Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1000 · Visa fulltext
Lotterilag (1994:1000)
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:182, bet. 1993/94:KrU32, rskr. 1993/94:415
Upphävd: 2019-01-01
Ändring, SFS 1996:860
Rubrik: Lag (1996:860) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1996:1168
Rubrik: Lag (1996:1168) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 32, 35, 36 §§; ny 24 a §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:7, bet. 1996/97:KrU2, rskr. 1996/97:41
Ändring, SFS 1998:1475
Rubrik: Lag (1998:1475) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 54 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:29, bet. 1998/99:KrU2, rskr. 1998/99:37
Ändring, SFS 1999:358
Rubrik: Lag (1999:358) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 2, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 47, 54 §§; ny 37 a §
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:80, bet. 1998/99:KrU11, rskr. 1998/99:229
Ändring, SFS 2000:1252
Rubrik: Lag (2000:1252) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 57 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2001:270
Rubrik: Lag (2001:270) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:55, bet. 2000/01:KU22, rskr. 2000/01:222
Ändring, SFS 2001:1044
Rubrik: Lag (2001:1044) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: upph. 6, 16, 17, 19, 20, 24 a, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 37 a §§
Ikraft: 2002-01-31
Förarbeten: Prop. 2001/02:47, bet. 2001/02:KrU6, rskr. 2001/02:77
Ändring, SFS 2001:1045
Rubrik: Lag (2001:1045) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: nya 6, 16, 17, 19, 20, 24 a, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 37 a §§
Ikraft: 2002-02-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:47, bet. 2001/02:KrU6, 2001/02:77, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2002:592
Rubrik: Lag (2002:592) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: upph. 18, 23 §§, rubr. närmast före 18 §; ändr. 16, 17, 21, 37, 41, 42, 49 §§; nya 21 a, 21 b, 21 c, 21 d §§, rubr. närmast före 21 a §
Ikraft: 2002-08-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:153, bet. 2001/02:KrU21, rskr. 2001/02:313, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2003:346
Rubrik: Lag (2003:346) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 16, 38, 54 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:93, bet. 2002/03:KrU8, rskr. 2002/03:212
Ändring, SFS 2004:1066
Rubrik: Lag (2004:1066) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 22, 37 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:3, bet. 2004/05:KrU3, rskr. 2004/05:46
Ändring, SFS 2005:306
Rubrik: Lag (2005:306) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2007:635
Rubrik: Lag (2007:635) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 42 §
Ikraft: 2007-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222
Ändring, SFS 2009:1090
Rubrik: Lag (2009:1090) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 6, 24 a, 26, 28, 29, 30, 31, 43, 47, 54 §§, rubr. närmast före 26, 28 §§
Ikraft: 2009-12-27
Förarbeten: Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2010:771
Rubrik: Lag (2010:771) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 21 b §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Ändring, SFS 2010:1258
Rubrik: Lag (2010:1258) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 8, 17, 19, 20, 21, 21 c, 22, 25, 34 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1626
Rubrik: Lag (2010:1626) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 27, 32 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2012:85
Rubrik: Lag (2012:85) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 6, 40, 42 §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Ändring, SFS 2016:1222
Rubrik: Lag (2016:1222) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 10, 21 d, 35, 45 §§, rubr. närmast före 35 §; nya 47 a, 47 b §§, rubr. närmast före 47 a §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:8, bet. 2016/17:KrU2, rskr. 2016/17:89
Ändring, SFS 2017:634
Rubrik: Lag (2017:634) om ändring i lotterilagen (1994:1000)
Omfattning: ändr. 45, 59 §§, rubr. närmast före 10 §, nya 2 a, 10 a, 48 a, 48 b, 48 c, 48 d, 50 a, 50 b, 50 c, 52 a, 52 b, 52 c, 52 d, 52 e, 52 f, 52 g §§
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2018:1138
Omfattning: upph.