2015:846) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 d, 4 §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:38, bet. 2015/16:MJU5, rskr. 2015/16:64
Ändring, SFS 2015:890
Rubrik: Lag (2015:890) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75
Ändring, SFS 2016:266
Rubrik: Lag (2016:266) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 b, 8, 13 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:505
Rubrik: Lag (2016:505) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 11 kap. 10 §; ändr. 6 a kap. 1, 2 a §§, 7 kap. 1, 3, 3 a, 3 c, 3 d, 4 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 2, 7, 8 §§; nya 1 kap. 11 a, 11 b, 12, 13, 16 §§, 6 a kap. 2 b, 2 c §§
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:159, bet. 2015/16:SkU26, rskr. 2015/16:254
Ändring, SFS 2016:506
Rubrik: Lag (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1 § i 2015:750
Förarbeten: Prop. 2015/16:159, bet. 2015/16:SkU26, rskr. 2015/16:254
Ändring, SFS 2016:791
Rubrik: Lag (2016:791) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a, 3 c, 3 d §§
Ikraft: 2016-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:99, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310
Ändring, SFS 2016:1072
Rubrik: Lag (2016:1072) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 a, 11 b §§, 6 kap. 1 a §, 6 a kap. 1, 2 a §§, 9 kap. 2 §, 11 kap. 3, 5, 7, 8, 9, 12 §§; nya 1 kap. 14, 15 §§, 11 kap. 6, 12 a, 12 b, 14 §§
Ikraft: 2016-12-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2016:1073
Rubrik: Lag (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 11 kap. 7 a, 7 b, 11 a, 11 b, 11 c, 13 §; ändr. 1 kap. 11 a §, 11 kap. 2, 5, 7, 9, 11 §§; ny 1 kap. 17 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2016:1079
Rubrik: Lag (2016:1079) om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr 6 a kap. 1 § i 2016:506
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2017:399
Rubrik: Lag (2017:399) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268
Ändring, SFS 2017:400
Rubrik: Lag (2017:400) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268
Ändring, SFS 2017:408
Rubrik: Lag (2017:408) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 a, 11 b §§, 11 kap. 4 §; nya 1 kap. 18 §, 11 kap. 10 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:141, bet. 2016/17:SkU30, rskr. 2016/17:267
Ändring, SFS 2017:409
Rubrik: Lag (2017:409) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 4 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:141, bet. 2016/17:SkU30, rskr. 2016/17:267
Ändring, SFS 2017:410
Rubrik: Lag (2017:410) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 a § i 2016:1073
Förarbeten: Prop. 2016/17:141, bet. 2016/17:SkU30, rskr. 2016/17:267
Ändring, SFS 2017:1057
Rubrik: Lag (2017:1057) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2018-02-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:205, bet. 2017/18:TU3, rskr. 2017/18:25
Ändring, SFS 2017:1208
Rubrik: Lag (2017:1208) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 11 kap. 11 §, rubr. närmast före 11 kap. 11 §, nuvarande 4 kap. 2 a § betecknas 4 kap. 2 b §; ändr. 1 kap. 11 b, 14 §§, 4 kap. 3 §, 6 kap. 1 a §, 7 kap. 3 a §, 9 kap. 7, 8, 11 §§, 11 kap. 6, 10, 12, 12 a, 12 b, 14 §§; nya 4 kap. 2 a §, 9 kap. 5 a, 5 b, 12 §§, 11 kap. 13 a, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 11 kap. 16 §
Ikraft: 2017-12-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1220
Rubrik: Lag (2017:1220) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 2 §, 9 kap. 5 § i 2015:750
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1223
Rubrik: Lag (2017:1223) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 11 kap. 11 §; ändr. 11 kap. 2, 5, 7, 9 §§ i 2016:1073
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1225
Rubrik: Lag (2017:1225) om ändring i lagen (2016:1079) om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1 § i 2016:1079
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1230
Rubrik: Lag (2017:1230) om ändring i lagen (2017:410) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 a § i 2017:410
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1231
Rubrik: Lag (2017:1231) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 7 kap. 3 d §; ändr. 1 kap. 11 a §, 2 kap. 1, 1 b §§, 7 kap. 3 a, 3 c §§; ny 7 kap. 3 b §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2018:1887
Rubrik: Lag (2018:1887) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 a §, 4 kap. 4, 6, 8 §§, 11 kap. 2, 7, 20 §§; nya 1 kap. 17 a §, 11 kap. 13 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26
Ändring, SFS 2019:447
Rubrik: Lag (2019:447) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 2 a §
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:94, bet. 2018/19:SkU22, rskr. 2018/19:249
Ändring, SFS 2019:491
Rubrik: Lag (2019:491) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 a kap. 3, 3 a §§; nuvarande 6 a kap. 3 b, 3 c §§ betecknas 6 a kap. 3, 3 a §§; ändr. 1 kap. 11 a §, 6 a kap. 1 §, den nya 3 a §, 5 §, 7 kap. 1 §, 9 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2019-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:99, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288
Ändring, SFS 2019:1244
Rubrik: Lag (2019:1244) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 b §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:24, bet. 2019/20:SkU15, rskr. 2019/20:92
Ändring, SFS 2020:1045
Rubrik: Lag (2020:1045) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 a kap. 2 b §; ändr. 1 kap. 9, 11 a §§, 6 a kap. 2 c §, 7 kap. 1, 3, 3 b, 4, 4 a §§, 9 kap. 2, 5, 5 a §§, 11 kap. 5, 7, 9, 10, 12, 12 a, 12 b, 14, 15 §§; ny 11 kap. 18 §, rubr. närmast före 11 kap. 18 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63
Ändring, SFS 2020:1155
Rubrik: Lag (2020:1155) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 b §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:29, bet. 2020/21:SkU13, rskr. 2020/21:95
Ändring, SFS 2020:1176
Rubrik: Lag (2020:1176) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:27, bet. 2020/21:MJU4, rskr. 2020/21:84
Ändring, SFS 2021:165
