Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:200 · Visa fulltext
Mervärdesskattelag (1994:200)
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94:SkU29, rskr. 1993/94:170
Ändring, SFS 1994:473
Rubrik: Lag (1994:473) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: nuvarande 17 kap 6 § betecknas 17 kap 7 §; ändr. 17 kap 2, 3, 5, nya 7 §§, 20 kap 9 §, 2 p i övergångsbest,; nya 17 kap 6 §, 8 p övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1993/94:151, bet. 1993/94:SkU31, rskr. 1993/94:335
Ändring, SFS 1994:496
Rubrik: Lag (1994:496) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 12 kap 2 §, 14 kap 1, 3, 28, 30 §§, rubr. närmast före 14 kap 3, 28 §§
Förarbeten: Prop. 1993/94:152, bet. 1993/94:SkU32, rskr. 1993/94:316
Ändring, SFS 1994:498
Rubrik: Lag (1994:498) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 13 §, 2 kap 3 §, 3 kap 3, 4, 24 §§, 8 kap 15 §, 9 kap 1, 3, 5, 6 §§, 10 kap 6, 12 §§, 13 kap 28 §, 14 kap 23 §, 16 kap 12 §, 19 kap 12 §, 20 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1993/94:225, bet. 1993/94:SkU30, rskr. 1993/94:345
Ändring, SFS 1994:1798
Rubrik: Lag (1994:1798) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 1 kap 9 §, 2 kap 6 §, 3 kap 26, 28, 31 §§, 5 kap 10 §, 10 kap 10 §, 22 kap 10 §, rubr. närmast före 3 kap 26 §, 10 kap 10 §, 22 kap 10 §; ändr. 1 kap 1, 2, 5, 8, 10, 15 §§, 2 kap 1, 2, 3, 5 §§, 3 kap 1, 3, 5, 9, 12, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30 §§, 4 kap 5 §, 5 kap 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 §§, 7 kap 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 §§, 8 kap 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17 §§, 10 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 §§, 11 kap 2, 3, 5 §§, 13 kap 1, 6, 10, 11, 15, 16, 21, 23, 27 §§, 14 kap 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 §§, 18 kap 13 §, 19 kap 3 §, 20 kap 1, 4, 9 §§, rubr. före 2, 3, 13, 14 kap, rubr. närmast före 3 kap 30 §, 4 kap 5 §, 7 kap 2, 8 §§, 10 kap 11, 12 §§, 18 kap 13 §; nya 1 kap 4 a, 10 a, 13 a, 13 b §§, 2 kap 1 a §, 3 kap 30 a, 30 b, 30 c, 30 d, 30 e §§, 5 kap 2 a, 2 b, 5 a, 6 a, 7 a §§, 7 kap 2 a, 3 a, 10, 11 §§, 8 kap 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 f §§, 10 kap 11 a, 11 b §§, 11 kap 2 a, 5 a §§, 12 kap 1 a, 4 §§, 13 kap 1 a, 25 a, 28 a, 29, 30 §§, 14 kap 8 a, 30 a, 30 b, 30 c, 30 d §§, rubr. närmast före 3 kap 30 a §, 8 kap 16 a §, 13 kap 28 a, 29, 30 §§, 14 kap 30 a §; nytt 2 a kap
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:57, bet. 1994/95:SkU7, rskr. 1994/95:151
Ändring, SFS 1994:1893
Rubrik: Lag (1994:1893) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:91, bet. 1994/95:SkU11, rskr. 1994/95:157
Ändring, SFS 1995:581
Rubrik: Lag (1995:581) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 16 kap 16 §
Ikraft: 1995-06-15
Förarbeten: Prop. 1994/95:209, bet. 1994/95:SkU42, rskr. 1994/95:365
Ändring, SFS 1995:700
Rubrik: Lag (1995:700) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 8 kap 12 §, 18 §§, 11 kap 7 §; ändr. 3 kap 11, 23, 30 a, 30 d §§, 5 kap 8, 11 §§, 7 kap 1, 2 §§, 8 kap 2, 5, 7, 9, 16 e §§, 10 kap 2, 6, 7, 8, 11, 12 §§, 13 kap 16 §, 14 kap 3, 17 §§, 19 kap 13 §, rubr. närmast före 3 kap 30 a §; nya 1 kap 2 a, 2 b §§, 3 kap 30 f, 30 g §§, 9 a, 9 b, 10 a kap
Ikraft: 1995-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:202, bet. 1994/95:SkU27, rskr. 1994/95:402, EGTL145/77 s1, EGTL60/94 s16
CELEX-nr: 377L0388 394L0005
Ändring, SFS 1995:931
Rubrik: Lag (1995:931) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:150 (bil.7), bet. 1994/95:FiU20, rskr. 1994/95:447
Ändring, SFS 1995:1207
Rubrik: Lag (1995:1207) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 14 kap 8 a, 9, 10 §§; ändr. 13 kap 3 §, 14 kap 1, 2, 3, 8, 12, 28, 30, 30 b §§, rubr. närmast före 14 kap 3, 28 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:19, bet. 1995/96:SkU11, rskr. 1995/96:16, EGTL145/77 s1, EGTL376/91 s1
CELEX-nr: 377L0388 391L0680
Ändring, SFS 1995:1286
Rubrik: Lag (1995:1286) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 2 a kap 8 §, 10 a kap, 13 kap 27 §; ändr. 1 kap 2, 5 §§, 2 kap 1 §, 2 a kap 2, 7 §§, 3 kap 21, 30 a, 30 d §§, 5 kap 5, 5 a, 6, 6 a, 9 §§, 7 kap 8 §, 8 kap 2 §, 9 a kap 8, 18 §§, 10 kap 6, 11 §§, 11 kap 5 a §, 12 kap 2 §, 15 kap 1 §, 20 kap 1 §; nya 3 kap 1 a, 21 a, 32 §§, 5 kap 6 b §, 9 c kap, rubr. närmast före 3 kap 32 §,
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:19, 1995/96:45, 1995/96:58, bet. 1995/96:SkU13, rskr. 1995/96:72, EGTL102/95 s18
CELEX-nr: 395L0007
Ändring, SFS 1995:1364
Rubrik: Lag (1995:1364) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 3 kap 12 §; ändr. 3 kap 15, 17 §§, 10 kap 12 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:45, bet. 1995/96:SkU12, rskr. 1995/96:82
Ändring, SFS 1995:1365
Rubrik: Lag (1995:1365) om ändring i lagen (1995:931) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2 §§ i 1995:931
