Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1162 · Visa fulltext
Förordning (1994:1162) om skeppsmätning
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1994-07-18 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1278
Rubrik: Förordning (1994:1278) om dels ikraftträdande av förordningen (1994:1162) om skeppsmätning, dels ändring i samma förordning
Omfattning: ikrafttr. av 4 § första stycket, 9, 39 §§: ändr. 2 p övergångsbest.
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1997:682
Rubrik: Förordning (1997:682) om ändring i förordningen (1994:1162) om skeppsmätning
Omfattning: ändr. 4, 9 §§
Ikraft: 1997-11-01
Ändring, SFS 1998:1079
Rubrik: Förordning (1998:1079) om ändring i förordningen (1994:1162) om skeppsmätning
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2001:805
Rubrik: Förordning (2001:805) om ändring i förordningen (1994:1162) om skeppsmätning
Omfattning: ändr. 15, 16, 28 §§
Ikraft: 2001-12-01
Ändring, SFS 2008:1162
Rubrik: Förordning (2008:1162) om ändring i förordningen (1994:1162) om skeppsmätning
Omfattning: ändr. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2017:1332
Rubrik: Förordning (2017:1332) om ändring i förordning (1994:1162) om skeppsmätning
Omfattning: ändr. 4, 5, 9 §§
Ikraft: 2018-02-01
Ändring, SFS 2018:962
Rubrik: Förordning (2018:962) om ändring i förordningen (1994:1162) om skeppsmätning
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2018-07-01