Rubrik: Lag (2021:165) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ny 1 kap. 12 a §
Ikraft: 2021-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:65, bet. 2020/21:SkU17, rskr. 2020/21:207
Ändring, SFS 2021:166
Rubrik: Lag (2021:166) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 1 kap. 12 a §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:65, bet. 2020/21:SkU17, rskr. 2020/21:207
Ändring, SFS 2021:409
Rubrik: Lag (2021:409) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1, 2 §§, 9 kap. 5 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:97, bet. 2020/21:SkU24, rskr. 2020/21:293
Ändring, SFS 2021:410
Rubrik: Lag (2021:410) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 a, 11 b §§, 6 a kap. 1, 2, 3 a §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 2, 5, 7, 8 §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:97, bet. 2020/21:SkU24, rskr. 2020/21:293
Ändring, SFS 2021:411
Rubrik: Lag (2021:411) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 2, 10 §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:113, bet. 2020/21:SkU25, rskr. 2020/21:294
Ändring, SFS 2021:669
Rubrik: Lag (2021:669) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 2 c §, 7 kap. 3 c, 4 §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:185, bet. 2020/21:MJU24, rskr. 2020/21:374
Ändring, SFS 2021:882
Rubrik: Lag (2021:882) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 b §
Ikraft: 2021-11-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:196, bet. 2020/21:SkU37, rskr. 2021/22:7
Ändring, SFS 2021:883
Rubrik: Lag (2021:883) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 b §
Ikraft: 2022-11-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:196, bet. 2020/21:SkU37, rskr. 2021/22:7
Ändring, SFS 2021:1151
Rubrik: Lag (2021:1151) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 b, 13 §§, 5 kap. 2 §, 12 kap. 1 §, rubr. närmast före 12 kap. 1 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:23, bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74
Ändring, SFS 2022:165
Rubrik: Lag (2022:165) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 3 a kap. 2 §, 9 kap. 1 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.
Ändring, SFS 2022:166
Rubrik: Lag (2022:166) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 3 a, 4, 5, 6 kap., 7 kap. 6 §, 12 kap.; nuvarande 1 kap. 1, 2 a §§ betecknas 1 kap. 1 a, 2 b §§; ändr. 1 kap. 7, 11 b §§, 2 kap. 1, 8, 11 §§, 3 kap. 4 §, 7 kap. 1, 2 a §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 10, 10 a, 10 b, 11, 12 §§, rubr. närmast före 1 kap. 1, 2 a §§ sätts närmast före de nya 1 kap. 1 a, 2 b §§; nya 4, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 5, 6, 12 kap.,1 kap. 1, 2 a, 2 c, 19, 20 §§, 2 kap. 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, 8 kap. 1 a §, 9 kap. 10 c, 11 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 1 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161, direktiv (EU) 2020/262
Ändring, SFS 2022:247
Rubrik: Lag (2022:247) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 b §§
Ikraft: 2022-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:248
Rubrik: Lag (2022:248) om ändring i lagen (2021:883) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 b § i 2021:883
Förarbeten: Prop. 2021/22:84, bet. 2021/22:SkU19, rskr. 2021/22:201
Ändring, SFS 2022:284
Rubrik: Lag (2022:284) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ny 1 kap. 12 a §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:71, bet. 2021/22:SkU18, rskr. 2021/22:202
Ändring, SFS 2022:285
Rubrik: Lag (2022:285) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 1 kap. 12 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:71, bet. 2021/22:SkU18, rskr. 2021/22:202
Ändring, SFS 2022:294
Rubrik: Lag (2022:294) om ändring i lagen (2022:247) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 § i 2022:247
Förarbeten: Prop. 2021/22:221, bet. 2021/22:FiU39, rskr. 2021/22:248
Ändring, SFS 2022:295
Rubrik: Lag (2022:295) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2022-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:221, bet. 2021/22:FiU39, rskr. 2021/22:248
Ändring, SFS 2022:372
Rubrik: Lag (2022:372) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 18 §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229
Ändring, SFS 2022:650
Rubrik: Lag (2022:650) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 13 §, 6 a kap. 3 a §, 9 kap. 2 §, 11 kap. 17 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:165, bet. 2021/22:SkU27, rskr. 2021/22:300
Ändring, SFS 2022:1045
Rubrik: Lag (2022:1045) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 2 a §
Ikraft: 2022-06-29 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:269, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:459
Ändring, SFS 2022:1046
Rubrik: Lag (2022:1046) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 2 a §
Ikraft: 2022-09-29 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:269, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:459
Ändring, SFS 2022:1047
Rubrik: Lag (2022:1047) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: utgår genom 2023:360
Förarbeten: Prop. 2021/22:269, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:459
Ändring, SFS 2022:1048
Rubrik: Lag (2022:1048) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ny 1 kap. 11 c §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:270, bet. 2021/22:FiU50, rskr. 2021/22:471
Ändring, SFS 2022:1049
Rubrik: Lag (2022:1049) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 2 a §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:270, bet. 2021/22:FiU50, rskr. 2021/22:471
Ändring, SFS 2022:1050
Rubrik: Lag (2022:1050) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 2 a §
Ikraft: 2022-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:270, bet. 2021/22:FiU50, rskr. 2021/22:471
Ändring, SFS 2022:1483
Rubrik: Lag (2022:1483) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: nya 8 kap. 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 8 kap. 1, 4 §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:256, bet. 2022/23:SkU5, rskr. 2022/23:5.
