Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1009 · Visa fulltext
Sjölag (1994:1009)
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1995:314
Rubrik: Lag (1995:314) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 3 kap 48 §
Ikraft: 1996-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Ändring, SFS 1995:1081
Rubrik: Lag (1995:1081) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: nuvarande 21 kap 5-11 §§ betecknas 21 kap 8-14 §§; ändr. 7 kap 1 §, 9 kap 3 §, 10 kap, 12 kap 1 §, 19 kap 1 §, rubr. till 21 kap; nya 20 kap 15 §, 21 kap 5, 6, 7 §§
Ikraft: 1996-05-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:169, bet. 1994/95:LU28, rskr. 1994/95:362
Ändring, SFS 1995:1312
Rubrik: Lag (1995:1312) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 9 kap 3 §, 16 kap 6, 8 §§, 19 kap 1 §; nya 16 kap 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:16, bet. 1995/96:LU5, rskr. 1995/96:77
Ändring, SFS 1995:1313
Rubrik: Lag (1995:1313) om ändring i lagen (1995:1081) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 9 kap 3 §, 19 kap 1 § i 1995:1081
Förarbeten: Prop. 1995/96:16, bet. 1995/96:LU5, rskr. 1995/96:77
Ändring, SFS 1995:1314
Rubrik: Lag (1995:1314) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 9 kap 3 §, 14 kap 66 §, 16 kap, 17 kap 1 §, 19 kap 1 §
Ikraft: 1996-12-19 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:16, bet. 1995/96:LU5, rskr. 1995/96:77
Ändring, SFS 1996:11
Rubrik: Förordning (1996:11) om ikraftträdande av lagen (1995:1081) om ändring i sjölagen (1994:1009) och viss följdlagstiftning
Omfattning: ikrafttr. av 1995:1081
Ändring, SFS 1996:14
Rubrik: Förordning (1996:14) om ikraftträdande av lagen (1995:1314) om ändring i sjölagen (1994:1009) och lagen (1995:1363) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ikrafttr. av 1995:1314
Ändring, SFS 1996:268
Rubrik: Lag (1996:268) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 12 kap 3 §, 18 kap 10 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1997:266
Rubrik: Lag (1997:266) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 4, 6, 7, 25 §§, 5 kap 2 §; nya 1 kap 1 a, 1 b §§
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:130, bet. 1996/97:LU16, rskr. 1996/97:243
Ändring, SFS 1998:365
Rubrik: Lag (1998:365) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 21 kap 2 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:102, bet. 1997/98:LU24, rskr. 1997/98:231
Ändring, SFS 1998:1322
Omfattning: ikrafttr. av 1998:365
Ändring, SFS 1999:220
Rubrik: Lag (1999:220) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 20 kap 5 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:43, bet. 1998/99:JuU15, rskr. 1998/99:166
Ändring, SFS 2000:187
Rubrik: Lag (2000:187) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182
Ändring, SFS 2001:384
Rubrik: Lag (2001:384) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 a, 2, 6, 8 §§, 2 kap 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 19, 24, 25, 28, 29 §§, 3 kap 6, 14, 24, 33, 34, 35 §§, 4 kap 1 §, 5 kap 1 §, 22 kap 4, 9, 10 §§, rubr. närmast före 1 kap 2 §; nya 1 kap 2 a §, 2 kap 15 a, 19 a, 19 b §§
Ikraft: 2001-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223
Ändring, SFS 2002:357
Rubrik: Lag (2002:357) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237
Ändring, SFS 2002:469
Rubrik: Lag (2002:469) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 21 kap 2 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:146, bet. 2001/02:LU25, rskr. 2001/02:278
Ändring, SFS 2002:610
Rubrik: Lag (2002:610) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 10 kap 5 §
Ikraft: 2003-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:139, bet. 2001/02:LU32, rskr. 2001/02:220
Ändring, SFS 2003:189
Rubrik: Förordning (2003:189) om ikraftträdande av lagen (2002:610) om ändring i sjölagen (1994:1009) och lagen (2002:611) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Omfattning: ikrafttr. av 2002:610
Ändring, SFS 2004:651
Rubrik: Lag (2004:651) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 9 kap 5, 8, 10, 11 §§
Ikraft: 2004-10-20
Förarbeten: Prop. 2003/04:79, bet. 2003/04:LU28, rskr. 2003/04:249
Ändring, SFS 2004:722
Rubrik: Förordning (2004:722) om ikraftträdande av lagen (2004:651) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ikrafttr. av 2004:651
Ändring, SFS 2005:155
Rubrik: Lag (2005:155) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 2 kap 15 a §
Ikraft: 2005-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:51, bet. 2004/05:SkU24, rskr. 2004/05:163
Ändring, SFS 2005:255
Rubrik: Lag (2005:255) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 10 kap 11 §, rubr. närmast före 10 kap 11 §
Ikraft: 2005-08-05
Förarbeten: Prop. 2004/05:78, bet. 2004/05:LU22, rskr. 2004/05:192
Ändring, SFS 2005:586
Omfattning: ikrafttr. av 2005:255
Ändring, SFS 2005:705
Rubrik: Lag (2005:705) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 21 kap 10, 12, 13 §§
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2006:81
