Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:137 · Visa fulltext
Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:94, bet. 1993/94:SfU11, rskr. 1993/94:188
Ändring, SFS 1994:971
Rubrik: Lag (1994:971) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 10 §; nya 24 §, rubr. närmast före 24 §
Förarbeten: Prop. 1993/94:150 (bil. 11), bet. 1993/94:FiU20, rskr. 1993/94:458
Ändring, SFS 1994:1736
Rubrik: Lag (1994:1736) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: nya 25 §, rubr. närmast före 25 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80
Ändring, SFS 1995:103
Rubrik: Lag (1995:103) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:558
Rubrik: Lag (1995:558) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 8, 11 §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:206, bet. 1994/95:SfU18, rskr. 1994/95:345
Ändring, SFS 1995:1728
Rubrik: Lag (1995:1728) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:1384
Rubrik: Lag (1996:1384) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:25, bet. 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80
Ändring, SFS 1997:1103
Rubrik: Lag (1997:1103) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Ändring, SFS 2000:296
Rubrik: Lag (2000:296) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande och flyktingar m.fl.
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 6, 15, 22, 24 §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:43, bet. 1999/2000:SfU9, rskr. 1999/2000:159
Ändring, SFS 2001:471
Rubrik: Lag (2001:471) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2002:1112
Rubrik: Lag (2002:1112) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §; ny 3 a §
Ikraft: 2003-01-15
Förarbeten: Prop. 2001/02:185, bet. 2002/03:SfU4, rskr. 2002/03:47
Ändring, SFS 2004:408
Rubrik: Lag (2004:408) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 10, 16, 17 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:50, bet. 2003/04:SfU11, rskr. 2003/04:214
Ändring, SFS 2004:1377
Rubrik: Lag (2004:1377) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 10, 16, 19 §§
Ikraft: 2005-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:28, bet. 2004/05:SfU7, rskr. 2004/05:113
Ändring, SFS 2005:718
Rubrik: Lag (2005:718) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Ändring, SFS 2006:177
Rubrik: Lag (2006:177) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:46, bet. 2005/06:SfU12, rskr. 2005/06:165
Ändring, SFS 2007:323
Rubrik: Lag (2007:323) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:53, bet. 2006/07:SFU7, rskr. 2006/07:150
Ändring, SFS 2008:941
Rubrik: Lag (2008:941) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:5, bet. 2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26
Ändring, SFS 2009:817
Rubrik: Lag (2009:817) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1546
Rubrik: Lag (2009:1546) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133
Ändring, SFS 2010:201
Rubrik: Lag (2010:201) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2010-12-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208
Ändring, SFS 2010:532
Rubrik: Lag (2010:532 ) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:190, bet. 2009/10:SfU19, rskr. 2009/10:309
Ändring, SFS 2010:1962
Rubrik: Lag (2010:1962) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:331
Rubrik: Lag (2011:331) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:49, bet. 2010/11:SoU12, rskr. 2010/11:202
Ändring, SFS 2013:755
Rubrik: Lag (2013:755) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 3, 22 §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:162, bet. 2012/13:SfU11, rskr. 2013/14:2
Ändring, SFS 2016:381
Rubrik: Lag (2016:381) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 11 §; ny 11 a §
Ikraft: 2016-06-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:146, bet. 2015/16:FiU42, rskr 2015/16:211
Ändring, SFS 2017:229
Rubrik: Lag (2017:229) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ny 12 a §
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:86, bet. 2016/17:SfU7, rskr. 2016/17:196
Ändring, SFS 2017:578
Rubrik: Lag (2017:578) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §; nya 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316
Ändring, SFS 2017:586
Rubrik: Lag (2017:586) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2018:346
Rubrik: Lag (2018:346) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 b, 3, 3 a §§
Ikraft: 2018-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:119, bet. 2017/18:SfU20, rskr. 2017/18:253
Ändring, SFS 2019:1204
Rubrik: Lag (2019:1204) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ny 10 a §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:10, bet. 2019/20:SfU11, rskr. 2019/20:73
Ändring, SFS 2021:769
Rubrik: Lag (2021:769) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 1 a §§
Ikraft: 2021-07-20
Förarbeten: Prop. 2020/21:191, bet. 2020/21:SfU28, rskr. 2020/21:412
Ändring, SFS 2022:1006
Rubrik: Lag (2022:1006) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 22 §§; nya 3 b, 23 a §§, rubr. närmast före 23 a §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:250, bet. 2021/22:SfU31, rskr. 2021/22:435