Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1220 · Visa fulltext
Stiftelselag (1994:1220)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:9, bet. 1993/94:LU12, rskr. 1993/94:225
Ändring, SFS 1994:1221
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1995:540
Rubrik: Lag (1995:540) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1994/95:152, bet. 1994/95:NU23, rskr. 1994/95:315
Ändring, SFS 1995:1360
Rubrik: Lag (1995:1360) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 9 kap 11 §, 10 kap 13 §
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:1147
Rubrik: Lag (1996:1147) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:31, bet. 1996/97:LU4, rskr. 1996/97:57
Ändring, SFS 1996:1207
Rubrik: Lag (1996:1207) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ny 6 kap 4 a §, rubr. närmast före 6 kap 4 a §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:22, bet. 1996/97:LU2, rskr. 1996/97:62
Ändring, SFS 1998:306
Rubrik: Lag (1998:306) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §, 10 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:98, bet. 1997/98:LU22, rskr. 1997/98:221
Ändring, SFS 1999:625
Rubrik: Lag (1999:625) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 15 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:66, bet. 1998/99:KU30, rskr. 1998/99:210
Ändring, SFS 1999:1106
Rubrik: Lag (1999:1106) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: upph. 3 kap 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§; 3 kap 5, 6 §§ betecknas 3 kap 2, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap 5, 6 §§ sätts närmast före 3 kap 2, 3 §§; ändr. 1 kap 5, 7 §§, 2 kap 8 §, 3 kap 1, de nya 2, 3 §§, 4 kap 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 §§, 6 kap 5 §, 9 kap 10 §, 10 kap 1, 2 §§, 11 kap 2, 4 §§; nya 1 kap 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2001:305
Rubrik: Lag (2001:305) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 10, 15 §§, 9 kap 1 §; ny 10 a §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:67, bet. 2000/01:LU20, rskr. 2000/01:245
Ändring, SFS 2001:887
Rubrik: Lag (2001:887) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 4 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:146, bet. 2001/02:LU3, rskr. 2001/02:47
Ändring, SFS 2002:1033
Rubrik: Lag (2002:1033) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 15 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2004:1185
Rubrik: Lag (2004:1185) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 15 §, 5 kap 2 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70
Ändring, SFS 2005:246
Rubrik: Lag (2005:246) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 9 kap 7, 8 §§, 10 kap 2, 3 §§; nya 2 kap 16 a, 23 a §§
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:50, bet. 2004/05:LU18, rskr. 2004/05:209
Ändring, SFS 2006:372
Rubrik: Lag (2006:372) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 15 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:55, bet. 2005/06:KU27, rskr. 2005/06:227
Ändring, SFS 2006:401
Rubrik: Lag (2006:401) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU25, rskr. 2005/06:230
Ändring, SFS 2006:870
Rubrik: Lag (2006:870) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2007:133
Rubrik: Lag (2007:133) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §
Ikraft: 2007-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:27, bet. 2006/07:CU13, rskr. 2006/07:126
Ändring, SFS 2008:86
Rubrik: Lag (2008:86) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 10 kap 1 §, 11 kap 1, 2, 4 §§; nya 1 kap 9 §, 9 kap 12 §, rubr. närmast före 9 kap 12 §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU 17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2009:65
Rubrik: Lag (2009:65) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2009-03-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU:13, rskr. 2008/09:163
Ändring, SFS 2009:244
Rubrik: Lag (2009:244) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 §, 2 kap. 13, 16, 20, 23 §§, 3 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 9 kap. 1, 6, 10, 11 §§, 10 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 §; rubr. närmast före 6 kap. 3 § sätts närmast före 6 kap. 4 §; ny 11 kap. 2 a §, rubr. närmast före 6 kap. 3 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185
Ändring, SFS 2009:461
Rubrik: Lag (2009:461) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap. 15 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:567
Rubrik: Lag (2009:567 ) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap. 7 §, 11 kap. 2, 4 §§; ny 4 kap. 7 a §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265, EUTL157/2006 s87
CELEX-nr: 32006L0043
Ändring, SFS 2009:821
Rubrik: Lag (2009:821) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:836
Rubrik: Lag (2010:836) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §, 5 kap. 2 §
Ikraft: 2010-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368
Ändring, SFS 2010:1260
Rubrik: Lag (2010:1260) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1511
Rubrik: Lag (2010:1511) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2010:1964
Rubrik: Lag (2010:1964) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2013:220
Rubrik: Lag (2013:220) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ändring, SFS 2013:435
Rubrik: Lag (2013:435) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: upph. 9 kap. 12 §, rubr. närmast före 9 kap. 12 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2014:843
Rubrik: Lag (2014:843) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2015:816
Rubrik: Lag (2015:816) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Ändring, SFS 2016:210
Rubrik: Lag (2016:210) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 10 kap. 13 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:645
Rubrik: Lag (2016:645) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:952
Rubrik: Lag (2016:952) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §
Ikraft: 2016-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25, direktiv 2013/34/EU
Ändring, SFS 2017:480
Rubrik: Lag (2017:480) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 7 kap. 18 §
Ikraft: 2017-06-26
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260
Ändring, SFS 2017:635
Rubrik: Lag (2017:635) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341
Ändring, SFS 2018:1668
Rubrik: Lag (2018:1668) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 8 kap. 1 kap. 6 §, 8 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 2, 6, 10, 13 §§, 11 kap. 2, 4 §§, 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 2, 6, 10, 13 §§, 11 kap. 2, 4 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2019:889
Rubrik: Lag (2019:889) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 kap. 15 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:541
Rubrik: Lag (2021:541) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 5 kap. 5 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318
Ändring, SFS 2022:985
Rubrik: Lag (2022:985) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375