Rubrik: Lag (2006:81) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 21 kap 2 §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:48, bet. 2005/06:LU16, rskr. 2005/06:158
Ändring, SFS 2007:443
Rubrik: Lag (2007:443) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 13 kap 60 §, 21 kap 2 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:106, bet. 2006/07:CU26, rskr. 2006/07:160
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:705) om ändring i sjölagen
Omfattning: ikrafttr. av 2005:705
Ändring, SFS 2008:1311
Rubrik: Lag (2008:1311) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 6 kap 4, 14 §§, 18 kap 1, 2, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 §§, 20 kap 12 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2009:460
Rubrik: Lag (2009:460) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 18 kap. 13 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:1515
Rubrik: Lag (2009:1515) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Förarbeten: Prop. 2008/09:204, bet. 2009/10:JuU2, rskr. 2009/10:101
Ändring, SFS 2010:297
Rubrik: Lag (2010:297) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 20 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2010-06-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:76, bet. 2009/10:CU14, rskr. 2009/10:238
Ändring, SFS 2010:976
Rubrik: Lag (2010:976) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 3 kap. 36 §, 9 kap. 3 §, 11 kap. 1 §, rubr. till 11 kap.
Ikraft: 2022-07-12
Förarbeten: Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360
Ändring, SFS 2010:1551
Rubrik: Lag (2010:1551) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 a §, 18 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2011:547
Rubrik: Lag (2011:547) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 6 kap. 14 §, 20 kap. 11 §, rubr. till 18 kap.; nya 18 kap. 5 a §, rubr. närmast före 18 kap. 5 a §
Ikraft: 2011-06-17
Förarbeten: Prop. 2010/11:116, bet. 2010/11:TU23, rskr. 2010/11:259, EUTL131/2009 s114
CELEX-nr: 32009L0018
Ändring, SFS 2012:353
Rubrik: Lag (2012:353) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: nuvarande 20 kap. 13, 14, 15 §§ betecknas 20 kap. 16, 15, 14 §§; ändr. 2 kap. 1, 7 §§, 9 kap. 5, 10 §§, 10 kap. 5, 17, 19 §§, 16 kap. 11 §, nya 20 kap. 16 §, rubr. till 7 kap.; nya 7 kap. 2, 3 §§, 20 kap. 13 §, rubr. närmast före 7 kap. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:111, bet. 2011/12:CU24, rskr. 2011/12:242, EUTL131/2009 s128
CELEX-nr: 32009L0020
Ändring, SFS 2013:328
Rubrik: Lag (2013:328) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §, 9 kap. 5 §, 10 kap. 2, 12, 19 §§, 19 kap. 1 §, 20 kap. 14 §, 21 kap. 5, 6 §§; nytt kap. 10 a kap, nya 7 kap. 2 a §, 10 kap. 2 a, 13 a §§, rubr. närmast före 10 kap. 13 a §
Ikraft: 2013-09-03
Förarbeten: Prop. 2012/13:81, bet. 2012/13:CU17, rskr. 2012/13:209
Ändring, SFS 2013:543
Rubrik: Förordning (2013:543) om ikraftträdande av lagen (2013:328) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ikrafttr. av 7 kap. 1, 2 a §§, 10 kap. 2, 2 a, 12, 13 a, 19 §§, 10 a kap., 19 kap. 1 §, 20 kap. 14 §, 21 kap. 5, 6 §§ i 2013:328
Ändring, SFS 2014:370
Rubrik: Förordning (2014:370) om ikraftträdande av lagen (2013:328) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ikrafttr. av 9 kap. 5 § i 2013:328
Ändring, SFS 2014:614
Rubrik: Lag (2014:614) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 18 kap. 19 §, 22 kap. 10 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:927
Rubrik: Lag (2014:927) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 13 kap. 60 §, 21 kap. 2, 6 §§
Ikraft: 2015-01-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380
Ändring, SFS 2014:1352
Rubrik: Lag (2014:1352) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ny 15 kap. 1 a §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5
Ändring, SFS 2014:1452
Rubrik: Lag (2014:1452) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 13 kap. 1, 2, 4, 61 §§, 14 kap. 1, 2 §§; ny 13 kap. 4 a §
Ikraft: 2015-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21
Ändring, SFS 2015:256
Rubrik: Lag (2015:256) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: upph. 15 kap. 1 a, 2 §§, rubr. närmast före 15 kap. 4, 17 §§; nuvarande 15 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 §§ betecknas 15 kap. 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36 §§; ändr. 3 kap. 25 §, 7 kap. 2, 2 a §§, 9 kap. 5 §, de nya 15 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 §§, de nya 15 kap. 35, 36 §§, 19 kap. 1 §, 21 kap. 4 §, rubr. till 15 kap., rubr. närmast före nuvarande 15 kap. 29 § sätts närmast före den nya 15 kap. 35 §; nya 15 kap. 1, 2, 3, 31, 32, 33, 34 §§, 20 kap. 14 a §, 21 kap. 6 a §, rubr. närmast före 15 kap. 6, 19, 31, 32, 33, 34 §§
Ikraft: 2015-09-02
Förarbeten: Prop. 2014/15:95, bet. 2014/15:CU16, rskr. 2014/15:186
Ändring, SFS 2015:412
Rubrik: Förordning (2015:412) om ikraftträdande av lagen (2015:256) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ikrafttr. av 2015:256
Ändring, SFS 2017:722
Rubrik: Lag (2017:722) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 2 a §§, 19 kap 1 §, 20 kap. 14 §; nytt 11 a kap.
