Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1776 · Visa fulltext
Lag (1994:1776) om skatt på energi
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:54, bet. 1994/95:SkU4, rskr. 1994/95:152
Ändring, SFS 1995:611
Rubrik: Lag (1995:611) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 11 §§, 4 kap 1, 4, 12 §§, 5 kap 4 §, 6 kap 2, 3, 4, 5, 6, 8 §§, 7 kap 6 §, 9 kap 10 §, 12 kap 1 §, rubr. närmast efter rubr. till 4 kap; nya 1 kap 3 a §, 6 kap 8 a §, 10 p övergångsbest.
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:213, bet. 1994/95:SkU29, rskr. 1994/95:321, EGTL365/94 s46
CELEX-nr: 394L0074
Ändring, SFS 1995:912
Rubrik: Lag (1995:912) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 1, 9, 10 §§, 7 kap 4, 7 §§, 9 kap 2, 9 §§, 10 kap 4, 5, 7, 9 §§, 11 kap 3, 9 §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:203, bet. 1994/95:SkU28, rskr. 1994/95:439
Ändring, SFS 1995:1133
Rubrik: Lag (1995:1133) om ändring i lagen (1995:912) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1995:912
Ikraft: 1995-11-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1995/96:SkU1, rskr. 1995/96:1
Ändring, SFS 1995:1525
Rubrik: Lag (1995:1525) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap 3 a §, 2 kap 1, 3 §§, 4 kap 1, 11 §§, 7 kap 1, 2, 5, 7 §§, 8 kap 5, §, 10 kap 1, 2, 4, 5, §§, 11 kap 10 §; nya 2 kap 9 a §, 7 kap 5 a, 5 b §§, 8 kap 4 a §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:57, bet. 1995/96:SkU17, rskr. 1995/96:120, EGTL76,/92 s1, EGTL316/92 s12, s19, EGTL390/92 s124, EGTL365/94 s46
Ändring, SFS 1995:1526
Rubrik: Lag (1995:1526) om ändring i lagen (1995:912) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 3 p övergångsbest. till 1995:912; ändr. 2 kap 10 §, 11 kap 3 § i 1995:912
Förarbeten: Bet. 1995/96:SkU17, rskr. 1995/96:120
Ändring, SFS 1995:1533
Rubrik: Lag (1995:1533) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 5, 6 p övergångsbest.
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1995/96:SkU21, rskr. 1995/96:124
Ändring, SFS 1996:687
Rubrik: Lag (1996:687) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 9 kap 5 §, 11 kap 3 §, 5, 6 p övergångsbest.
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:198, bet. 1995/96:SkU31, rskr. 1995/96:305
Ändring, SFS 1996:967
Rubrik: Lag (1996:967) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 4 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1996:1220
Rubrik: Lag (1996:1220) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 11 kap 3 §, 5, 6 p övergångsbest.
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1996:1324
Rubrik: Lag (1996:1324) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:232, bet. 1996/97:SkU5, rskr. 1996/97:68
Ändring, SFS 1996:1408
Rubrik: Lag (1996:1408) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 12 kap 2 §; ändr. 7 kap 4 §, 9 kap 2, 5 §§, 12 kap 1 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:14, bet. 1996/97:SkU8, rskr. 1996/97:71
Ändring, SFS 1997:359
Rubrik: Lag (1997:359) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 4, 6, 8 §§; ny 4 kap 8 a §, rubr. närmast före 4 kap 8 a §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Ändring, SFS 1997:449
Rubrik: Lag (1997:449) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:450
Rubrik: Lag (1997:450) om ändring i lagen (1996:1220) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 11 kap 3 § i 1996:1220; ny 3 p övergångsbest. till 1996:1220
Förarbeten: Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:479
Rubrik: Lag (1997:479) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap 4, 7 §§, 9 kap 2, 5, 9, 12 §§, 12 kap 1 §, 6 p övergångsbest.
