Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1220 · Visa fulltext
Stiftelselag (1994:1220)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:9, bet. 1993/94:LU12, rskr. 1993/94:225
Ändring, SFS 1994:1221
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1995:540
Rubrik: Lag (1995:540) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1994/95:152, bet. 1994/95:NU23, rskr. 1994/95:315
Ändring, SFS 1995:1360
Rubrik: Lag (1995:1360) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 9 kap 11 §, 10 kap 13 §
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:1147
Rubrik: Lag (1996:1147) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:31, bet. 1996/97:LU4, rskr. 1996/97:57
Ändring, SFS 1996:1207
Rubrik: Lag (1996:1207) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ny 6 kap 4 a §, rubr. närmast före 6 kap 4 a §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:22, bet. 1996/97:LU2, rskr. 1996/97:62
Ändring, SFS 1998:306
Rubrik: Lag (1998:306) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §, 10 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:98, bet. 1997/98:LU22, rskr. 1997/98:221
Ändring, SFS 1999:625
Rubrik: Lag (1999:625) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 15 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:66, bet. 1998/99:KU30, rskr. 1998/99:210
Ändring, SFS 1999:1106
Rubrik: Lag (1999:1106) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: upph. 3 kap 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§; 3 kap 5, 6 §§ betecknas 3 kap 2, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap 5, 6 §§ sätts närmast före 3 kap 2, 3 §§; ändr. 1 kap 5, 7 §§, 2 kap 8 §, 3 kap 1, de nya 2, 3 §§, 4 kap 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 §§, 6 kap 5 §, 9 kap 10 §, 10 kap 1, 2 §§, 11 kap 2, 4 §§; nya 1 kap 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2001:305
Rubrik: Lag (2001:305) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 10, 15 §§, 9 kap 1 §; ny 10 a §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:67, bet. 2000/01:LU20, rskr. 2000/01:245
Ändring, SFS 2001:887
Rubrik: Lag (2001:887) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 4 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:146, bet. 2001/02:LU3, rskr. 2001/02:47
Ändring, SFS 2002:1033
Rubrik: Lag (2002:1033) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 15 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2004:1185
Rubrik: Lag (2004:1185) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 15 §, 5 kap 2 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70
Ändring, SFS 2005:246
Rubrik: Lag (2005:246) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 9 kap 7, 8 §§, 10 kap 2, 3 §§; nya 2 kap 16 a, 23 a §§
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:50, bet. 2004/05:LU18, rskr. 2004/05:209
Ändring, SFS 2006:372
Rubrik: Lag (2006:372) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 15 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:55, bet. 2005/06:KU27, rskr. 2005/06:227
Ändring, SFS 2006:401
Rubrik: Lag (2006:401) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU25, rskr. 2005/06:230
Ändring, SFS 2006:870
Rubrik: Lag (2006:870) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2007:133
Rubrik: Lag (2007:133) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §
Ikraft: 2007-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:27, bet. 2006/07:CU13, rskr. 2006/07:126
Ändring, SFS 2008:86
Rubrik: Lag (2008:86) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 10 kap 1 §, 11 kap 1, 2, 4 §§; nya 1 kap 9 §, 9 kap 12 §, rubr. närmast före 9 kap 12 §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU 17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2009:65
Rubrik: Lag (2009:65) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2009-03-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU:13, rskr. 2008/09:163
Ändring, SFS 2009:244
Rubrik: Lag (2009:244) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 §, 2 kap. 13, 16, 20, 23 §§, 3 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 9 kap. 1, 6, 10, 11 §§, 10 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 §; rubr. närmast före 6 kap. 3 § sätts närmast före 6 kap. 4 §; ny 11 kap. 2 a §, rubr. närmast före 6 kap. 3 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185
Ändring, SFS 2009:461
Rubrik: Lag (2009:461) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap. 15 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:567
Rubrik: Lag (2009:567 ) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap. 7 §, 11 kap. 2, 4 §§; ny 4 kap. 7 a §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265, EUTL157/2006 s87
CELEX-nr: 32006L0043
Ändring, SFS 2009:821
Rubrik: Lag (2009:821) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:836
Rubrik: Lag (2010:836) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §, 5 kap. 2 §
Ikraft: 2010-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368
Ändring, SFS 2010:1260
Rubrik: Lag (2010:1260) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1511
Rubrik: Lag (2010:1511) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2010:1964
Rubrik: Lag (2010:1964) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2013:220
Rubrik: Lag (2013:220) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ändring, SFS 2013:435
Rubrik: Lag (2013:435) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: upph. 9 kap. 12 §, rubr. närmast före 9 kap. 12 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2014:843
Rubrik: Lag (2014:843) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2015:816
Rubrik: Lag (2015:816) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Ändring, SFS 2016:210
Rubrik: Lag (2016:210) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 10 kap. 13 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:645
Rubrik: Lag (2016:645) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:952
Rubrik: Lag (2016:952) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §
Ikraft: 2016-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25, direktiv 2013/34/EU
Ändring, SFS 2017:480
Rubrik: Lag (2017:480) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 7 kap. 18 §
Ikraft: 2017-06-26
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260
Ändring, SFS 2017:635
Rubrik: Lag (2017:635) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341
Ändring, SFS 2018:1668
Rubrik: Lag (2018:1668) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 8 kap. 1 kap. 6 §, 8 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 2, 6, 10, 13 §§, 11 kap. 2, 4 §§, 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 2, 6, 10, 13 §§, 11 kap. 2, 4 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2019:889
Rubrik: Lag (2019:889) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap. 15 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:541
Rubrik: Lag (2021:541) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 5 kap. 5 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318
Ändring, SFS 2022:985
Rubrik: Lag (2022:985) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375
Ändring, SFS 2024:341
Rubrik: Lag (2024:341) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: nuvarande 3 kap. 3 § betecknas 3 kap. 4 §; ändr. 3 kap. 2 §, 4 kap. 6 §, rubr. närmast före nuvarande 3 kap. 3 § sätts närmast före nya 3 kap. 4 §; ny 3 kap. 3 §
Ikraft: 2024-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:78, bet. 2023/24:CU21, rskr. 2023/24:193
Ändring, SFS 2024:341
Rubrik: Lag (2024:341) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: nuvarande 3 kap. 3 § betecknas 3 kap. 4 §; ändr. 3 kap. 2 §, 4 kap. 6 §, rubr. närmast före nuvarande 3 kap. 3 § sätts närmast före nya 3 kap. 4 §; ny 3 kap. 3 §
Ikraft: 2024-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:78, bet. 2023/24:CU21, rskr. 2023/24:193
Ändring, SFS 2024:353
Rubrik: Lag (2024:353) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §
Ikraft: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:124, bet. 2023/24:CU23, rskr. 2023/24:212