Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1219 · Visa fulltext
Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:117, bet. 1993/94:KU24, rskr. 1993/94:246
Ändring, SFS 1995:462
Rubrik: Lag (1995:462) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1995-08-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:115, bet. 1994/95:UU12, rskr. 1994/95:214
Ändring, SFS 1995:1026
Rubrik: Förordning (1995:1026) om ikraftträdande av lagen (1995:462) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ikrafttr. av 1995:462
Ändring, SFS 1998:712
Rubrik: Lag (1998:712) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ändr.; omtryck
Ikraft: 1998-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:107, bet. 1997/98:KU24, rskr. 1997/98:251
Ändring, SFS 2003:74
Rubrik: Lag (2003:74) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2003-08-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:32, bet. 2002/03:UU6, rskr. 2002/03:101
Ändring, SFS 2003:474
Rubrik: Förordning (2003:474) om ikraftträdande av lagen (2003:74) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ikrafttr. av 2003:74
Ändring, SFS 2005:816
Rubrik: Lag (2005:816) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2010-06-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:167, bet. 2005/06:KU6, rskr. 2005/06:16
Ändring, SFS 2009:1540
Rubrik: Lag (2009:1540) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:52, bet. 2009/10:KU22, rskr. 2009/10:136
Ändring, SFS 2009:1541
Rubrik: Förordning (2009:1541) om ikraftträdande av lagen (2009:1540) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ikrafttr. av 2009:1540
Ändring, SFS 2010:239
Rubrik: Förordning (2010:239) om ikraftträdande av lagen (2005:816) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ikrafttr. av 2005:816
Ändring, SFS 2016:1358
Rubrik: Lag (2016:1358) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ändr. 1994:1219, bil.
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:18, bet. 2015/16:KU9, rskr. 2015/16:139
Ändring, SFS 2021:395
Rubrik: Förordning (2021:395) om ikraftträdande av lagen (2016:1358) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ikrafttr. av 2016:1358