Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1708 · Visa fulltext
Lag (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:75, bet. 1994/95:JoU7, rskr. 1994/95:126
Ändring, SFS 1997:105
Rubrik: Lag (1997:105) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd
Omfattning: nuvarande 7 § betecknas 8 §, rubr. närmast före 7 § sätts närmast före den nya 8 §; ändr. 3 §; ny 7 §, rubr. närmast före nya 7 §
Ikraft: 1997-08-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:48, bet. 1996/97:JoU7, rskr. 1996/97:157
Ändring, SFS 1998:564
Rubrik: Lag (1998:564) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1999:1316
Rubrik: Lag (1999:1316) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 6, 7 §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1 utg.omr. 23, bet. 1999/2000:MJU2, rskr. 1999/2000:91
Ändring, SFS 2015:267
Rubrik: Lag (2015:267) om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:89, bet. 2014/15:NU19, rskr. 2014/15:193
Ändring, SFS 2017:245
Rubrik: Lag (2017:245) om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:56, bet. 2016/17:JuU22, rskr. 2016/17:188
Ändring, SFS 2021:892
Rubrik: Lag (2021:892) om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:187, bet. 2021/22:MJU3, rskr. 2021/22:5