Förarbeten: Prop. 1995/96:45, bet. 1995/96:SkU12, rskr. 1995/96:82
Ändring, SFS 1996:536
Rubrik: Lag (1996:536) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §, 7 kap 1 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:191, bet. 1995/96:SkU28, rskr. 1995/96:290, EGTL145/77 s1, EGTL102/95 s18
CELEX-nr: 377L0388 395L0007
Ändring, SFS 1996:661
Rubrik: Lag (1996:661) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 19 kap 10 §, rubr. närmast före 19 kap 10 §; ändr. 7 kap 2 §, 16 kap 17 §, 19 kap 12 §, rubr. närmast före 20 kap 9 §; ny 16 kap 18 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Ändring, SFS 1996:713
Rubrik: Lag (1996:713) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 14 kap 12 §
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:198, bet. 1995/96:SkU31, rskr. 1995/96:305
Ändring, SFS 1996:794
Rubrik: Lag (1996:794) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281
Ändring, SFS 1996:965
Rubrik: Lag (1996:965) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 12 kap 1 a, 2 §§, 19 kap 1, 6 §§, 20 kap 1 §, övergångsbest.
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1996:1174
Rubrik: Lag (1996:1174) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 30 c §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1996:1320
Rubrik: Lag (1996:1320) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 30 a §, 5 kap 9 §, 9 kap 1 §, 10 kap 6, 7, 11 §§, 12 kap 2 §, 20 kap 1 §; nya 3 kap 26 a, 26 b, 26 c §§, rubr. närmast före 3 kap 26 a §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:232, bet. 1996/97:SkU5, rskr. 1996/97:68
Ändring, SFS 1996:1327
Rubrik: Lag (1996:1327) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 3 kap 15 §; ändr. 3 kap 2, 3, 8, 11, 16, 17 §§, 5 kap 6 §, 7 kap 1 §, 8 kap 15, 16 §§; nya 3 kap 11 a §, 8 kap 13 a §, rubr. närmast före 3 kap 11 a §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:10, bet. 1996/97:SkU6, rskr. 1996/97:69, EGTL145/77 s1, EGTL170/96 s34
CELEX-nr: 377L0388 396L0042
Ändring, SFS 1996:1406
Rubrik: Lag (1996:1406) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 14 kap 3, 8 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:12, bet. 1996/97:SkU7, rskr. 1996/97:70
Ändring, SFS 1997:220
Rubrik: Lag (1996:220) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ny 4 p övergångsbest.till 1996:1327
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1996/97:SkU25, rskr. 1996/97:206
Ändring, SFS 1997:331
Rubrik: Lag (1997:331) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 3 §, 5 kap 2 b, 7, 9 §§
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:81, bet. 1996/97:SkU22, rskr. 1996/97:262, EGTL86/97 s31, EGTL145/77 s1, EGTL338/96 s89
Ändring, SFS 1997:502
Rubrik: Lag (1997:502) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 12 kap 3 §, 13 kap. 1 a, 2, 3, 4, 5, 29, 30 §§, 14, 15, 16, 17 18 kap, 20 kap 2-9 §§, 22 kap 3, 4, 6, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast efter 11 kap. 6 §, rubr. närmast före 13 kap 29, 30 §§, 20 kap 4, 8, 9 §§, 22 kap 4, 6, 7, 8, 9 §§; ändr. 1 kap. 7 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 4 §, 9 kap. 3, 4 §§, 9 a kap 11 §, 11 kap 5 §, 12 kap 1, 1 a §, 2 §§, 13 kap 1 §, 19 kap 12, 13, 14 §§, 20 kap 1 §, 22 kap 1 §, rubr. till 13 kap, rubr. närmast före 13 kap 1 §, 22 kap 1 §, 22 kap 2 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:1036
Rubrik: Lag (1997:1036) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 11 kap 5 §, 2 p övergångsbest. till 1997:502
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:33, bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 1998:193
Rubrik: Lag (1998:193) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 21 kap
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:65, bet. 1997/98:SkU19, rskr. 1997/98:194
Ändring, SFS 1998:255
Rubrik: Lag (1998:255) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 26 a §, 12 kap 1, 1 a §§, 19 kap 1, 6 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 1998:300
Rubrik: Lag (1998:300) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215
Ändring, SFS 1998:346
Rubrik: Lag (1998:346) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §, 9 c kap 9 §, 12 kap 2 §, 20 kap 1 §; nya 3 kap 23 a §, 6 a kap, 11 kap 1 a §, rubr. närmast före 3 kap 23 a §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, 1997/98:148, bet. 1997/98:SkU29, rskr. 1997/98:254, EGTL145/77 s1, EGTL388/96 s89, EGTL256/87 s1
CELEX-nr: 377L0388 396L0095 387R0256
Ändring, SFS 1998:500
Rubrik: Lag (1998:500) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 8 kap 15 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:63, bet. 1997/98:TU9, rskr. 1997/98:192
Ändring, SFS 1998:542
Rubrik: Lag (1998:542) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290
Ändring, SFS 1998:586