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:29, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:592
Rubrik: Lag (1997:592) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 9 a §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:122, bet. 1996/97:SkU26, rskr. 1996/97:279
Ändring, SFS 1997:1130
Rubrik: Lag (1997:1130) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 5, 6 p övergångsbest.; ändr. 2 kap 9 §, 4 kap 1 §, 7 kap 2, 4 §§, 9 kap 2, 3, 5, 9 §§; nya 8 kap 3 a §, 9 kap 9 a, 9 b §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:18, bet. 1997/98:SkU6, rskr. 1997/98:73
Ändring, SFS 1997:1131
Rubrik: Lag (1997:1131) om ändring i lagen (1997:479) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest. i 1997:479
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:18, bet. 1997/98:SkU6, rskr. 1997/98:73
Ändring, SFS 1998:289
Rubrik: Lag (1998:289) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 9 a §, 11 kap 3 §; ny 9 kap 8 a §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:140, bet. 1997/98:SkU25, rskr. 1997/98:219
Ändring, SFS 1998:849
Rubrik: Lag (1998:849) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 1998:1680
Rubrik: Lag (1998:1680) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 9 kap 12 §, 12 kap 1 §; nya 9 kap 13, 14, 15 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68
Ändring, SFS 1998:1699
Rubrik: Lag (1998:1699) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2, 11 §§, 4 kap 12 §, 7 kap 2, 4 §§, 8 kap 3 a §, 9 kap 2, 5, 9, 9 b §§, 11 kap 10 §; ny 2 kap 1 a §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:18, 1998/99:26, bet. 1998/99:SkU7, rskr. 1998/99:69
Ändring, SFS 1999:431
Rubrik: Lag (1999:431) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 kap 5, 6 §§; ändr. 2 kap 8, 6 kap 3, 7, 8 §§, 10 kap 9 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:1006
Rubrik: Lag (1999:1006) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 6 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:134, bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 1999:1063
Rubrik: Lag (1999:1063) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 10 §§, 11 kap 3 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28
Ändring, SFS 1999:1070
Rubrik: Lag (1999:1070) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 11 §. 5 kap 2, 3 §§, 6 kap 2 §, rubr. närmast före 4 kap 11 §; ny 4 kap 1 a §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:127, bet. 1999/2000:SkU3, rskr. 1999/2000:64
Ändring, SFS 1999:1109
Rubrik: Lag (1999:1109) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 9 kap 13 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1289
Rubrik: Lag (1999:1289) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 1999:1323
Rubrik: Lag (1999:1323) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 2 kap 6 §, 6 kap 8 a §; ändr. 2 kap 2, 5 §§, 4 kap 1 §, 6 kap 8 §, 2 p övergångsbest. till 1997:479
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:127, 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8, 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110
Ändring, SFS 1999:1324
Rubrik: Lag (1999:1324) om ändring i lagen (1999:1063) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1 § i 1999:1063
Förarbeten: Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8, 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110
Ändring, SFS 2000:484
Rubrik: Lag (2000:484) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §, 9 kap 2, 5, 9, 15 §§, 12 kap 1 §; nya 11 kap 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 kap 12 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1155
Rubrik: Lag (2000:1155) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 10 §§, 7 kap 4 §, 8 kap 3 a §, 9 kap 2, 5 §§, 11 kap 3 §, 2 p övergångsbest. till 1997:479
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36
Ändring, SFS 2000:1426
Rubrik: Lag (2000:1426) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 12 §§, 5 kap 2, 3, 5 §§; nya 4 kap 1 b, 12 a §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11, 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129
Ändring, SFS 2000:1435
Rubrik: Lag (2000:1435) om ändring i lagen (2000:1155) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1 § i 2000:1155
Förarbeten: Bet. 2000/01:SkU11, 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129
Ändring, SFS 2001:193
Rubrik: Lag (2001:193) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 kap 11, 12 §§
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2001:518
Rubrik: Lag (2001:518) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 7 kap 3, 4, 5 a, 7 §§, 8 kap 3 a, 4, 5 §§; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1, 8, 9, 11 §§, 4 kap 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 12 §§, 5 kap 1, 2, 3, 4 §§, 6 kap 1, 2, 3, 10 §§, 7 kap 1, 2, 5, 5 b, 6 §§, 8 kap 1, 2, 3 §§, 9 kap 2, 6, 9, 11, 14 §§, 10 kap 11 §, 11 kap 9, 10 §§, rubr. till 7, 8 kap, rubr. närmast före 11 kap 9 §; nya 4 kap 3 a §, 6 a kap
