Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:200 · Visa fulltext
Mervärdesskattelag (1994:200)
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94:SkU29, rskr. 1993/94:170
Upphävd: 2023-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:473
Rubrik: Lag (1994:473) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: nuvarande 17 kap 6 § betecknas 17 kap 7 §; ändr. 17 kap 2, 3, 5, nya 7 §§, 20 kap 9 §, 2 p i övergångsbest,; nya 17 kap 6 §, 8 p övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1993/94:151, bet. 1993/94:SkU31, rskr. 1993/94:335
Ändring, SFS 1994:496
Rubrik: Lag (1994:496) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 12 kap 2 §, 14 kap 1, 3, 28, 30 §§, rubr. närmast före 14 kap 3, 28 §§
Förarbeten: Prop. 1993/94:152, bet. 1993/94:SkU32, rskr. 1993/94:316
Ändring, SFS 1994:498
Rubrik: Lag (1994:498) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 13 §, 2 kap 3 §, 3 kap 3, 4, 24 §§, 8 kap 15 §, 9 kap 1, 3, 5, 6 §§, 10 kap 6, 12 §§, 13 kap 28 §, 14 kap 23 §, 16 kap 12 §, 19 kap 12 §, 20 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1993/94:225, bet. 1993/94:SkU30, rskr. 1993/94:345
Ändring, SFS 1994:1798
Rubrik: Lag (1994:1798) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 1 kap 9 §, 2 kap 6 §, 3 kap 26, 28, 31 §§, 5 kap 10 §, 10 kap 10 §, 22 kap 10 §, rubr. närmast före 3 kap 26 §, 10 kap 10 §, 22 kap 10 §; ändr. 1 kap 1, 2, 5, 8, 10, 15 §§, 2 kap 1, 2, 3, 5 §§, 3 kap 1, 3, 5, 9, 12, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30 §§, 4 kap 5 §, 5 kap 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 §§, 7 kap 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 §§, 8 kap 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17 §§, 10 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 §§, 11 kap 2, 3, 5 §§, 13 kap 1, 6, 10, 11, 15, 16, 21, 23, 27 §§, 14 kap 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 §§, 18 kap 13 §, 19 kap 3 §, 20 kap 1, 4, 9 §§, rubr. före 2, 3, 13, 14 kap, rubr. närmast före 3 kap 30 §, 4 kap 5 §, 7 kap 2, 8 §§, 10 kap 11, 12 §§, 18 kap 13 §; nya 1 kap 4 a, 10 a, 13 a, 13 b §§, 2 kap 1 a §, 3 kap 30 a, 30 b, 30 c, 30 d, 30 e §§, 5 kap 2 a, 2 b, 5 a, 6 a, 7 a §§, 7 kap 2 a, 3 a, 10, 11 §§, 8 kap 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 f §§, 10 kap 11 a, 11 b §§, 11 kap 2 a, 5 a §§, 12 kap 1 a, 4 §§, 13 kap 1 a, 25 a, 28 a, 29, 30 §§, 14 kap 8 a, 30 a, 30 b, 30 c, 30 d §§, rubr. närmast före 3 kap 30 a §, 8 kap 16 a §, 13 kap 28 a, 29, 30 §§, 14 kap 30 a §; nytt 2 a kap
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:57, bet. 1994/95:SkU7, rskr. 1994/95:151
Ändring, SFS 1994:1893
Rubrik: Lag (1994:1893) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:91, bet. 1994/95:SkU11, rskr. 1994/95:157
Ändring, SFS 1995:581
Rubrik: Lag (1995:581) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 16 kap 16 §
Ikraft: 1995-06-15
Förarbeten: Prop. 1994/95:209, bet. 1994/95:SkU42, rskr. 1994/95:365
Ändring, SFS 1995:700
Rubrik: Lag (1995:700) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 8 kap 12 §, 18 §§, 11 kap 7 §; ändr. 3 kap 11, 23, 30 a, 30 d §§, 5 kap 8, 11 §§, 7 kap 1, 2 §§, 8 kap 2, 5, 7, 9, 16 e §§, 10 kap 2, 6, 7, 8, 11, 12 §§, 13 kap 16 §, 14 kap 3, 17 §§, 19 kap 13 §, rubr. närmast före 3 kap 30 a §; nya 1 kap 2 a, 2 b §§, 3 kap 30 f, 30 g §§, 9 a, 9 b, 10 a kap
Ikraft: 1995-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:202, bet. 1994/95:SkU27, rskr. 1994/95:402, EGTL145/77 s1, EGTL60/94 s16
CELEX-nr: 377L0388 394L0005
Ändring, SFS 1995:931
Rubrik: Lag (1995:931) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:150 (bil.7), bet. 1994/95:FiU20, rskr. 1994/95:447
Ändring, SFS 1995:1207
Rubrik: Lag (1995:1207) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 14 kap 8 a, 9, 10 §§; ändr. 13 kap 3 §, 14 kap 1, 2, 3, 8, 12, 28, 30, 30 b §§, rubr. närmast före 14 kap 3, 28 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:19, bet. 1995/96:SkU11, rskr. 1995/96:16, EGTL145/77 s1, EGTL376/91 s1