Rubrik: Lag (1998:586) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 29 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:153, bet. 1997/98:FiU28, rskr. 1997/98:311
Ändring, SFS 1998:1675
Rubrik: Lag (1998:1675) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 12 kap 2 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1, utg.omr. 3, bet. 1998/99:SkU1, rskr. 1998/99:64
Ändring, SFS 1999:310
Rubrik: Lag (1999:310) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 4 kap 8 §, rubr. närmast före 4 kap 8 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 1999:422
Rubrik: Lag (1999:422) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap 9, 10 §§, 8 kap 4 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:450
Rubrik: Lag (1999:450) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 3 kap 30 c §; ändr. 5 kap 9 §, 7 kap 5 §, 10 kap 11, 12 §§
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:86, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243
Ändring, SFS 1999:640
Rubrik: Lag (1999:640) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 23 §, 10 kap 12 §, rubr. närmast före 10 kap 12 §; nya 1 kap 18 §, 3 kap 10 a, 10 b, 10 c §§, 10 kap 11 c, 11 d §§, 11 kap 5 b §, rubr. närmast före 3 kap 10 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:69, bet. 1998/99:SkU18, rskr. 1998/99:244, EGTL281/98 s31
CELEX-nr: 398L0080
Ändring, SFS 1999:959
Rubrik: Lag (1999:959) om ändring i lagen (1999:640) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 23 § i 1999:640
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 1999:1103
Rubrik: Lag (1999:1103) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 14 §, 13 kap 7, 17 §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1130
Rubrik: Lag (1999:1130) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:142, bet. 1999/2000:FiU8, rskr. 1999/2000:47
Ändring, SFS 1999:1283
Rubrik: Lag (1999:1283) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 14 §§, 2 kap 7 §, 3 kap 11 a, 27 §§, 4 kap 1, 3, 8 §§, 6 a kap 2 §, 8 kap 9 §, 13 kap 13 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 1999:1406
Rubrik: Lag (1999:1406) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96
Ändring, SFS 2000:54
Rubrik: Lag (2000:54) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §, 13 kap 1 §; nya 1 kap 19 §, 11 kap 5 c §, 13 kap 15 a, 23 a §§
Ikraft: 2000-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:143
Rubrik: Lag (2000:143) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 5 kap 7 a, 11 §§, 9 b kap. 4 §, 11 kap 5 §, 20 kap 1 §; ny 1 kap 2 c §
Ikraft: 2000-04-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:58, bet. 1999/2000:SkU19, rskr. 1999/2000:153
Ändring, SFS 2000:478
Rubrik: Lag (2000:478) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:478)
Omfattning: ändr. 3 kap 26 a §, 5 kap 9 §, 12 kap 1 a, 2 §§, 19 kap 1, 6 §§, 20 kap 1 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:500
Rubrik: Lag (2000:500) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 6 kap 5 §, 8 kap 16 a-16 f §§, 13 kap 28 §, rubr. närmast före 8 kap 16 a, 9 kap 2 §; ändr. 2 kap 7 §, 3 kap 3 §, 8 kap 1, 2, 4, 5, 19, §§ 9 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 11 kap 1, 2 a, 3, 5 §§, 13 kap 28 a §, rubr. till 9, 11 kap, rubr. närmast före 9 kap 3, 4, 5 §§, 11 kap 2 §, 13 kap 28 a; nya 8 kap 20 §, 8 a kap, 9 kap 9, 10, 11, 12, 13 §§, 11 kap 5 d, 9, 10, 11 §§, 13 kap 28 b §, rubr. närmast före 9 kap 1, 6, 7, 8, 9 §§, 11 kap 9 §, 13 kap 28 b §; omtryck
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:82, bet. 1999/2000:SkU21, rskr. 1999/2000:245
Ändring, SFS 2000:1291
Rubrik: Lag (2000:1291) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 4 kap 8 §, 8 kap 6 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2000:1357
Rubrik: Lag (2000:1357) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, 2000/01:23, bet. 2000/01:SkU7, rskr. 2000/01:106
Ändring, SFS 2000:1358
Rubrik: Lag (2000:1358) om ändring i lagen (2000:500) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 8 a kap 7 §, 9 kap 1, 2 §§ i 2000:500, 8 p övergångsbest. till 2000:500; ny 9 p övergångsbest. till 2000:500
Förarbeten: Prop. 2000/01:30, bet. 2000/01:SkU7, rskr. 2000/01:106
Ändring, SFS 2000:1427
Rubrik: Lag (2000:1427) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 5 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11, 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129
Ändring, SFS 2001:524
Rubrik: Lag (2001:524) om ändring i lagen (1999:1406) om ändring i merrvärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 8 § i 1999:1406
Förarbeten: Prop. 2000/01:121, bet. 2000/01:SkU25, rskr. 2000/01:271
Ändring, SFS 2001:568
Rubrik: Lag (2001:568) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 5 kap 9 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2001:971
