Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1120 · Visa fulltext
Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1221
Rubrik: Förordning (1995:1221) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 14, 16 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1362
Rubrik: Förordning (1996:1362) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 6, 17 §§; ny 7 a §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:95
Rubrik: Förordning (1997:95) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 7 a, 11, 16 §§
Ikraft: 1997-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:892
Rubrik: Förordning (1997:892) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1521
Rubrik: Förordning (1998:1521) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 7 a §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1371
Rubrik: Förordning (1999:1371) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 7 a §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:929
Rubrik: Förordning (2000:929) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:1034
Rubrik: Förordning (2000:1034) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 7 a, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:850
Rubrik: Förordning (2001:850) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 7 a §§
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:792
Rubrik: Förordning (2002:792) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 7 a §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:819
Rubrik: Förordning (2003:819) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 7 a, 9 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:757
Rubrik: Förordning (2004:757) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 7 a §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:786
Rubrik: Förordning (2005:786) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 7 a §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1262
Rubrik: Förordning (2006:1262) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 7 a, 9 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:435
Rubrik: Förordning (2007:435) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1208
Rubrik: Förordning (2007:1208) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 7 a §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:959
Rubrik: Förordning (2008:959) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 7 a §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:82
Rubrik: Förordning (2009:82) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: upph. rubr. närmast före 11 §; ändr. 11 §; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1380
Rubrik: Förordning (2009:1380) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 7 a §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1645
Rubrik: Förordning (2010:1645) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1187
Rubrik: Förordning (2011:1187) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1449
Rubrik: Förordning (2011:1449) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:654
Rubrik: Förordning (2012:654) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:964
Rubrik: Förordning (2012:964) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 14, 17 §§
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:1151
Rubrik: Förordning (2013:1151) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 5 a, 6, 7, 7 a, 8, 9, 10, 10 a, 11, 12, 13, 14, 16, 17 §§; ny 6 a
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:368
Rubrik: Förordning (2014:368) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 10 a §; ny 10 b §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:1375
Rubrik: Förordning (2014:1375) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:753
Rubrik: Förordning (2015:753) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:984
Rubrik: Förordning (2016:984) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:996
Rubrik: Förordning (2017:996) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:2066
Rubrik: Förordning (2018:2066) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:792
Rubrik: Förordning (2019:792) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1018
Rubrik: Förordning (2019:1018) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 3, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:328
Rubrik: Förordning (2020:328) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2020-06-08
Ändring, SFS 2020:329
Rubrik: Förordning (2020:329) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: upph. 4 a §
Ändring, SFS 2020:1195
Rubrik: Förordning (2020:1195) om ändring i förordningen (2020:329) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: utgår 2020:329
Ändring, SFS 2020:1197
Rubrik: Förordning (2020:1197) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: utgår genom 2021:1176
Ändring, SFS 2021:19
Rubrik: Förordning (2021:19) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2021-02-23 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1176
Rubrik: Förordning (2021:1176) om ändring i förordningen (2020:1197) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: utgår 2020:1197
Ändring, SFS 2021:1177
Rubrik: Förordning (2021:1177) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: upph. 4 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1178
Rubrik: Förordning (2021:1178) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:123
Rubrik: Förordning (2023:123) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2023-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:927
Rubrik: Förordning (2023:927) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2024-02-01 överg.best.