Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1500 · Visa fulltext
Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Departement: Statsrådsberedningen
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:19, 1994/95:36, bet. 1994/95:KU17, 1994/95:UU10, rskr. 1994/95:64, 1994/95:115
Ändring, SFS 1994:2063
Omfattning: ikrafttr. av 1994:1500
Ändring, SFS 1998:215
Rubrik: Lag (1998:215) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-05-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:58, bet. 1997/98:UU13, rskr. 1997/98:197
Ändring, SFS 1999:185
Omfattning: ikrafttr. av 1998:215
Ändring, SFS 2001:1272
Rubrik: Lag (2001:1272) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003-02-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:8, bet. 2001/02:KUU1, rskr. 2001/02:92
Ändring, SFS 2003:9
Rubrik: Förordning (2003:9) om ikraftträdande av lagen (2001:1272) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Omfattning: ikrafttr. av 2001:1272
Förarbeten: EGTC80/2001 s1
CELEX-nr: 101C
Ändring, SFS 2003:1059
Rubrik: Lag (2003:1059) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-04-30
Förarbeten: Prop. 2002/03:97, bet. 2003/04:KU2, rskr. 2003/04:32
Ändring, SFS 2003:1208
Rubrik: Lag (2003:1208) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-05-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:25, bet. 2003/04:UU4, rskr. 2003/04:114
Ändring, SFS 2004:191
Rubrik: Förordning (2004:191) om ikraftträdande av lagen (2003:1059) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Omfattning: ikrafttr. av 2003:1059
Ändring, SFS 2006:368
Rubrik: Lag (2006:368) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:106, bet. 2005/06:UU19, rskr. 2005/06:238
Ändring, SFS 2008:1095
Rubrik: Lag (2008:1095) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 4 §§, rubr. närmast 2 §
Ikraft: 2009-12-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:168, bet. 2008/09:UU8, rskr. 2008/09:64
Ändring, SFS 2009:1110
Rubrik: Förordning (2009:1110) om ikraftträdande av lagen (2008:1095) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Omfattning: ikrafttr. av 2008:1095
Ändring, SFS 2010:1326
Rubrik: Lag (2010:1326) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-12-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:22, bet. 2010/11:KU11, rskr. 2010/11:4
Ändring, SFS 2011:1138
Rubrik: Förordning (2011:1138) om ikraftträdande av lagen (2010:1326) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Omfattning: ikrafttr. av 2010:1326
Ändring, SFS 2012:408
Rubrik: Lag (2012:408) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013-05-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:66, bet. 2011/12:FiU40, rskr. 2011/12:236, EUTL91/2011 s1
CELEX-nr: 32011D0199
Ändring, SFS 2012:893
Rubrik: Lag (2012:893) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:6, bet. 2012/13:UU14, rskr. 2012/13:16
Ändring, SFS 2013:206
Rubrik: Förordning (2013:206) om ikraftträdande av lagen (2012:408) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Omfattning: ikrafttr. av 2012:408
Ändring, SFS 2013:297
Rubrik: Lag (2013:297) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 2, 3 §§; ny 5 §
Ikraft: 2015-02-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:79, bet. 2012/13:UU17, rskr. 2012/13:207
Ändring, SFS 2013:534
Rubrik: Förordning (2013:534) om ikraftträdande av lagen (2012:893) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Omfattning: ikrafttr. av 2012:893
Ändring, SFS 2015:13
Rubrik: Förordning (2015:13) om ikraftträdande av lagen (2013:297) om ändring i förordningen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Omfattning: ikrafttr. av 2013:297