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:118, bet. 2000/01:SkU26, rskr. 2000/01:240 EGTL256/1987 s1, EGTL076/1992 s1, EGTL161/2000 s82
CELEX-nr: 31987R2658, 31992L0012, 32000L0047
Ändring, SFS 2001:523
Rubrik: Lag (2001:523) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 8 a §
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2000/01:SkU25, rskr. 2000/01:271
Ändring, SFS 2001:569
Rubrik: Lag (2001:569) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 10 kap 5 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2001:901
Rubrik: Lag (2001:901) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:29, bet. 2001/02:SkU9, rskr. 2001/02:63
Ändring, SFS 2001:962
Rubrik: Lag (2001:962) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 10 §§, 3 kap 2 §, 6 a kap 1, 2 §§, 9 kap 5 §, 11 kap 3, 10 §§; ny 6 a kap 5 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, 2001/02:3, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34
Ändring, SFS 2001:1081
Rubrik: Lag (2001:1081) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:31, bet. 2001/02:MJU6, rskr.2001/02:82
Ändring, SFS 2002:422
Rubrik: Lag (2002:422) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 kap 2, 10 §§, 9 kap 12, 13, 14, 15 §§, 10 kap 12 §, 11 kap 6, 13 §§; ändr. 4 kap 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 §§, 5 kap 3, 4, 5 §§, 6 kap 1 §, 8 kap 3 §, 9 kap 9 b §, 10 kap 11 §, 11 kap 7, 11 §§, 12 kap 1 §; ny 4 kap 12 b §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2002:684
Rubrik: Lag (2002:684) ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2002-11-15
Förarbeten: Prop. 2001/02:177, bet. 2001/02:SkU26, rskr. 2001/02:331
Ändring, SFS 2002:757
Rubrik: Förordning (2002:757) om ikraftträdande av lagen (2002:684) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ikrafttr. av lagen 2002:684
Ändring, SFS 2002:884
Rubrik: Lag (2002:884) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 9 §§
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20
Ändring, SFS 2002:890
Rubrik: Lag (2002:890) om ändring i lagen (2002:422) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 4 kap 10 § i 2002:422
Förarbeten: Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20
Ändring, SFS 2002:1141
Rubrik: Lag (2002:1141) om ändring i lagen (2002:422) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 4 § i 2002:422
Förarbeten: Bet. 2002/03:SkU5, rskr. 2002/03:80
Ändring, SFS 2002:1142
Rubrik: Lag (2002:1142) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 10 §§, 6 a kap 1, 2 §§, 9 kap 5 §, 11 kap 3 §, 2 p övergångsbest. till 1997:479
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, 2002/03:SkU5, rskr. 2002/03:80
Ändring, SFS 2003:810
Rubrik: Lag (2003:810) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 10 §§, 6 a kap 3 §, 9 kap 5, 9 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 3, 9, 10, 11, 12 §§, p 2 i övergångsbest. till 1997:479
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42
Ändring, SFS 2004:121
Rubrik: Lag (2004:121) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §, 4 kap 1 b, 12 a §§, 5 kap 2 §
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:41, bet. 2003/04:SkU19, rskr. 2003/04:140
Ändring, SFS 2004:223
Rubrik: Lag (2004:223) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap 1, 2, 3 §§, 9 kap 5 §
Ikraft: 2004-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:SkU28, rskr. 2003/04:188
Ändring, SFS 2004:628
Rubrik: Lag (2004:628) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 9 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:144, bet. 2003/04:SkU36, rskr. 2003/04:271
Ändring, SFS 2004:1038
Rubrik: Lag (2004:1038) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 10 §§, 6 a kap 1 §, 9 kap 7, 8, 9 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 3, 10, 12 §§, p 2 övergångsbest. till 1997:479
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47
Ändring, SFS 2004:1153
Rubrik: Lag (2004:1153) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:9, bet. 2004/05:MJU4, rskr. 2004/05:42
Ändring, SFS 2004:1197
Rubrik: Lag (2004:1197) om ändring i lagen (1994:1176) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 5, 7, 9, 11 §§; nya 11 kap 7 a, 7 b, 11 a, 11 b, 11 c, 13 §§, rubr. närmast före 11 kap 11 a §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:170, bet. 2004/05:NU7, rskr. 2004/05:90
Ändring, SFS 2005:308
Rubrik: Lag (2005:308) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 10 kap 3 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2005:960
Rubrik: Lag (2005:960) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 2, 3, 10 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ändring, SFS 2005:1189