Rubrik: Lag (2001:971) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 15 §§, 2 kap 1 §, 2 a kap 7 §, 3 kap 30 a §, 5 kap 2, 7, 8 §§, 10 kap 1, 2 §§, 11 kap 2, 2 a, 5, 5 a §§; ny 1 kap 2 d §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:28, bet. 2001/02:SkU8, rskr. 2001/02:62, EGTL269/2000 s44
CELEX-nr: 32000L0065
Ändring, SFS 2001:1169
Rubrik: Lag (2001:1169) om ändring i mervärdeskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2 §§, 9 a kap 11, 12 §§
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:45, bet. 2001/02:SkU12, rskr. 2001/02:122
Ändring, SFS 2002:263
Rubrik: Lag (2002:263) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 5 kap 9 §
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:94, bet. 2001/02:SkU22, rskr. 2001/02:232
Ändring, SFS 2002:392
Rubrik: Lag (2002:392) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 2 d §§, 10 1 §, 19 kap 1 §, huvudrubr. närmast före 10 kap 5 §, rubr. närmast före 19 kap 11 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2002:1004
Rubrik: Lag (2002:1004) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 7 kap 2 a, 10 §§, 22 kap 2 §, rubr. närmast före 22 kap 2 §; ändr. 2 kap 1, 4, §§, 2 a kap 3 §, 3 kap 10, 19, 30 §§, 5 kap 6, 7, 7 a, 9, 11 §§, 7 kap 2, 3, 3 a, 6, 8, 9 §§, 8 kap 13 a §, 9 a kap 4 §, 9 b kap 4 §, 10 kap 1, 11, 13 §§, 11 kap 8 §, 12 kap 1, 2 §§; ny 10 kap 15 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:5, bet. 2002/03:SkU2, rskr. 2002/03:41
Ändring, SFS 2003:220
Rubrik: Lag (2003:220) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 32 §, 5 kap 6 a, 6 b, 7 §§, 8 a kap 3 §, 11 kap 8 §, 13 kap 1 §, 19 kap 3 §, huvudrubr. närmast före 10 kap 5 §, rubr. närmast före 19 kap 11 §; nya 8 kap 1 a §, 10 kap 4 a §, 19 kap 10 §, rubr. närmast före 10 kap 4 a §, 19 kap 10 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:77, bet. 2002/03:SkU13, rskr. 2002/03:165, EGTL128/2002 s41
CELEX-nr: 32002L0038
Ändring, SFS 2003:659
Rubrik: Lag (2003:659) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 12 kap 1 a, 2 §§; ändr. 1 kap 2 b §, 2 a kap 4 §, 6 kap 2 §, 6 a kap 4, 5, 6 §§, 7 kap 4 §, 9 kap 1, 2, 4, 6, 7, 8 §§, 9 a kap 2 §, 9 c kap 8 §, 10 kap 9 §, 11 kap 5, 6 §§, 12 kap 1 §, 13 kap 8 §, 19 kap 1, 6, 7, 10, 11 §§, 20 kap 1 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:1131
Rubrik: Lag (2003:1131) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 12 kap 4 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:24, bet. 20203/04:SkU14, rskr. 2003/04:81
Ändring, SFS 2003:1134
Rubrik: Lag (2003:1134) om ändring i mervärdesskattelagen (2994:200)
Omfattning: upph. 1 kap 19 §, 11 kap; ändr. 1 kap 4 a, 17 §§, 3 kap 26 a, 30 b, 30 f §§, 8 kap 6, 17, 19, 20 §§, 8 a kap 12 §, 9 b kap 5 §, 10 kap 8 §, 13 kap 9, 14, 15 a, 19, 20, 23 a, 25, 26 §§, 19 kap 3 §; nya 1 kap 17 a §, 8 a kap 15, 16, 17 §§, 11 kap, rubr. närmast före 8 a kap 15 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:26, bet. 2003/04:SkU15, rskr. 2003/04:82, EGTL15/2002 s24
CELEX-nr: 32001L0115
Ändring, SFS 2003:1137
Rubrik: Lag (2003:1137) om ändring i lagen (2003:659) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 20 kap 1 § i 2003:659
Förarbeten: Bet. 2003/04:SkU15, rskr. 2003/04:82, EGTL15/2002 s24
CELEX-nr: 32001L0115
Ändring, SFS 2004:61
Rubrik: Lag (2004:61) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §
Ikraft: 2004-04-01 överg.best
Förarbeten: Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:118
Rubrik: Lag (2004:118) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 5 §§, 3 kap 32 §, 7 kap 8 §
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:41, bet. 2003/04:SkU19, rskr. 2003/04:140
Ändring, SFS 2004:280
Rubrik: Lag (2004:280) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §, 11 kap 3, 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2004-06-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:76, bet. 2003/04:SkU29, rskr. 2003/04:190
Ändring, SFS 2004:1155
Rubrik: Lag (2004:1155) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 a kap 7 §, 3 kap 30 §, 5 kap 3, 7 §§, 10 kap 6, 11 §§; nya 3 kap 31, 31 a §§, 5 kap 2 c, 2 d §§, 19 kap 15 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:15, bet. 2004/05:SkU10, rskr. 2004/05:75
Ändring, SFS 2005:808
Rubrik: Lag (2005:808) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 29 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:7, bet. 2005/06:FiU13, rskr. 2005/06:19
Ändring, SFS 2005:1198
Rubrik: Lag (2005:1198) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 14 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, utg.omr. 13, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109
Ändring, SFS 2006:51
Rubrik: Lag (2006:51) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:43, bet. 2005/06:SoU10, rskr. 2005/06:148
Ändring, SFS 2006:659
Rubrik: Lag (2006:659) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:134, bet. 2005/06:UbU21, rskr. 2005/06:305
Ändring, SFS 2006:823
