Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:569 · Visa fulltext
Lag (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:142, bet. 1993/94:JuU29, rskr. 1993/94:376
Ändring, SFS 1995:1306
Rubrik: Lag (1995:1306) om ändring i lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §; nya 12 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:48, bet. 1995/96:JuU8, rskr. 1995/96:57
Ändring, SFS 2000:573
Rubrik: Lag (2000:573) om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Omfattning: upph. 11, 12 §§, rubr. närmast före 12 §; nuvarande 12 a § betecknas 11 §, rubr. närmast före 12 a § sätts närmast före den nya 11 §; ändr. 2, 9, 10, den nya 11, 14 §§, rubr. närmast före 9 §; nya 9 a 12 §§
Ikraft: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216
Ändring, SFS 2002:330
Rubrik: Lag (2002:330) om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarebte med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Omfattning: upph. 9 a §; ändr. 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17 §§; nya 8 a, 12 a §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:88, bet. 2001/02:JuU17, rskr. 2001/02:224
Ändring, SFS 2003:1165
Rubrik: Lag (2003:1165) om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Ändring, SFS 2013:448
Rubrik: Lag (2013:448) om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:126, bet. 2012/13:JuU18, rskr. 2012/13:243
Ändring, SFS 2014:638
Rubrik: Lag (2014:638) om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Omfattning: ändr. 8, 12 a §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:105
Rubrik: Lag (2015:105) om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Omfattning: ändr. 12 a §
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Ändring, SFS 2017:132
Rubrik: Lag (2017:132) om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Omfattning: upph. rubr. närmast före 12 a §; nuvarande 12 a § betecknas 12 b §; ny 12 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2021:1029
Rubrik: Lag (2021:1029) om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20