Rubrik: Lag (2005:1189) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap 1 §, 9 kap 7, 8 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:44, bet. 2005/06:SkU14, rks.r 2005/06:118, EGTL10/2001 s30
CELEX-nr: 32001R0069
Ändring, SFS 2006:234
Rubrik: Lag (2006:234) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 10 kap 5 §
Ikraft: 2006-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ändring, SFS 2006:592
Rubrik: Lag (2006:592) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: nuvarande 4 kap 12 a, 12 b §§ betecknas 4 kap 13, 15 §§; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 4, 8, 10, 11 §§, 4 kap 12 §, 5 kap 2 §, 6 a kap 1, 3, 4, 5 §§, 11 kap 3 §; nya 2 kap 4 a §, 4 kap 14 §, 5 kap 4 a §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:125, bet. 2005/06:SkU33, rskr. 2005/06:352
Ändring, SFS 2006:925
Rubrik: Lag (2006:925) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2006-08-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:181, bet. 2005/06:MJU28, rskr. 2005/06:345, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2006:1394
Rubrik: Lag (2006:1394) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 10 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Ändring, SFS 2006:1508
Rubrik: Lag (2006:1508) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 3 a §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 4 a, 10, 11, 12 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 3, 12, 13, 15 §§, 5 kap 2, 3, 4 §§, 6 kap 4 §, 6 a kap 1, 5 §§, 8 kap 1, 3 §§, 9 kap 5, 7, 8 a, 9, 9 b, 10 §§, 11 kap 3, 11 c, 12, 13 §§, rubr. närmast före 2 kap 12 §, p 2 övergångsbest. till 1997:479; nya 1 kap 2 a, 8 §§, 9 kap 10 a, 10 b §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:13, bet. 2006/07:SkU5, rskr. 2006/07:43, EGTL279/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2031
Ändring, SFS 2006:1512
Rubrik: Förordning (2006:1512) om ikraftträdande av lagen (2006:1508) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ikrafttr. av 1 kap 8 §, 9 kap 9, 9 b §§ i 2006:1508
Ändring, SFS 2007:778
Rubrik: Lag (2007:778) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §; nya 1 kap 9 §, 7 kap 3 §
Ikraft: 2007-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:13, bet. 2007/08:SkU2, rskr. 2007/08:1
Ändring, SFS 2007:779
Rubrik: Lag (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 8, 9, 9 a §§, 9 kap 8 a §, 10 kap 1, 2, 4, 5 §§, rubr. närmast före 2 kap 8 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:123, bet. 2007/08:SkU3, rskr. 2007/08:2
Ändring, SFS 2007:1168
Rubrik: Lag (2007:1168) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 10 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30
Ändring, SFS 2007:1387
Rubrik: Lag (2007:1387) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 4 a, 10 §§, 6 a kap 1 §, 9 kap 7, 8 §§, 11 kap 3, 4, 12 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89
Ändring, SFS 2007:1393
Rubrik: Lag (2007:1393) om ändring i lagen (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1 § i 2007:779
Förarbeten: Bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89
Ändring, SFS 2008:204
Rubrik: Lag (2008:204) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap 1 §, 9 kap 3 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:122, bet. 2007/08:SkU28, rskr. 2007/08:164
Ändring, SFS 2008:561
Rubrik: Lag (2008:561) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap 2, 3, 4, 5 §§, 11 kap 10 §; nya 1 kap 10 §, 6 a kap 3 a, 3 b, 3 c §§
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:121, bet. 2007/08:SkU27, rskr. 2007/08:238
Ändring, SFS 2008:562
Rubrik: Lag (2008:562) om ändring i lagen (2008:204) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap 1 § i 2008:204
Förarbeten: Prop. 2007/08:121, bet. 2007/08:SkU27, rskr. 2007/08:238
Ändring, SFS 2008:1219
Rubrik: Lag (2008:1219) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 10 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU1, rskr. 2008/09:46
Ändring, SFS 2008:1319
Rubrik: Lag (2008:1319) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 1 a §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:48, bet. 2008/09:SkU14, rskr. 2008/09:110, EGTL76/1992 s1, EUTL359/2004 s30
CELEX-nr: 31992L0012, 32004L0106
Ändring, SFS 2009:1492
Rubrik: Lag (2009:1492) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 2 kap. 10 §, rubr. närmast före 2 kap. 10 §; ändr. 2 kap. 1 §, 11 kap. 3, 10 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122 och prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121
Ändring, SFS 2009:1493
