Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1563 · Visa fulltext
Lag (1994:1563) om tobaksskatt
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:56, bet. 1994/95:SkU6, rskr. 1994/95:95
Upphävd: 2023-02-13
Ändring, SFS 1995:612
Rubrik: Lag (1995:612) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9, 11, 21, 23, 25, 42 §§; nya 23 a, 26 a, 31 a §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:213, bet. 1994/95:SkU29, rskr. 1994/95:321, EGTL365/94 s46
CELEX-nr: 394L0074
Ändring, SFS 1995:916
Rubrik: Lag (1995:916) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 42 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:203, bet. 1994/95:SkU28, rskr. 1994/95:439
Ändring, SFS 1995:1530
Rubrik: Lag (1995:1530) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:57, bet. 1995/96:SkU17, rskr. 1995/96:120
Ändring, SFS 1996:836
Rubrik: Lag (1996:836) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 37, 42 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:222, bet. 1995/96:FiU15, rskr. 1995/96:307
Ändring, SFS 1996:1225
Rubrik: Lag (1996:1225) om ändring i lagen (1996:836) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 37 §§ i 1996:836
Förarbeten: Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1996:1322
Rubrik: Lag (1996:1322) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:232, bet. 1996/97:SkU5, rskr. 1996/97:68
Ändring, SFS 1997:357
Rubrik: Lag (1997:357) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 11, 13, 15, 35 §§; ny 15 a §, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Ändring, SFS 1997:443
Rubrik: Lag (1997:443) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 37, 42 §§
Ikraft: 1997-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1998:512
Rubrik: Lag (1998:512) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 16, 22 §§
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312
Ändring, SFS 1998:596
Rubrik: Lag (1998:596) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 42 §, rubr. närmast före 42 §; ändr. 2 §
Ikraft: 1998-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1998:1678
Rubrik: Lag (1998:1678) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: 31 a § betecknas 31 d §; ändr. 31, 35 §§; nya 31 a, 31 b, 31 c §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68
Ändring, SFS 1999:428
Rubrik: Lag (1999:428) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 24, 25 §§; ändr. 19, 23, 23 a, 26, 41 §§
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:447
Rubrik: Lag (1999:447) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9, 10, 20, 22, 32, 33, 38, 39, 40 §§; nya 31 e §, rubr. närmast före 31 e §
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:86, 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243
Ändring, SFS 1999:1004
Rubrik: Lag (1999:1004) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:134, bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 1999:1068
Rubrik: Lag (1999:1068) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 §; ny 9 a §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:127, bet. 1999/2000:SkU3, rskr. 1999/2000:64
Ändring, SFS 1999:1107
Rubrik: Lag (1999:1107) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1327
Rubrik: Lag (1999:1327) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 26 a §; ändr. 26 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8, 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110
Ändring, SFS 2000:480
Rubrik: Lag (2000:480) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 4, 31 c, 35 §§; ny 9 b §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1297
Rubrik: Lag (2000:1297) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 19, 41 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2000:1424
Rubrik: Lag (2000:1424) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9, 9 b, 20, 22, 38, 39, 40 §§; nya 9 c, 38 a §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11, 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129
Ändring, SFS 2001:195
Rubrik: Lag (2001:195) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 36 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2001:516
Rubrik: Lag (2001:516) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 1, 9, 9 b, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 32, 33, 34, 39 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 10 a §§
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:118, bet. 2000/01:SkU26, rskr. 2000/01:240 EGTL256/1987 s1, EGTL076/1992 s1, EGTL161/2000 s82
CELEX-nr: 31987R2658, 31992L0012, 32000L0047
Ändring, SFS 2001:521
Rubrik: Lag (2001:521) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 15 a §
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2000/01:SkU25, rskr. 2000/01:271
Ändring, SFS 2001:899
Rubrik: Lag (2001:899) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:29, bet. 2001/02:SkU9, rskr. 2001/02:63
Ändring, SFS 2002:419
Rubrik: Lag (2002:419) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 18, 22, 31, 31 a, 31 b, 31 c §§; nuvarande 35, 37, 38, 39, 40, 41 §§ betecknas 41, 35, 36, 37, 38, 39, 40 §§, rubr. närmast före 37 § sätts närmast före 35 §; ändr. 1 b, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 34, nya 36, 38, 39, 40, 41 §§; ny rubr. närmast före nya 41 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2002:888
Rubrik: Lag (2002:888) om ändring i lagen (2002:419) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 16 § i 2002:419
Förarbeten: Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/04:20
Ändring, SFS 2002:1001
Rubrik: Lag (2002:1001) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24
Ändring, SFS 2003:709
Rubrik: Lag (2003:709) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:807
Rubrik: Lag (2003:807) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42
Ändring, SFS 2004:119
Rubrik: Lag (2004:119) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 c, 20, 37, 39 §§
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:41, bet. 2003/04:SkU19, rskr. 2003/04:140
Ändring, SFS 2004:231
Rubrik: Lag (2004:231) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 a, 23 a §§
Ikraft: 2004-06-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201
Ändring, SFS 2005:458
