Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:362 · Visa fulltext
Förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:94, bet. 1993/94:SfU11, rskr. 1993/94:188
Ändring, SFS 1996:1356
Rubrik: Förordning (1996:1356) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 8, 9 §§
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:676
Rubrik: Förordning (1997:676) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997-10-01
Ändring, SFS 1998:154
Rubrik: Förordning (1998:154) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 1998-05-01
Ändring, SFS 2000:408
Rubrik: Förordning (2000:408) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 5, 7, 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2004:261
Rubrik: Förordning (2004:261) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1162
Rubrik: Förordning (2004:1162) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 3, 3 a §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2006:119
Rubrik: Förordning (2006:119) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2015:976
Rubrik: Förordning (2015:976) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Omfattning: ny 6 a §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:661
Rubrik: Förordning (2016:661) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2019:1016
Rubrik: Förordning (2019:1016) om ändring i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2020-01-01