Rubrik: Lag (2009:1493) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 4 kap. 8 §, 6 kap. 7, 9 §§, rubr. närmast före 4 kap. 8 §, 6 kap. 2, 3, 8, 10 §§; nuvarande 6 kap. 3, 4, 8 §§ betecknas 6 kap. 13, 14, 12 §§; ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 11 §, 4 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a, 9, 11 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 10, 10 b, 11 §§, nya 6 kap. 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap. 6 §, rubr. till 6 kap.; nya 3 a kap., 4 kap. 2 a, 8, 9 a, 9 b, 10 §§, 5 kap. 1 a §, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 a, 9, 10, 11 §§, 7 kap. 2 a §, rubr. närmast före 4 kap. 2, 8 §§, 6 kap. 2, 9, 12, 13 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121, EUTL9/2009 s12, EUTL162/2003 s5, EGTL76/1992 s1
CELEX-nr: 32008L0118, 32003D1152, 31992L0012
Ändring, SFS 2009:1494
Rubrik: Lag (2009:1494) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 2 kap. 4 a §, 4 kap. 14 §, 5 kap. 4 a §; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 11 §
Ikraft: 2010-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122
Ändring, SFS 2009:1495
Rubrik: Lag (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §, 2 kap. 1, 11 §§, 6 a kap. 1, 2, 3, 5 §§, 7 kap. 3 §, 9 kap. 5, 7, 8, 9 §§; nya 2 kap. 1 b §, 6 a kap. 2 a §, 7 kap. 4 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122, EUTL140/2009 s16
CELEX-nr: 32009L0028
Ändring, SFS 2009:1496
Rubrik: Lag (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 1, 2 a §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122
Ändring, SFS 2009:1497
Rubrik: Lag (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 1 kap. 8 §, 9 kap. 9, 9 a, 9 b §§; ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 1, 2, 3 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122
Ändring, SFS 2009:1505
Rubrik: Lag (2009:1505) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 kap. 13, 14 §§, rubr. närmast före 6 kap. 13 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121
Ändring, SFS 2010:107
Rubrik: Lag (2010:107) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 b, 13 §§
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189
Ändring, SFS 2010:181
Rubrik: Lag (2010:181) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ny 6 kap. 15 §
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:94, bet. 2009/10:SkU33, rskr. 2009/10:203
Ändring, SFS 2010:600
Rubrik: Lag (2010:600) om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:1495
Förarbeten: Prop. 2009/10:164, bet. 2009/10:MJU26, rskr. 2009/10:299
Ändring, SFS 2010:1088
Rubrik: Lag (2010:1088) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraft: 2011-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:144, bet. 2009/10:SkU34, rskr. 2009/10:256
Ändring, SFS 2010:1089
Rubrik: Lag (2010:1089) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §; ny 2 kap. 2 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:144, bet. 2009/10:SkU34, rskr. 2009/10:256
Ändring, SFS 2010:1090
Rubrik: Lag (2010:1090) om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 § i 2009:1495
Förarbeten: Prop. 2009/10:144, bet. 2009/10:SkU34, rskr. 2009/10:256
Ändring, SFS 2010:1820
Rubrik: Lag (2010:1820) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §, 6 kap. 7 §; ny 5 kap. 4 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:12, bet. 2010/11:SkU10, rskr. 2010/11:76
Ändring, SFS 2010:1821
Rubrik: Lag (2010:1821) om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 § i 2009:1495
Förarbeten: Prop. 2010/11:12, bet. 2010/11:SkU10, rskr. 2010/11:76
Ändring, SFS 2010:1822
Rubrik: Lag (2010:1822) om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 § i 2009:1496
Förarbeten: Prop. 2010/11:12, bet. 2010/11:SkU10, rskr. 2010/11:76
Ändring, SFS 2010:1823
Rubrik: Lag (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 i 2009:1497
Förarbeten: Prop. 2010/11:12, bet. 2010/11:SkU10, rskr. 2010/11:76
Ändring, SFS 2010:1824
Rubrik: Lag (2010:1824) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §, 12 kap. 1 §, rubr. närmast före 2 kap. 12 §; ny 7 kap. 5 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:32, bet. 2010/11:SkU17, rskr. 2010/11:77
Ändring, SFS 2010:1896
Rubrik: Lag (2010:1896) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:28, bet. 2010/11:SkU16, rskr. 2010/11:95
Ändring, SFS 2011:101
Rubrik: Lag (2011:101) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 a, 6 kap. 8, 8 a, 10, 11 §§
Ikraft: 2011-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:48, bet. 2010/11:SkU24, rskr. 2010/11:162
Ändring, SFS 2011:287
Rubrik: Lag (2011:287 ) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 11 §, 3 a kap. 1, 2, 4 §§, 4 kap. 1, 1 a, 1 b, 4, 6, 7, 9, 9 b, 11, 12, 13 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 7, 8, 8 a, 12, 15 §§, 7 kap. 2, 5 b, 6 §§, 9 kap. 10, 11 §§
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:321
Rubrik: Lag (2011:321) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2011-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJu9, rskr. 2010/11:194
Ändring, SFS 2011:1094
Rubrik: Förordning (2011:1094) om ikraftträdande av lagen (2010:1088) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ikrafttr. av 2010:1088
