Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1117 · Visa fulltext
Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Bet. 1993/94:LU28, rskr. 1993/94:414
Upphävd: 2009-05-01
Ändring, SFS 1995:1245
Rubrik: Lag (1995:1245) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:224, bet. 1995/96:LU2, rskr. 1995/96:35
Ändring, SFS 2000:374
Rubrik: Lag (2000:374) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:77, bet. 1999/2000:LU22, rskr. 1999/2000:218
Ändring, SFS 2002:603
Rubrik: Lag (2002:603) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 2003-02-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:123, bet. 2001/02:LU27, rskr. 2001/02:304
Ändring, SFS 2002:769
Rubrik: Förordning (2002:769) om ikraftträdande av lagen (2002:603) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
Omfattning: ikrafttr. av 2002:603
Ändring, SFS 2004:143
Rubrik: Lag (2004:143) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 2004-05-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:48, bet. 2003/04:LU19, rskr. 2003/04:180
Ändring, SFS 2004:767
Rubrik: Lag (2004:767) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10
Ändring, SFS 2005:447
Rubrik: Lag (2005:447) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
Omfattning: upph. 3 kap 2 §; ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2006:213
Rubrik: Lag (2006:213) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §
Ikraft: 2006-04-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:58, bet. 2005/06:LU22, rskr. 2005/06:179
Ändring, SFS 2009:260
Omfattning: upph.