Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:692 · Visa fulltext
Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar
Departement: Finansdepartementet K
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:188, bet. 1993/94:KU40, rskr. 1993/94:379
Ändring, SFS 1998:256
Rubrik: Lag (1998:256) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 2002:250
Rubrik: Lag (2002:250) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar
Omfattning: nuvarande 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 10, 11, 12, 13, 6 §§; ändr. 2, 5, 6, 10 §§; nya 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:80, bet. 2001/02:KU14, rskr. 2001/02:190
Ändring, SFS 2005:844
Rubrik: Lag (2005:844) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33
Ändring, SFS 2017:738
Rubrik: Lag (2017:738) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar
Omfattning: ändr. 1, 5, 13 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2019:888
Rubrik: Lag (2019:888) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48