Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1215 · Visa fulltext
Förordning (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1995-07-01
CELEX-nr: 389L0106
Upphävd: 2011-05-02
Ändring, SFS 1994:1528
Rubrik: Förordning (1994:1528) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. ikrafttr. best.
Ändring, SFS 1995:193
Rubrik: Förordning (1995:193) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.
Omfattning: ändr. 35 §
Ändring, SFS 1995:598
Rubrik: Förordning (1995:598) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: upph. 26 §; ändr. 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 33, 37, 38 §§, rubr. närmast före 20 §; ny 19 a §
Ändring, SFS 1997:1240
Rubrik: Förordning (1997:1240) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. 21, 22, 23, 28, 35 §§
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1999:372
Rubrik: Förordning (1999:372) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: upph. 19, 19 a §§, rubr. närmast före 19 §; ändr. 1, 18 §§; nya 35 a, 35 b, 35 c, 35 d, 35 e §§, rubr. närmast före 35 a §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: EGTL213/95 s1, EGTL167/92 s17, EGTL220/93 s1
CELEX-nr: 395L0016 392L0042 393L0068
Ändring, SFS 1999:774
Rubrik: Förordning (1999:774) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.
Omfattning: ändr. 18. 24 §§
Ikraft: 1999-12-01
Ändring, SFS 2002:186
Rubrik: Förordning (2002:186) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 35 a §; nya 19, 35 f §§
Ikraft: 2002-05-01
Förarbeten: EGTL106/2000 s21
CELEX-nr: 32000L0009
Ändring, SFS 2005:152
Rubrik: Förordning (2005:152) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2005-05-01
Förarbeten: EGTL106/2000 s21
CELEX-nr: 32000L0009
Ändring, SFS 2006:138
Rubrik: Förordning (2006:138) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: nya 17 a, 17 b, 17 c, 19 a §§, rubr. närmast före 17 a §
Ikraft: 2006-04-13 överg.best.
Ändring, SFS 2007:621
Rubrik: Förordning (2007:621) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. 5, 7, 18 §§; ny 19 b §, rubr. närmast före 19 b §
Ikraft: 2007-08-01
Ändring, SFS 2008:51
Rubrik: Förordning (2008:51) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2008-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:132
Rubrik: Förordning (2010:132) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2011:338
Omfattning: upph.