Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1552 · Visa fulltext
Lag (1994:1552) om tullkontroll av varumärkesintrång m.m.
Departement: Finansdepartementet S7
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:34, bet. 1994/95:SkU8, rskr. 1994/95:96
Upphävd: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:763
Rubrik: Lag (1995:763) om ändring i lagen (1994:1552) om tullkontroll av varumärkesintrång
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:173, bet. 1994/95:SkU39, rskr. 1994/95:373
Ändring, SFS 1998:1685
Rubrik: Lag (1998:1685) om ändring i lagen (1994:1552) om tullkontroll av varumärkesintrång m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68
Ändring, SFS 1999:427
Rubrik: Lag (1999:427) om ändring i lagen (1994:1552) om tullkontroll av varumärkesintrång m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2000:1281
Omfattning: upph.