Rubrik: Lag (2006:823) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 5 kap 9 §, 7 kap 1 §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357, EGTL31/2002 s1, EGTL330/1998 s32, EGTL284/2003 s1
CELEX-nr: 32002R0178, 31998L0083, 32003R1882
Ändring, SFS 2006:905
Rubrik: Lag (2006:905) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 a §, 13 kap 6, 8, 18 §§; nya 13 kap 8 a, 8 b, 18 a §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:174, bet. 2005/06:SkU31, rskr. 2005/06:350
Ändring, SFS 2006:1031
Rubrik: Lag (2006:1031) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 2 d §§, 10 kap 1 §, 11 kap 8 §, 13 kap 6, 8, 14, 18 a §§; nya 10 kap 11 e §, 13 kap 18 b §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:130, bet. 2005/06:SkU30, rskr. 2005/06:351
Ändring, SFS 2006:1293
Rubrik: Förordning (2006:1293) om ikraftträdande av lagen (2006:1031) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ikrafttr. av 2006:1031
Ändring, SFS 2006:1389
Rubrik: Lag (2006:1389) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9, EUTL31/2002 s1, EUTL330/1998 s32, EUTL284/2003 s1
CELEX-nr: 32002R0178, 31998L0083, 32003R1882
Ändring, SFS 2007:42
Rubrik: Förordning (2007:42) om ikraftträdande av lagen (2006:905) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ikrafttr. av 2006:905 vad avser 13 kap 18 §
Ikraft: 2007-03-01
Ändring, SFS 2007:463
Rubrik: Lag (2007:463) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 13 b §, 9 c kap 3 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Ändring, SFS 2007:1341
Rubrik: Lag (2007:1341) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 15, bet. 2007/08:UbU2, rskr. 2007/08:71
Ändring, SFS 2007:1376
Rubrik: Lag (2007:1376) om ändring i mervärdeskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 3 kap 27 §, 8 kap 13 a §; nuvarande 7 kap 3 a § betecknas 7 kap 3 c §; ändr. 1 kap 1, 2, 3, 4, 18 §§, 2 kap 2, 5, 7, 8 §§, 2 a kap 3 §, 3 kap 2, 3, 23, 24, 30 f §§, 4 kap 7 §, 5 kap 9 §, 7 kap 3, den nya 3 c , 4, 5, 11 §§, 8 kap 4, 7, 13, 17, 19 §§, 8 a kap 2, 3, 6 §§, 9 kap 8 §, 9 a kap 1 §, 10 kap 8, 11, 12 §§, 11 kap 1, 3, 8, 10 §§, 13 kap 9, 13, 14, 20, 26 §§, 19 kap 1 §; nya 1 kap 2 e, 3 a, 3 b, 9 §§, 7 kap 3 a, 3 b, 3 d §§, 13 kap 27, 28 §§, rubr. närmast före 1 kap 2 e §, 13 kap 27 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:25, bet. 2007/08:SkU14, rskr. 2007/08:91, EUTL347/2006 s1, EUTL384/2006 s9, EGTL302/1992 s1, EGTL31/2002 s1
CELEX-nr: 32006L0112, 32006L0138, 31992R2913, 32002R0178
Ändring, SFS 2008:226
Rubrik: Lag (2008:226) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161
Ändring, SFS 2008:1344
Rubrik: Lag (2008:1344) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:65, bet. 2008/09:SkU19, rskr. 2008/09:114
Ändring, SFS 2009:1333
Rubrik: Lag (2009:1333) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 5 kap. 5, 6, 7, 8 §§, 19 kap. 9 §, rubr. närmast före 5 kap. 9, 11 §§, 19 kap. 5, 9, 10, 11 §§; nuvarande 5 kap. 4, 9, 11 §§, 10 kap. 4 §, 19 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§ betecknas 5 kap. 8, 3 a, 19 §§, 19 kap. 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 §§, 20 kap. 3, 4 §§; ändr. 1 kap. 2, 2 d, 3, 14 §§, 2 kap. 7, 8 §§, 2 a kap. 7 §, 3 kap. 3, 30 d §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 1, 2 b §§, nya 5 kap. 8, 19 §§, 6 a kap. 2 §, 8 kap. 9 §, 8 a kap 11, 12 §§, 9 kap. 10 §, 9 a kap. 17 §, 9 b kap. 3, 4 §§, 10 kap. 1, 4 a, 13 §§, 11 kap. 2 §, nya 19 kap. 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36 §§, 20 kap. 1 §, nya 3, 4 §§, rubr. närmast före den nya 5 kap. 3 a §, 10 kap. 13 §, 19 kap. 1 §, 20 kap.; nya 1 kap. 5 a §, 5 kap. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, 10 kap. 11 f, 13 a, 13 b §§, 13 kap. 8 c §, 19 kap. 1–21, 27, 31, 32, 33 §§, 20 kap. 2, 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 kap. 4, 5, 7 §§, 19 kap. 9, 13, 15, 19, 22, 27, 28, 30, 31, 34 §§, 20 kap. 1, 2, 5, 6 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107, EUTL347/2006 s1, EUTL175/2009 s12, EUTL44/2008 s23, EGTL302/1992 s1, EUTL264/2003 s1
CELEX-nr: 32006L011, 32009L0069, 32008L0009, 31992R2913, 32003R1798
Ändring, SFS 2009:1334
Rubrik: Förordning (2009:1334) om ikraftträdande av lagen (2009:1333) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ikrafttr. av 2009:1333
Ändring, SFS 2009:1341
Rubrik: Lag (2009:1341) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 5 kap. 11 §; ny 5 kap. 11 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107, EUTL347/2006 s1, EUTL175/2009 s12
CELEX-nr: 32006L0112, 32009L0069
Ändring, SFS 2009:1342
Rubrik: Förordning (2009:1342) om ikraftträdande av lagen (2009:1341) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ikrafttr. av 2009:1341
Ändring, SFS 2009:1345
Rubrik: Lag (2009:1345) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: nya 5 kap. 15 a, 15 b §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107, EUTL347/2006 s1, EUTL175/2009 s12
CELEX-nr: 32006L0112, 32009L0069
Ändring, SFS 2009:1346
