Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:882 · Visa fulltext
Officersförordning (1994:882)
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 1994:1365
Rubrik: Förordning (1994:1365) om ändring i officersförordningen (1994:882)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 23, 24 §§
Ikraft: 1995-01-01
Ändring, SFS 1995:624
Rubrik: Förordning (1995:624) om ändring i officersförordningen (1994:882)
Omfattning: ändr. 16, 17, 20, 21, 25, 26, 34, 36 §§; nya 26 a, 35 a §§, rubr. närmast före 35 a §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1996:878
Rubrik: Förordning (1996:878) om ändring i officersförordningen (1994:882)
Omfattning: ändr. 13, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 36 §§
Ikraft: 1996-10-01
Ändring, SFS 1996:1486
Rubrik: Förordning (1996:1486) om ändring i officersförordningen (1994:882)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 33, 34 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:623
Rubrik: Förordning (1997:623) om ändring i officersförordningen (1994:882)
Omfattning: ändr. 9, 36 §§
Ikraft: 1997-08-01
Ändring, SFS 1998:1325
Rubrik: Förordning (1998:1325) om ändring i officersförordningen (1994:882)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:697
Rubrik: Förordning (1999:697) om ändring i officersförordningen (1994:882)
Omfattning: upph. 14, 21 §§, rubr. närmast före 9, 13 §§; ändr. 2-13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 26 a, 27, 30, 31 32, 33, 34, 36 §§, rubr. närmast före 16 §; nya 5 a, 17 a, 17 b, 17 c, 38, 39 §§; omtryck
Ikraft: 1999-08-15 överg.best.
Ändring, SFS 2000:556
Rubrik: Förordning (2000:556) om ändring i officersförordningen (1994:882)
Omfattning: ändr. 3, 27, 28, 34, bil.
Ikraft: 2000-07-10 överg.best.
Ändring, SFS 2001:251
Rubrik: Förordning (2001:251) om ändring i officersförordningen (1994:882)
Omfattning: ändr. 27, 35 §§
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2002:506
Rubrik: Förordning (2002:506) om ändring i officersförordningen (1994:882)
Omfattning: ändr. 12, 25, 26, 31 §§
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:174
Rubrik: Förordning (2003:174) om ändring i officersförordningen (1994:882)
Omfattning: ändr. 26 a, 28, 29 §§
Ikraft: 2003-06-01
Ändring, SFS 2004:148
Rubrik: Förordning (2004:148) om ändring i officersförordningen (1994:882)
Omfattning: upph. 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§, rubr. närmast före 16 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 26 a, 27, 29, 30, 31 §§, rubr. närmast före 8 §; rubr. närmast före 30, 36 §§ sätts närmast före 31, 38 §§; omtryck
Ikraft: 2004-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:440
Rubrik: Förordning (2007:440) om ändring i officersförordningen (1994:882)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:1268
Omfattning: upph.