Ändring, SFS 2022:1487
Rubrik: Lag (2022:1487) om ändring i lagen (2022:166) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 d kap. 1 §, 9 kap. 10 c § i 2022:166
Förarbeten: Prop. 2021/22:256, bet. 2022/23:SkU5, rskr. 2022/23:5.
Ändring, SFS 2022:1775
Rubrik: Lag (2022:1775) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 11 kap. 10 §; ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:17, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51
Ändring, SFS 2022:1776
Rubrik: Lag (2022:1776) om ändring i lagen (2022:166) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 § i 2022:166
Förarbeten: Prop. 2022/23:17, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51
Ändring, SFS 2022:1781
Rubrik: Lag (2022:1781) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 1 kap. 14 §, 9 kap. 5 a §, 11 kap. 15 §; ändr. 1 kap. 11 a §, 9 kap. 5 b, 8 §§, 11 kap. 6, 9, 16, 17 §§
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:1, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51
Ändring, SFS 2023:203
Rubrik: Lag (2023:203) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, bet. 2022/23:SkU10, rskr. 2022/23:167
Ändring, SFS 2023:360
Rubrik: Lag (2023:360) om ändring i lagen (2022:1047) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: utgår 2022:1047
Förarbeten: Prop. 2022/23:69, bet. 2022/23:SkU17, rskr. 2022/23:200
Ändring, SFS 2023:361
Rubrik: Lag (2023:361) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 2 a §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:69, bet. 2022/23:SkU17, rskr. 2022/23:200
Ändring, SFS 2023:362
Rubrik: Lag (2023:362) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 2 a §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:69, bet. 2022/23:SkU17, rskr. 2022/23:200
Ändring, SFS 2023:435
Rubrik: Lag (2023:435) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 1 kap. 11 c §; ändr. 1 kap. 13 §, 9 kap. 2 §, 11 kap. 12 a §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:112, bet. 2022/23:SkU21, rskr. 2022/23:258
Ändring, SFS 2023:436
Rubrik: Lag (2023:436) om ändring i lagen (2022:1781) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 17 §; ny p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2022:1781
Förarbeten: Prop. 2022/23:112, bet. 2022/23:SkU21, rskr. 2022/23:258
Ändring, SFS 2023:437
Rubrik: Lag (2023:437) om ändring i lagen (2023:361) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 2 a §; ny p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2023:361
Förarbeten: Prop. 2022/23:112, bet. 2022/23:SkU21, rskr. 2022/23:258
Ändring, SFS 2023:810
Rubrik: Lag (2023:810) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 2 a §, 9 kap. 7 §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:24, bet. 2023/24:SkU7, rskr. 2023/24:59
Ändring, SFS 2023:811
Rubrik: Lag (2023:811) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2025-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:24, bet. 2023/24:SkU7, rskr. 2023/24:59
Ändring, SFS 2023:812
Rubrik: Lag (2023:812) om ändring i lagen (2023:362) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. p1 ikrafttr.- och övergångsbest. SFS 2023:362
Ikraft: 2025-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:24, bet. 2023/24:SkU7, rskr. 2023/24:59
Ändring, SFS 2024:542
Rubrik: Lag (2024:542) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ny 7 kap. 6 §
Ikraft: 2024-08-15
Förarbeten: Prop. 2023/24:141, bet. 2023/24:UFöU1, rskr. 2023/24:274
Ändring, SFS 2024:580
Rubrik: Förordning (2024:580) om ikraftträdande av lagen (2024:542) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ikrafttr. av 2024:542