Ikraft: 2018-02-03 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:178, bet. 2016/17:CU18, rskr. 2016/17:307
Ändring, SFS 2017:723
Rubrik: Lag (2017:723) om ändring i lagen (2017:722) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 11 a kap. 5 § i 2017:722
Ikraft: 2022-07-12
Förarbeten: Prop. 2016/17:178, bet. 2016/17:CU18, rskr. 2016/17:307
Ändring, SFS 2017:1056
Rubrik: Lag (2017:1056) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: upph. 2 kap. 5 §; ändr. 1 kap. 2, 6 §§, 2 kap. 15, 24, 25 §§
Ikraft: 2018-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:205, bet. 2017/18:TU3, rskr. 2017/18:25
Ändring, SFS 2017:1242
Rubrik: Förordning (2017:1242) om ikraftträdande av lagen (2017:722) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ikrafttr. av 2017:722
Ändring, SFS 2018:280
Rubrik: Lag (2018:280) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 a §, 2 kap. 29 §, 22 kap. 4 §; ny 2 kap. 29 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Ändring, SFS 2018:418
Rubrik: Lag (2018:418) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 21 kap. 11 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Ändring, SFS 2018:801
Rubrik: Lag (2018:801) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 2 kap. 15 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1336
Rubrik: Lag (2018:1336) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 15 kap. 8 §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:373
Ändring, SFS 2018:1855
Rubrik: Lag (2018:1855) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: upph. 11 kap.; ändr. 1 kap. 1 b §, 7 kap. 1 §, 9 kap. 3 §, 10 kap. 19 §, 11 a kap. 5 §, 12 kap. 1 §, 18 kap. 10, 21 §§, 19 kap. 1 §, 20 kap. 14 §, 21 kap. 5, 6, 7, 11 §§; nytt 11 kap., ny 21 kap. 5 a §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32
Ändring, SFS 2018:1856
Rubrik: Lag (2018:1856) om ändring i lagen (2010:976) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: utgår genom 2022:603
Förarbeten: Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32
Ändring, SFS 2018:1857
Rubrik: Lag (2018:1857) om ändring i lagen (2017:723) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: utgår genom 2022:604
Förarbeten: Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32
Ändring, SFS 2019:351
Rubrik: Lag (2019:351) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 20 kap. 4 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Ändring, SFS 2022:602
Rubrik: Lag (2022:602) om ändring i lagen (2018:1855) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 §, 11 a kap. 5 § i 2018:1855
Förarbeten: Prop. 2021/22:117, bet. 2021/22:CU18, rskr. 2021/22:307
Ändring, SFS 2022:603
Rubrik: Lag (2022:603) om ändring i lagen (2018:1856) om ändring i lagen (2010:976) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: utgår 2018:1856
Förarbeten: Prop. 2021/22:117, bet. 2021/22:CU18, rskr. 2021/22:307
Ändring, SFS 2022:604
Rubrik: Lag (2022:604) om ändring i lagen (2018:1857) om ändring i lagen (2017:723) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: utgår 2018:1857
Förarbeten: Prop. 2021/22:117, bet. 2021/22:CU18, rskr. 2021/22:307
Ändring, SFS 2022:789
Rubrik: Förordning (2022:789) om ikraftträdande av lagen (2010:976) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ikrafttr. av 2010:976
Ändring, SFS 2022:790
Rubrik: Förordning (2022:790) om ikraftträdande av lagen (2017:723) om ändring i lagen (2017:722) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ikrafttr. av 2017:723