Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1563 · Visa fulltext
Lag (1994:1563) om tobaksskatt
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:56, bet. 1994/95:SkU6, rskr. 1994/95:95
Upphävd: 2023-02-13
Ändring, SFS 1995:612
Rubrik: Lag (1995:612) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9, 11, 21, 23, 25, 42 §§; nya 23 a, 26 a, 31 a §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:213, bet. 1994/95:SkU29, rskr. 1994/95:321, EGTL365/94 s46
CELEX-nr: 394L0074
Ändring, SFS 1995:916
Rubrik: Lag (1995:916) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 42 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:203, bet. 1994/95:SkU28, rskr. 1994/95:439
Ändring, SFS 1995:1530
Rubrik: Lag (1995:1530) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:57, bet. 1995/96:SkU17, rskr. 1995/96:120
Ändring, SFS 1996:836
Rubrik: Lag (1996:836) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 37, 42 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:222, bet. 1995/96:FiU15, rskr. 1995/96:307
Ändring, SFS 1996:1225
Rubrik: Lag (1996:1225) om ändring i lagen (1996:836) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 37 §§ i 1996:836
Förarbeten: Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1996:1322
Rubrik: Lag (1996:1322) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:232, bet. 1996/97:SkU5, rskr. 1996/97:68
Ändring, SFS 1997:357
Rubrik: Lag (1997:357) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 11, 13, 15, 35 §§; ny 15 a §, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Ändring, SFS 1997:443
Rubrik: Lag (1997:443) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 37, 42 §§
Ikraft: 1997-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1998:512
Rubrik: Lag (1998:512) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 16, 22 §§
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312
Ändring, SFS 1998:596
Rubrik: Lag (1998:596) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 42 §, rubr. närmast före 42 §; ändr. 2 §
Ikraft: 1998-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1998:1678
Rubrik: Lag (1998:1678) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: 31 a § betecknas 31 d §; ändr. 31, 35 §§; nya 31 a, 31 b, 31 c §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68
Ändring, SFS 1999:428
Rubrik: Lag (1999:428) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 24, 25 §§; ändr. 19, 23, 23 a, 26, 41 §§
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:447
Rubrik: Lag (1999:447) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9, 10, 20, 22, 32, 33, 38, 39, 40 §§; nya 31 e §, rubr. närmast före 31 e §
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:86, 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243
Ändring, SFS 1999:1004
Rubrik: Lag (1999:1004) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:134, bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 1999:1068
Rubrik: Lag (1999:1068) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 §; ny 9 a §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:127, bet. 1999/2000:SkU3, rskr. 1999/2000:64
Ändring, SFS 1999:1107
Rubrik: Lag (1999:1107) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1327
Rubrik: Lag (1999:1327) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 26 a §; ändr. 26 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8, 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110
Ändring, SFS 2000:480
Rubrik: Lag (2000:480) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 4, 31 c, 35 §§; ny 9 b §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1297
Rubrik: Lag (2000:1297) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 19, 41 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2000:1424
Rubrik: Lag (2000:1424) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9, 9 b, 20, 22, 38, 39, 40 §§; nya 9 c, 38 a §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11, 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129
Ändring, SFS 2001:195
Rubrik: Lag (2001:195) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 36 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2001:516
Rubrik: Lag (2001:516) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 1, 9, 9 b, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 32, 33, 34, 39 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 10 a §§
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:118, bet. 2000/01:SkU26, rskr. 2000/01:240 EGTL256/1987 s1, EGTL076/1992 s1, EGTL161/2000 s82
CELEX-nr: 31987R2658, 31992L0012, 32000L0047
Ändring, SFS 2001:521
Rubrik: Lag (2001:521) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 15 a §
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2000/01:SkU25, rskr. 2000/01:271
Ändring, SFS 2001:899
Rubrik: Lag (2001:899) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:29, bet. 2001/02:SkU9, rskr. 2001/02:63
Ändring, SFS 2002:419
Rubrik: Lag (2002:419) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 18, 22, 31, 31 a, 31 b, 31 c §§; nuvarande 35, 37, 38, 39, 40, 41 §§ betecknas 41, 35, 36, 37, 38, 39, 40 §§, rubr. närmast före 37 § sätts närmast före 35 §; ändr. 1 b, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 34, nya 36, 38, 39, 40, 41 §§; ny rubr. närmast före nya 41 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2002:888
Rubrik: Lag (2002:888) om ändring i lagen (2002:419) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 16 § i 2002:419
Förarbeten: Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/04:20
Ändring, SFS 2002:1001
Rubrik: Lag (2002:1001) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24
Ändring, SFS 2003:709
Rubrik: Lag (2003:709) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:807
Rubrik: Lag (2003:807) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42
Ändring, SFS 2004:119
Rubrik: Lag (2004:119) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 c, 20, 37, 39 §§
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:41, bet. 2003/04:SkU19, rskr. 2003/04:140
Ändring, SFS 2004:231
Rubrik: Lag (2004:231) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 a, 23 a §§
Ikraft: 2004-06-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201
Ändring, SFS 2005:458
Rubrik: Lag (2005:458) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 40 §; rubr. närmast efter 8 §, rubr. närmast före 35 §; ny 40 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:149, bet. 2004/05:SkU32, rskr. 2004/05:258
