Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1668 · Visa fulltext
Förordning (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Ikraft: 1995-01-01
Upphävd: 2002-07-01
Ändring, SFS 1995:1272
Rubrik: Förordning (1995:1272) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
Omfattning: upph. 2, 3, 5, 7 §§. rubr. närmast före 2, 5 §§; rubr. närmast före 3 § sätts närmast före 4 §; ändr. 1, 6 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 1995-12-11 överg.best.
Ändring, SFS 1996:17
Rubrik: Förordning (1996:17) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1996-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:280
Rubrik: Förordning (1998:280) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
Omfattning: ny 2 §; rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 1998-06-10
Förarbeten: EGTL130/98 s1
CELEX-nr: 398R0926
Ändring, SFS 1998:1015
Rubrik: Förordning (1998:1015) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
Omfattning: ny 3 §
Ikraft: 1998-08-17
Förarbeten: EGTL178/98 s33
CELEX-nr: 398R1295
Ändring, SFS 1998:1194
Rubrik: Förordning (1998:1194) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 3 §; ändr. 2, 3 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 1998-09-21
Förarbeten: EGTL130/98 s1, EGTL209/98 s16, EGTL178/98 s33
CELEX-nr: 398R0926 398R1607 398R1295
Ändring, SFS 1999:255
Rubrik: Förordning (1999:255) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999-06-01
Förarbeten: EGTL130/98 s1, EGTL209/98 s16, EGTL114/99 s7
CELEX-nr: 398R0926 398R1607 399R0900
Ändring, SFS 1999:584
Rubrik: Förordning (1999:584) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: EGTL130/98 s1, EGTL209/98 s16, EGTL114/99 s7, ETL129/99 s27
CELEX-nr: 398R0926 398R1607 399R0900 399R1064
Ändring, SFS 1999:709
Rubrik: Förordning (1999:709) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
Omfattning: ändr. 2, 3 §§; ny 2 a §
Ikraft: 1999-08-01
Förarbeten: EGTL130/98 s1, EGTL114/99 s7, EGTL129/99 s27, EGTL153/99 s63
CELEX-nr: 398R0926 399R0900 399R1064 399R1294
Ändring, SFS 1999:794
Rubrik: Förordning (1999:794) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999-12-01
Förarbeten: EGTL130/98 s1
CELEX-nr: 398R0926
Ändring, SFS 2000:134
Rubrik: Förordning (2000:134) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
Omfattning: ändr. 2, 2 a §§; ny 3 a §
Ikraft: 2000-04-18
Förarbeten: EGTL73/2000 s4
CELEX-nr: 32000R0607
Ändring, SFS 2000:206
Rubrik: Förordning (2000:206) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
Omfattning: ändr. 2 a, 3 §§
Ikraft: 2000-05-02
Förarbeten: EGTL153/1999 s63
CELEX-nr: 31999R1294
Ändring, SFS 2000:752
Rubrik: Förordning (2000:752) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
Omfattning: upph. 3 a §
Ikraft: 2000-10-17
Ändring, SFS 2000:897
Rubrik: Förordning (2000:897) om ändring i förordningen (1994:1668) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)
Omfattning: upph. 2 a, 3 §§; ändr. 2 §
Ikraft: 2000-12-01
Förarbeten: EGTL130/1998 s1
CELEX-nr: 31998R0926
Ändring, SFS 2002:567
Omfattning: upph.