Rubrik: Förordning (2009:1346) om ikraftträdande av lagen (2009:1345) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ikrafttr. av 2009:1345
Ändring, SFS 2010:13
Rubrik: Lag (2010:13) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 20 kap. 1 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:154
Ändring, SFS 2010:104
Rubrik: Lag (2010:104) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189, EGTL302/1992 s1
CELEX-nr: 31992R2913
Ändring, SFS 2010:1029
Rubrik: Lag (2010:1029) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1046
Rubrik: Lag (2010:1046) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap. 30 g §, 5 kap. 9 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:216, bet. 2009/10:TU19, rskr. 2009/10:378
Ändring, SFS 2010:1518
Rubrik: Lag (2010:1518) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 10 kap. 11 e §, 11 kap. 8 §, 13 kap. 6, 18 a §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:16, bet. 2010/11:SkU13, rskr. 2010/11:44, EUTL347/2006 s1, EUTL275/2010 s1, EUTL275/2003 s32
CELEX-nr: 32006L0112, 32010L0066, 32003L0087
Ändring, SFS 2010:1519
Rubrik: Lag (2010:1519) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 13 kap. 8 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:16 och prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:SkU13, rskr. 2010/11:43 och rskr. 2010/11:44
Ändring, SFS 2010:1850
Rubrik: Lag (2010:1850) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80
Ändring, SFS 2010:1892
Rubrik: Lag (2010:1892) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 5 kap. 1 §, 10 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 4 a, 10 a, 13 b §§, 2 kap. 2, 5 §§, 3 kap. 30, 30 a, 32 §§, 5 kap. 1, 2 a, 2 c, 2 d, 9, 17, 18, 19 §§, 10 kap. 6 §, rubr. närmast före 5 kap. 2 §, rubr. närmast efter 5 kap. 3 a §; nya 1 kap. 10 b, 10 c, 8 kap. 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före 4 kap. 19 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:28 och prop. 2010/11:14, bet. 2010/11:SkU16, rskr. 2010/11:95, EUTL347/2006 s1, EUTL275/2010 s 1, EUTC321E/2006 s318
CELEX-nr: 132006L0112, 32010L0066, 12006E/PRO/36
Ändring, SFS 2010:1897
Rubrik: Lag (2010:1897) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ny p 4 övergångsbest. till 2009:1333
Ikraft: 2011-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:36, bet. 2010/11:SkU18, rskr. 2010/11:78, EUTL44/2008 s23, EUTL275/2010 s1
CELEX-nr: 32008L0009, 32010L0066
Ändring, SFS 2010:1900
Rubrik: Lag (2010:1900) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ny 1 kap. 19 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:14, bet. 2010/11:SkU12, rskr. 2010/11:94, EUTL347/2006 s1, EUTL275/2010 s1
CELEX-nr: 32006L0112, 32010L0066
Ändring, SFS 2011:283
Rubrik: Lag (2011:283) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 3 b, 4 a, 5, 8, 10, 10 a, 10 b, 13 b, 18 §§, 2 kap. 1, 1 a §§, 2 a kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 §§, 3 kap. 1, 26 b, 30, 30 a, 30 b, 30 d, 30 f, 31, 32 §§, 5 kap. 2, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 3 a, 10, 14, 16, 17, 18, 19 §§, 7 kap. 1, 3, 3 a, 8, 9, 11 §§, 8 kap. 1 a §, 9 a kap. 1, 13, 18, 19 §§, 9 b kap. 4 §, 9 c kap. 1, 2, 6 §§, 10 kap. 1, 4 a, 5, 6, 11, 11 a, 11 b, 12, 13 a §§, 11 kap. 1, 8 §§, 13 kap. 8 b, 18 b, 25 a §§, 19 kap. 1, 2, 8, 10, 15, 19, 22, 31, 32, 33 §§, 20 kap. 3 §, rubr. till 2 a, 3 kap., rubr. närmast före 2 a kap. 2, 3, 6, 7, 9 §§, 3 kap. 30 a §, 7 kap. 3 §, 19 kap. 1 §, 19 kap. 31 §, rubr. närmast efter 19 kap. 21 §
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:298
Rubrik: Lag (2011:298) om ändring i lagen (2009:1345) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 5 kap. 15 a § i 2009:1345
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:1194
Rubrik: Lag (2011:1194) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2011:1253
Rubrik: Lag (2011:1253) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 19 kap. 36 §; ändr. 6 kap. 2 §, 7 kap. 4 §, 8 kap. 1 a, 9 §§, 9 kap. 11 §, 9 a kap. 11 §, 10 kap. 4 a §, 13 kap. 1, 8 c, 15 a, 23 a, 27 §§, 19 kap. 1, 21, 22, 34, 35, 38 §§, 20 kap. 1, 2, 3, 6 §§, 22 kap. 1 §; nya 11 kap. 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 kap. 12 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ändring, SFS 2012:215
Rubrik: Lag (2012:215) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 8 kap. 15, 16 §§
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Ändring, SFS 2012:342
Rubrik: Lag (2012:342 ) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 11 kap. 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 3 a, 4 a, 17, 17 a §§, 2 a kap. 7 §, 3 kap. 30 f §, 8 kap. 6, 17 §§, 11 kap. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 13 kap. 8 b, 15 a, 23 a §§, rubr. närmast före 11 kap. 6 §, rubr. närmast före 7 kap. 3 § sätts närmast före 7 kap 2 §; nytt 11 a kap., nya 6 a kap. 7 §, 7 kap. 7 a, 7 b §§, 11 kap. 3 a, 8 a, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före nya 11 kap. 12 §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:94, bet. 2011/12:SkU18, rskr. 2011/12:207, EUTL347/2006 s1, EUTL326/2010 s1