Ändring, SFS 2011:1197
Rubrik: Lag (2011:1197) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:154, bet. 2011/12:SkU2, rskr. 2011/12:11
Ändring, SFS 2011:1370
Rubrik: Lag (2011:1370) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §, 6 kap. 1 §, 8 kap. 3 §, 10 kap. 11 §, 11 kap. 11 c §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:678
Rubrik: Lag (2012:678) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 kap. 15 §; ändr. 2 kap. 11 §, 4 kap. 1, 1 a, 1 b, 13 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5
Ändring, SFS 2012:680
Rubrik: Lag (2012:680) om ändring i lagen (2010:1822) om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 § i 2010:1822
Förarbeten: Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5
Ändring, SFS 2012:681
Rubrik: Lag (2012:681) om ändring i lagen (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 § i 2010:1823
Förarbeten: Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5
Ändring, SFS 2012:796
Rubrik: Lag (2012:796) om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1 § i 2009:1496
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37
Ändring, SFS 2012:797
Rubrik: Lag (2012:797) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1, 2 §§, 9 kap. 5 § i 2009:1497
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37, EUTL275/2003 s32, EUTL140/2009 s63
CELEX-nr: 32003L0087, 32009L0029
Ändring, SFS 2012:798
Rubrik: Lag (2012:798) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §, 6 a kap. 2 §, 9 kap. 5 §; nya 7 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 4 a §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop.2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1 och 2012/13:SkU15, rskr. 2012/13:37 och rskr. 2012/13:38, EUTL275/2003 s32, EUTL140/2009 s63
CELEX-nr: 32003L0087, 32009L0029
Ändring, SFS 2012:808
Rubrik: Lag (2012:808) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2012-12-30
Förarbeten: Prop. 2011/12:162, bet. 2012/13:FöU2, rskr. 2012/13:49
Ändring, SFS 2012:836
Rubrik: Lag (2012:836) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 a §, 2 kap. 3 §, 5 kap. 3 §, 7 kap. 1, 2 a §§, 11 kap. 10 §; ny 7 kap. 1 a §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:27, bet. 2012/13:SkU13, rskr. 2012/13:74
Ändring, SFS 2012:837
Rubrik: Lag (2012:837) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2009:1497
Förarbeten: Prop. 2012/13:27, bet. 2012/13:SkU13, rskr. 2012/13:74
Ändring, SFS 2013:19
Rubrik: Förordning (2013:19) om ikraftträdande av lagen (2012:798) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ikrafttr. av 2012:798
Ändring, SFS 2013:371
Rubrik: Lag (2013:371) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2012:836
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:124, bet. 2012/13:SkU24, rskr. 2012/13:236
Ändring, SFS 2013:957
Rubrik: Lag (2013:957) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: utgår genom 2014:1364
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/12:56
Ändring, SFS 2013:969
Rubrik: Lag (2013:969) om ändring i lagen (2012:797) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. i 6 a kap. 1, 2 §§ i 2012:797
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2013:970
Rubrik: Lag (2013:970) om ändring i lagen (2012:681) om ändring i lagen (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 § i 2012:681
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2013:1004
Rubrik: Lag (2013:1004) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 6 a kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2013:1074
Rubrik: Lag (2013:1074) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap. 6, 7 §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:10, bet. 2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88
Ändring, SFS 2013:1075
Rubrik: Lag (2013:1075) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 3 a kap. 3 §, 4 kap. 4, 6 §§, 6 kap. 1, 2 §§; nya 4 kap. 3 b, 5 a, 6 a, 7 a, 16 §§, 5 kap. 1 b §, 6 kap. 1 a §
Ikraft: 2014-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:10, bet. 2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88
Ändring, SFS 2014:285
Rubrik: Lag (2014:285) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 2 kap. 12 §, 7 kap. 5 a §, rubr. närmast före 2 kap. 12 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:147, bet. 2013/14:SkU30, rskr. 2013/14:233
Ändring, SFS 2014:668
Rubrik: Lag (2014:668) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 10 kap. 9, 10 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:945
Rubrik: Lag (2014:945) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2014-10-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31, rskr. 2013/14:342
Ändring, SFS 2014:1023
Rubrik: Lag (2014:1023) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §, 6 a kap. 1 §, 9 kap. 3 §
Ikraft: 2014-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:184, bet. 2013/14:MJU29, rskr. 2013/14:364
