Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1297 · Visa fulltext
Förordning (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1995-01-01
Ändring, SFS 1995:524
Rubrik: Förordning (1995:524) om ändring i förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet
Omfattning: ändr. 3, 5, 11 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:1102
Rubrik: Förordning (1995:1102) om ändring i förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet
Omfattning: ändr. 7, 10, 12 §§; ny 15 §
Ikraft: 1995-11-01
Ändring, SFS 1996:376
Rubrik: Förordning (1996:376) om ändring i förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1998:791
Rubrik: Förordning (1998:791) om ändring i förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet
Omfattning: ändr. 2, 12 §§
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2008:1182
Rubrik: Förordning (2008:1182) om ändring i förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet
Omfattning: ändr. 6, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:1364
Rubrik: Förordning (2009:1364) om ändring i förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1590
Rubrik: Förordning (2010:1590) om ändring i förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2012:240
Rubrik: Förordning (2012:240) om ändring i förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-06-01
Ändring, SFS 2014:1259
Rubrik: Förordning (2014:1259) om ändring i förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet
Omfattning: ändr. 10, 15 §§
Ikraft: 2015-01-01