CELEX-nr: 32006L0112, 32010L0088
Ändring, SFS 2012:386
Rubrik: Lag (2012:386) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 29 §§
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:132, bet. 2011/12:FiU46, rskr. 2011/12:237
Ändring, SFS 2012:755
Rubrik: Lag (2012:755) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 10 kap. 11 e, 11 f §§, 13 kap. 6, 8, 18 a §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop.2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37
Ändring, SFS 2013:368
Rubrik: Lag (2013:368) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 4 kap. 2, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 §; ändr. 1 kap. 1, 2, 2 d, 6, 9, 10, 14, 15 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 5, 7, 8 §§, 2 a kap. 3, 5, 7, 9 §§, 3 kap. 10 b, 11 a, 30 b, 30 d, 30 f §§, 4 kap. 1, 6, 7, 8 §§, 5 kap. 2 c, 3 a, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11 a, 12, 15 a, 15 b, 16, 17, 19 §§, 6 a kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 7 kap. 7 b §, 8 a kap. 11 §, 9 kap. 1, 2 §§, 9 a kap. 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14 §§, 9 b kap. 1, 2, 4, 5, 6 §§, 9 c kap. 7 §, 10 kap. 1, 2, 11, 11 c, 11 d, 11 e, 11 f, 13 a, 13 b §§, 11 kap. 1, 3, 5, 9, 12 §§, 11 a kap. 1 §, 13 kap. 15 a §, 19 kap. 1, 8, 22, 25, 31, 34 §§, 20 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. till 4 kap., rubr. närmast före 4 kap. 1 §, 5 kap. 4 §, 19 kap. 1, 22, 31 §§, rubr. närmast efter rubr. till 10 kap.
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:124, bet. 2012/13:SkU24, rskr. 2012/13:236
Ändring, SFS 2013:567
Rubrik: Lag (2013:567) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2013:954
Rubrik: Lag (2013:954) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 13 kap. 28 b §, rubr. närmast före 13 kap. 28 b §; ändr. 3 kap. 3 §, 4 kap. 8 §, 9 kap. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2013:1105
Rubrik: Lag (2013:1105) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 13 §, 3 kap. 21 §, 5 kap. 2, 2 a §§, 9 a kap. 18 §, 9 c kap. 1, 3, 7, 9 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90
Ändring, SFS 2013:1108
Rubrik: Lag (2013:1108) om ändring i lagen (2013:954) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 § i 2013:954
Förarbeten: Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr.2013/14:90
Ändring, SFS 2014:50
Rubrik: Lag (2014:50) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 7 kap. 8 §, 13 kap. 6, 10, 11, 16, 23 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:16, bet. 2013/14:SkU13, rskr. 2013/14:93
Ändring, SFS 2014:940
Rubrik: Lag (2014:940) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 5 kap. 17 §; nuvarande 5 kap. 16, 18 §§ betecknas 5 kap. 18, 17 §§; ändr. 1 kap. 14, 17 §§, 5 kap. 1 §, de nya 17, 18 §§, 8 kap. 1 a §, 10 kap. 4 a §, 13 kap. 1, 25, 28 §§, 19 kap. 1, 30, 32 §§, 20 kap. 2 §, rubr. till 10, 19 kap., rubr. närmast före 10 kap. 4 a § , 19 kap. 30 §; nya 5 kap. 16 §, 19 kap. 31 a §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31, rskr. 2013/14:342, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2014:941
Rubrik: Lag (2014:941) om ändring i lagen (2014:50) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 § i 2014:50
Förarbeten: Prop. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31, rskr. 2013/14:342
Ändring, SFS 2014:1492
Rubrik: Lag (2014:1492) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 11 kap. 9 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2014:1505
Rubrik: Lag (2014:1505) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 b §, 5 kap. 3 a §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40
Ändring, SFS 2015:221
Rubrik: Lag (2015:221) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 a §
Ikraft: 2015-06-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:54, bet. 2014/15:SkU22, rskr. 2014/15:158
Ändring, SFS 2015:748
Rubrik: Lag (2015:748) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51
Ändring, SFS 2015:888
Rubrik: Lag (2015:888) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 3 kap. 25 §, rubr. närmast efter rubriken till 19 kap., rubr. närmast före 3 kap. 25 §; ändr. 1 kap. 14 §, 2 a kap. 7 §, 3 kap. 29, 30, 30 a §§, 8 kap. 4 §, 8 a kap. 2, 3, 6 §§, 10 kap. 1, 7, 11, 11 a, 11 e, 13 a, 13 b §§, 11 kap. 1 §, 19 kap. 1, 8, 22, 34, 35 §§, 20 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 19 kap. 1 §; nya 2 kap. 1 b §, 3 kap. 30 c §, 4 kap. 2 §, rubr. närmast före 19 kap. 1 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75
Ändring, SFS 2016:91
Rubrik: Lag (2016:91) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap. 30 g §, 5 kap. 9 §; ny 3 kap. 20 a §, rubr. närmast före 3 kap. 20 a §