Ändring, SFS 2005:959
Rubrik: Lag (2005:959) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ändring, SFS 2006:1392
Rubrik: Lag (2006:1392) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 35 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Ändring, SFS 2006:1506
Rubrik: Lag (2006:1506) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 29, 30, 40 a §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:13, bet. 2006/07:SkU5, rskr. 2006/07:43
Ändring, SFS 2007:348
Rubrik: Lag (2007:348) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:94, bet. 2006/07:SkU15, rskr. 2006/07:181
Ändring, SFS 2007:1385
Rubrik: Lag (2007:1385) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 35 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89
Ändring, SFS 2009:1501
Rubrik: Lag (2009:1501) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 15, 28 §§; rubr. närmast före 18, 22, 23 §§; nuvarande 23, 23 a §§ betecknas 29 a, 28 b §§; ändr. 1, 9, 9 a, 9 b, 9 c, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 31 e, 32, 33, 34, 40 §§, de nya 28 a, 28 b §§, rubr. närmast före 13 §; nya 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 15, 16 a, 16 b, 16 c, 18, 22, 22 a, 22 b, 22 c, 22 d, 22 e, 22 f, 23, 23 a, 24, 25, 28 §§, rubr. närmast före 8 a, 15, 18, 22, 23 a, 26, 27, 28 a §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121, EUTL9/2009 s12, EUTL162/2003 s5, EGTL76/1992 s1
CELEX-nr: 32008L0118, 32003D1152, 31992L0012
Ändring, SFS 2009:1502
Rubrik: Lag (2009:1502) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 28 a, 28 b §§, rubr. närmast före 28 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121
Ändring, SFS 2010:105
Rubrik: Lag (2010:105) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 c, 37 §§
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189
Ändring, SFS 2010:179
Rubrik: Lag (2010:179) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ny 28 c §
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:94, bet. 2009/10:SkU33, rskr. 2009/10:203
Ändring, SFS 2010:1520
Rubrik: Lag (2010:1520) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 1 b, 1 c, 1 d, 2, 8, 35 §§; ny 42 §, rubr. närmast före 42 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:13, bet. 2010/11:SkU11, rskr. 2010/11:42, EUTL50/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0012
Ändring, SFS 2010:1895
Rubrik: Lag (2010:1895) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:28, bet. 2010/11:SkU16, rskr. 2010/11:95
Ändring, SFS 2011:99
Rubrik: Lag (2011:99) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 33 §; ändr. 8 b, 22, 22 d, 22 f, 23, 24, 25, 31 e §§
Ikraft: 2011-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:48, bet. 2010/11:SkU24, rskr. 2010/11:162
Ändring, SFS 2011:285
Rubrik: Lag (2011:285 ) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 1, 8 a, 8 b, 8 d, 9, 9 a, 9 c, 10, 11, 13, 14, 16, 16 b, 17, 18, 20, 22 e, 22 f, 23, 26, 28 c, 29, 31 e, 32, 36, 37, 38, 39, 40 a §§
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:1290
Rubrik: Lag (2011:1290) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 35, 42 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2011:1366
Rubrik: Lag (2011:1366) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 18, 34 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:676
Rubrik: Lag (2012:676) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 28 c §; ändr. 9, 9 a, 9 b, 9 c, 13, 18, 19, 20, 23, 37, 39, 40 §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5
Ändring, SFS 2013:1070
Rubrik: Lag (2013:1070) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9, 13, 14, 20 §§; ny 31 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:10, bet.2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88
Ändring, SFS 2013:1071
Rubrik: Lag (2013:1071) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 8 c, 9 b, 11, 13, 18, 21, 22, 34 §§; nya 10 b, 12 a, 13 a, 14 a, 20 a, 34 a, 38 a §§
Ikraft: 2014-04-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:10, bet.2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88
Ändring, SFS 2014:1494
Rubrik: Lag (2014:1494) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 9 a, 35, 42 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2014:1507
Rubrik: Lag (2014:1507) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 32, 40 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40
Ändring, SFS 2015:889
Rubrik: Lag (2015:889) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75
Ändring, SFS 2016:264
Rubrik: Lag (2016:264) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 c, 15, 20, 34, 37, 39, 40 §§
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:1070
Rubrik: Lag (2016:1070) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 34 a §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2017:1206
Rubrik: Lag (2017:1206) om lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 10, 29, 34 a, 40 a §§; ny 27 a, 31 a §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2018:1885
Rubrik: Lag (2018:1885) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 11, 13, 15 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26
Ändring, SFS 2021:425
Rubrik: Lag (2021:425) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 1, 2, 8, 21, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 a, 42 §§ rubr. närmast före 35 §; nya 33, 35 a, 38 b, 38 c, 38 d, 38 e, 39 a §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:112, bet. 2020/21:SkU26, rskr. 2020/21:295, direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2021:1149
Rubrik: Lag (2021:1149) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 a, 9 c, 20, 37, 39, 41 §§, rubr. närmast före 41 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:23, bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74
Ändring, SFS 2022:155
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2022:163
Rubrik: Lag (2022:163) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 8 b, 31 d §§
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.
Ändring, SFS 2022:1785
Rubrik: Lag (2022:1785) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 35, 35 a, 42 §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:245, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51