Ändring, SFS 2014:1024
Rubrik: Lag (2014:1024) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1 § i 2009:1497
Förarbeten: Prop. 2013/14:184, bet. 2013/14:MJU29, rskr. 2013/14:364
Ändring, SFS 2014:1364
Rubrik: Lag (2014:1364) om ändring i lagen (2013:957) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2013:957 utgår
Förarbeten: Prop. 2013/14:246, bet. 2014/15:SkU4, rskr. 2014/15:3
Ändring, SFS 2014:1496
Rubrik: Lag (2014:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 7 kap. 3 b §; ändr. 7 kap. 3 a, 3 c, 3 d, 4 a §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2015:214
Rubrik: Lag (2015:214) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ny 1 kap. 11 §
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:40, bet. 2014/15:SkU12, rskr. 2014/15:133
Ändring, SFS 2015:640
Rubrik: Lag (2015:640) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a, 3 c, 3 d §§
Ikraft: 2015-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:2; bet. 2015/16:FiU11, rskr. 2015/16:19
Ändring, SFS 2015:747
Rubrik: Lag (2015:747) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 9 kap. 4 §; ändr. 2 kap. 1, 1 b, 9 §§, 4 kap. 1, 12 §§, 5 kap. 3 §, 6 a kap. 1, 2, 2 a, 3 §§, 7 kap. 3 a, 3 c §§, 9 kap. 5 §, 12 kap. 1 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51
Ändring, SFS 2015:749
Rubrik: Lag (2015:749) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51
Ändring, SFS 2015:750
Rubrik: Lag (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1, 2, 3, §§, 9 kap. 5 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51
Ändring, SFS 2015:845
Rubrik: Lag (2015:845) om ändring i lagen (2015:747) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a, 3 c §§ i 2015:747
Förarbeten: Prop. 2015/16:38, bet. 2015/16:MJU5, rskr. 2015/16:64
Ändring, SFS 2015:846
Rubrik: Lag (2015:846) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 d, 4 §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:38, bet. 2015/16:MJU5, rskr. 2015/16:64
Ändring, SFS 2015:890
Rubrik: Lag (2015:890) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75
Ändring, SFS 2016:266
Rubrik: Lag (2016:266) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 b, 8, 13 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:505
Rubrik: Lag (2016:505) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 11 kap. 10 §; ändr. 6 a kap. 1, 2 a §§, 7 kap. 1, 3, 3 a, 3 c, 3 d, 4 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 2, 7, 8 §§; nya 1 kap. 11 a, 11 b, 12, 13, 16 §§, 6 a kap. 2 b, 2 c §§
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:159, bet. 2015/16:SkU26, rskr. 2015/16:254
Ändring, SFS 2016:506
Rubrik: Lag (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1 § i 2015:750
Förarbeten: Prop. 2015/16:159, bet. 2015/16:SkU26, rskr. 2015/16:254
Ändring, SFS 2016:791
Rubrik: Lag (2016:791) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a, 3 c, 3 d §§
Ikraft: 2016-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:99, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310
Ändring, SFS 2016:1072
Rubrik: Lag (2016:1072) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 a, 11 b §§, 6 kap. 1 a §, 6 a kap. 1, 2 a §§, 9 kap. 2 §, 11 kap. 3, 5, 7, 8, 9, 12 §§; nya 1 kap. 14, 15 §§, 11 kap. 6, 12 a, 12 b, 14 §§
Ikraft: 2016-12-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2016:1073
Rubrik: Lag (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 11 kap. 7 a, 7 b, 11 a, 11 b, 11 c, 13 §; ändr. 1 kap. 11 a §, 11 kap. 2, 5, 7, 9, 11 §§; ny 1 kap. 17 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2016:1079
Rubrik: Lag (2016:1079) om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr 6 a kap. 1 § i 2016:506
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2017:399
Rubrik: Lag (2017:399) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268
Ändring, SFS 2017:400
Rubrik: Lag (2017:400) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268
Ändring, SFS 2017:408
Rubrik: Lag (2017:408) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 a, 11 b §§, 11 kap. 4 §; nya 1 kap. 18 §, 11 kap. 10 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:141, bet. 2016/17:SkU30, rskr. 2016/17:267
Ändring, SFS 2017:409
Rubrik: Lag (2017:409) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 4 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:141, bet. 2016/17:SkU30, rskr. 2016/17:267
Ändring, SFS 2017:410
Rubrik: Lag (2017:410) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 a § i 2016:1073
Förarbeten: Prop. 2016/17:141, bet. 2016/17:SkU30, rskr. 2016/17:267
Ändring, SFS 2017:1057
Rubrik: Lag (2017:1057) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2018-02-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:205, bet. 2017/18:TU3, rskr. 2017/18:25
Ändring, SFS 2017:1208