Ikraft: 2016-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:51, bet. 2015/16:SkU15, rskr. 2015/16:144
Ändring, SFS 2016:261
Rubrik: Lag (2016:261) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 5, 19 §§, 5 kap. 19 §, 7 kap. 8, 9 §§, 9 c kap. 1, 2 §§, 13 kap. 6 §, 22 kap. 1 §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:1069
Rubrik: Lag (2016:1069) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 30 a §, 8 kap. 9 §, 8 a kap. 7 §, 9 a kap. 1 §, 10 kap. 11, 12 §§; nytt kap. 9 d, ny 11 kap. 9 a §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2016:1078
Rubrik: Lag (2016:1078) om ändring i lagen (2015:748) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2015:748
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2016:1208
Rubrik: Lag (2016:1208) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 1 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 2, 11 §§, 3 kap. 2, 3 §§, 8 kap. 2 §, 8 a kap. 2 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:14, bet. 2016/17:SkU8, rskr. 2016/17:63
Ändring, SFS 2017:737
Rubrik: Lag (2017:737) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 16 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2017:1196
Rubrik: Lag (2017:1196) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 13 a §, 2 kap. 3, 5 §§, 2 a kap. 7 §, 3 kap. 21, 22, 24 §§, 5 kap. 3 a, 19 §§, 8 kap. 9 §, 9 d kap. 3 §, 10 kap. 11, 12 §§, 19 kap. 1 §; ny 3 kap. 21 b §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:16, bet. 2017/18:SkU3, rskr. 2017/18:79
Ändring, SFS 2017:1205
Rubrik: Lag (2017:1205) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2018:1278
Rubrik: Lag (2018:1278) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 11 kap. 6 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:153, bet. 2017/18:FiU40, rskr. 2017/18:397
Ändring, SFS 2018:1333
Rubrik: Lag (2018:1333) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 7 kap. 3 c §; nya 1 kap. 20, 21 §§, 2 kap. 9, 10, 11, 12, 13 §§, 13 kap. 7 a, 17 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 9, 12 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:213, bet. 2017/18:SkU26, rskr. 2017/18:399, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2018:1868
Rubrik: Lag (2018:1868) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap. 32 §, 5 kap. 16 § och 11 kap. 12, 13 §§; nya 5 kap. 16 a, 16 b §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:295, bet. 2018/19:SkU3, rskr. 2018/19:27, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2019:261
Rubrik: Lag (2019:261) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:73, bet. 2018/19:FiU36, rskr. 2018/19:204, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2019:373
Rubrik: Lag (2019:373) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 b §, 5 kap. 3 a §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Ändring, SFS 2019:789
Rubrik: Lag (2019:789) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 b §, 2 a kap. 2 §, 3 kap. 30 a §, 5 kap. 2 §; nya 2 kap. 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g, 1 h, 1 i §§, 2 a kap. 8, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 8 f §§, 5 kap. 2 e §, rubr. närmast före 2 kap. 1 c §, 2 a kap. 8 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:160, bet. 2019/20:SkU4, rskr. 2019/20:32, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2019:886
Rubrik: Lag (2019:886) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 16 §, 3 kap. 29 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:450
Rubrik: Lag (2020:450) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300
Ändring, SFS 2020:1170
Rubrik: Lag (2020:1170) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 5 kap. 16 a, 16 b §§; ändr. 1 kap. 2, 3, 14 §§, 3 kap. 30 §, 5 kap. 1, 2, 2 a, 2 e, 3 , 16 §§, 8 kap. 1 a §, 10 kap. 4 a, 11 §§, 11 kap. 2, 12, 13 §§, 13 kap. 1, 25, 28 §§, 19 kap. 1, 30, 31 a §§, rubr. närmast före 10 kap. 4 a §, 19 kap. 30, 31 §§; nya 1 kap. 5 b §, 2 kap. 1 j, 1 k §§, 3 kap. 33 §, 5 kap. 2 f, 2 g, 20, 21 §§, 6 kap. 9, 10 §§, 11 a kap. 4 §, 13 kap. 24 a §, rubr. närmast före 2 kap. 1 j §, 3 kap. 33 §, 5 kap. 20 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:122, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2020:1220
Rubrik: Lag (2020:1220) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 10 kap. 1, 11 e §§, 13 kap. 6, 8, 18 a §§
Ikraft: 2021-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:20, bet. 2020/21:SkU7, rskr. 2020/21:94, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2020:1221
Rubrik: Lag (2020:1221) om ändring i lagen (2020:1170) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 § i 2020:1170
Förarbeten: Prop. 2020/21:20, bet. 2020/21:SkU7, rskr. 2020/21:94
Ändring, SFS 2021:568
Rubrik: Lag (2021:568) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2021-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:128, bet. 2020/21:SkU30, rskr. 2020/21:330