Rubrik: Lag (2005:458) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 40 §; rubr. närmast efter 8 §, rubr. närmast före 35 §; ny 40 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:149, bet. 2004/05:SkU32, rskr. 2004/05:258
Ändring, SFS 2005:959
Rubrik: Lag (2005:959) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ändring, SFS 2006:1392
Rubrik: Lag (2006:1392) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 35 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Ändring, SFS 2006:1506
Rubrik: Lag (2006:1506) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 29, 30, 40 a §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:13, bet. 2006/07:SkU5, rskr. 2006/07:43
Ändring, SFS 2007:348
Rubrik: Lag (2007:348) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:94, bet. 2006/07:SkU15, rskr. 2006/07:181
Ändring, SFS 2007:1385
Rubrik: Lag (2007:1385) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 35 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89
Ändring, SFS 2009:1501
Rubrik: Lag (2009:1501) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 15, 28 §§; rubr. närmast före 18, 22, 23 §§; nuvarande 23, 23 a §§ betecknas 29 a, 28 b §§; ändr. 1, 9, 9 a, 9 b, 9 c, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 31 e, 32, 33, 34, 40 §§, de nya 28 a, 28 b §§, rubr. närmast före 13 §; nya 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 15, 16 a, 16 b, 16 c, 18, 22, 22 a, 22 b, 22 c, 22 d, 22 e, 22 f, 23, 23 a, 24, 25, 28 §§, rubr. närmast före 8 a, 15, 18, 22, 23 a, 26, 27, 28 a §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121, EUTL9/2009 s12, EUTL162/2003 s5, EGTL76/1992 s1
CELEX-nr: 32008L0118, 32003D1152, 31992L0012
Ändring, SFS 2009:1502
Rubrik: Lag (2009:1502) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 28 a, 28 b §§, rubr. närmast före 28 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121
Ändring, SFS 2010:105
Rubrik: Lag (2010:105) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 c, 37 §§
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189
Ändring, SFS 2010:179
Rubrik: Lag (2010:179) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ny 28 c §
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:94, bet. 2009/10:SkU33, rskr. 2009/10:203
Ändring, SFS 2010:1520
Rubrik: Lag (2010:1520) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 1 b, 1 c, 1 d, 2, 8, 35 §§; ny 42 §, rubr. närmast före 42 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:13, bet. 2010/11:SkU11, rskr. 2010/11:42, EUTL50/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0012
Ändring, SFS 2010:1895
Rubrik: Lag (2010:1895) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:28, bet. 2010/11:SkU16, rskr. 2010/11:95
Ändring, SFS 2011:99
Rubrik: Lag (2011:99) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 33 §; ändr. 8 b, 22, 22 d, 22 f, 23, 24, 25, 31 e §§
Ikraft: 2011-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:48, bet. 2010/11:SkU24, rskr. 2010/11:162
Ändring, SFS 2011:285
Rubrik: Lag (2011:285 ) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 1, 8 a, 8 b, 8 d, 9, 9 a, 9 c, 10, 11, 13, 14, 16, 16 b, 17, 18, 20, 22 e, 22 f, 23, 26, 28 c, 29, 31 e, 32, 36, 37, 38, 39, 40 a §§
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:1290
Rubrik: Lag (2011:1290) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 35, 42 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2011:1366
Rubrik: Lag (2011:1366) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 18, 34 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:676
Rubrik: Lag (2012:676) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 28 c §; ändr. 9, 9 a, 9 b, 9 c, 13, 18, 19, 20, 23, 37, 39, 40 §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5
Ändring, SFS 2013:1070
Rubrik: Lag (2013:1070) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9, 13, 14, 20 §§; ny 31 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:10, bet.2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88
Ändring, SFS 2013:1071
Rubrik: Lag (2013:1071) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 8 c, 9 b, 11, 13, 18, 21, 22, 34 §§; nya 10 b, 12 a, 13 a, 14 a, 20 a, 34 a, 38 a §§
Ikraft: 2014-04-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:10, bet.2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88
Ändring, SFS 2014:1494
Rubrik: Lag (2014:1494) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 9 a, 35, 42 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2014:1507
Rubrik: Lag (2014:1507) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 32, 40 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40
Ändring, SFS 2015:889
Rubrik: Lag (2015:889) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75
Ändring, SFS 2016:264
Rubrik: Lag (2016:264) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 c, 15, 20, 34, 37, 39, 40 §§
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:1070
Rubrik: Lag (2016:1070) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 34 a §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2017:1206
Rubrik: Lag (2017:1206) om lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 10, 29, 34 a, 40 a §§; ny 27 a, 31 a §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2018:1885
Rubrik: Lag (2018:1885) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 11, 13, 15 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26
Ändring, SFS 2021:425
Rubrik: Lag (2021:425) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 1, 2, 8, 21, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 a, 42 §§ rubr. närmast före 35 §; nya 33, 35 a, 38 b, 38 c, 38 d, 38 e, 39 a §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:112, bet. 2020/21:SkU26, rskr. 2020/21:295, direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2021:1149
Rubrik: Lag (2021:1149) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 a, 9 c, 20, 37, 39, 41 §§, rubr. närmast före 41 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:23, bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74
Ändring, SFS 2022:155
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2022:163
Rubrik: Lag (2022:163) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 8 b, 31 d §§
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.