Rubrik: Lag (2017:1208) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 11 kap. 11 §, rubr. närmast före 11 kap. 11 §, nuvarande 4 kap. 2 a § betecknas 4 kap. 2 b §; ändr. 1 kap. 11 b, 14 §§, 4 kap. 3 §, 6 kap. 1 a §, 7 kap. 3 a §, 9 kap. 7, 8, 11 §§, 11 kap. 6, 10, 12, 12 a, 12 b, 14 §§; nya 4 kap. 2 a §, 9 kap. 5 a, 5 b, 12 §§, 11 kap. 13 a, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 11 kap. 16 §
Ikraft: 2017-12-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1220
Rubrik: Lag (2017:1220) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 2 §, 9 kap. 5 § i 2015:750
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1223
Rubrik: Lag (2017:1223) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 11 kap. 11 §; ändr. 11 kap. 2, 5, 7, 9 §§ i 2016:1073
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1225
Rubrik: Lag (2017:1225) om ändring i lagen (2016:1079) om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1 § i 2016:1079
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1230
Rubrik: Lag (2017:1230) om ändring i lagen (2017:410) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 a § i 2017:410
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1231
Rubrik: Lag (2017:1231) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 7 kap. 3 d §; ändr. 1 kap. 11 a §, 2 kap. 1, 1 b §§, 7 kap. 3 a, 3 c §§; ny 7 kap. 3 b §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2018:1887
Rubrik: Lag (2018:1887) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 a §, 4 kap. 4, 6, 8 §§, 11 kap. 2, 7, 20 §§; nya 1 kap. 17 a §, 11 kap. 13 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26
Ändring, SFS 2019:447
Rubrik: Lag (2019:447) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 2 a §
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:94, bet. 2018/19:SkU22, rskr. 2018/19:249
Ändring, SFS 2019:491
Rubrik: Lag (2019:491) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 a kap. 3, 3 a §§; nuvarande 6 a kap. 3 b, 3 c §§ betecknas 6 a kap. 3, 3 a §§; ändr. 1 kap. 11 a §, 6 a kap. 1 §, den nya 3 a §, 5 §, 7 kap. 1 §, 9 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2019-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:99, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288
Ändring, SFS 2019:1244
Rubrik: Lag (2019:1244) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 b §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:24, bet. 2019/20:SkU15, rskr. 2019/20:92
Ändring, SFS 2020:1045
Rubrik: Lag (2020:1045) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 a kap. 2 b §; ändr. 1 kap. 9, 11 a §§, 6 a kap. 2 c §, 7 kap. 1, 3, 3 b, 4, 4 a §§, 9 kap. 2, 5, 5 a §§, 11 kap. 5, 7, 9, 10, 12, 12 a, 12 b, 14, 15 §§; ny 11 kap. 18 §, rubr. närmast före 11 kap. 18 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63
Ändring, SFS 2020:1155
Rubrik: Lag (2020:1155) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 b §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:29, bet. 2020/21:SkU13, rskr. 2020/21:95
Ändring, SFS 2020:1176
Rubrik: Lag (2020:1176) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:27, bet. 2020/21:MJU4, rskr. 2020/21:84
Ändring, SFS 2021:165
Rubrik: Lag (2021:165) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ny 1 kap. 12 a §
Ikraft: 2021-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:65, bet. 2020/21:SkU17, rskr. 2020/21:207
Ändring, SFS 2021:166
Rubrik: Lag (2021:166) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 1 kap. 12 a §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:65, bet. 2020/21:SkU17, rskr. 2020/21:207
Ändring, SFS 2021:409
Rubrik: Lag (2021:409) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1, 2 §§, 9 kap. 5 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:97, bet. 2020/21:SkU24, rskr. 2020/21:293
Ändring, SFS 2021:410
Rubrik: Lag (2021:410) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 a, 11 b §§, 6 a kap. 1, 2, 3 a §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 2, 5, 7, 8 §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:97, bet. 2020/21:SkU24, rskr. 2020/21:293
Ändring, SFS 2021:411
Rubrik: Lag (2021:411) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 2, 10 §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:113, bet. 2020/21:SkU25, rskr. 2020/21:294
Ändring, SFS 2021:669
Rubrik: Lag (2021:669) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 2 c §, 7 kap. 3 c, 4 §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:185, bet. 2020/21:MJU24, rskr. 2020/21:374
Ändring, SFS 2021:882
Rubrik: Lag (2021:882) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 b §
Ikraft: 2021-11-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:196, bet. 2020/21:SkU37, rskr. 2021/22:7
Ändring, SFS 2021:883
Rubrik: Lag (2021:883) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 b §
Ikraft: 2022-11-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:196, bet. 2020/21:SkU37, rskr. 2021/22:7