CELEX-nr: 377L0388 391L0680
Ändring, SFS 1995:1286
Rubrik: Lag (1995:1286) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 2 a kap 8 §, 10 a kap, 13 kap 27 §; ändr. 1 kap 2, 5 §§, 2 kap 1 §, 2 a kap 2, 7 §§, 3 kap 21, 30 a, 30 d §§, 5 kap 5, 5 a, 6, 6 a, 9 §§, 7 kap 8 §, 8 kap 2 §, 9 a kap 8, 18 §§, 10 kap 6, 11 §§, 11 kap 5 a §, 12 kap 2 §, 15 kap 1 §, 20 kap 1 §; nya 3 kap 1 a, 21 a, 32 §§, 5 kap 6 b §, 9 c kap, rubr. närmast före 3 kap 32 §,
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:19, 1995/96:45, 1995/96:58, bet. 1995/96:SkU13, rskr. 1995/96:72, EGTL102/95 s18
CELEX-nr: 395L0007
Ändring, SFS 1995:1364
Rubrik: Lag (1995:1364) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 3 kap 12 §; ändr. 3 kap 15, 17 §§, 10 kap 12 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:45, bet. 1995/96:SkU12, rskr. 1995/96:82
Ändring, SFS 1995:1365
Rubrik: Lag (1995:1365) om ändring i lagen (1995:931) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2 §§ i 1995:931
Förarbeten: Prop. 1995/96:45, bet. 1995/96:SkU12, rskr. 1995/96:82
Ändring, SFS 1996:536
Rubrik: Lag (1996:536) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §, 7 kap 1 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:191, bet. 1995/96:SkU28, rskr. 1995/96:290, EGTL145/77 s1, EGTL102/95 s18
CELEX-nr: 377L0388 395L0007
Ändring, SFS 1996:661
Rubrik: Lag (1996:661) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 19 kap 10 §, rubr. närmast före 19 kap 10 §; ändr. 7 kap 2 §, 16 kap 17 §, 19 kap 12 §, rubr. närmast före 20 kap 9 §; ny 16 kap 18 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Ändring, SFS 1996:713
Rubrik: Lag (1996:713) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 14 kap 12 §
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:198, bet. 1995/96:SkU31, rskr. 1995/96:305
Ändring, SFS 1996:794
Rubrik: Lag (1996:794) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281
Ändring, SFS 1996:965
Rubrik: Lag (1996:965) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 12 kap 1 a, 2 §§, 19 kap 1, 6 §§, 20 kap 1 §, övergångsbest.
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1996:1174
Rubrik: Lag (1996:1174) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 30 c §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1996:1320
Rubrik: Lag (1996:1320) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 30 a §, 5 kap 9 §, 9 kap 1 §, 10 kap 6, 7, 11 §§, 12 kap 2 §, 20 kap 1 §; nya 3 kap 26 a, 26 b, 26 c §§, rubr. närmast före 3 kap 26 a §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:232, bet. 1996/97:SkU5, rskr. 1996/97:68
Ändring, SFS 1996:1327
Rubrik: Lag (1996:1327) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 3 kap 15 §; ändr. 3 kap 2, 3, 8, 11, 16, 17 §§, 5 kap 6 §, 7 kap 1 §, 8 kap 15, 16 §§; nya 3 kap 11 a §, 8 kap 13 a §, rubr. närmast före 3 kap 11 a §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:10, bet. 1996/97:SkU6, rskr. 1996/97:69, EGTL145/77 s1, EGTL170/96 s34
CELEX-nr: 377L0388 396L0042
Ändring, SFS 1996:1406
Rubrik: Lag (1996:1406) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 14 kap 3, 8 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:12, bet. 1996/97:SkU7, rskr. 1996/97:70
Ändring, SFS 1997:220
Rubrik: Lag (1996:220) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ny 4 p övergångsbest.till 1996:1327
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1996/97:SkU25, rskr. 1996/97:206
Ändring, SFS 1997:331
Rubrik: Lag (1997:331) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 3 §, 5 kap 2 b, 7, 9 §§
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:81, bet. 1996/97:SkU22, rskr. 1996/97:262, EGTL86/97 s31, EGTL145/77 s1, EGTL338/96 s89
Ändring, SFS 1997:502
Rubrik: Lag (1997:502) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 12 kap 3 §, 13 kap. 1 a, 2, 3, 4, 5, 29, 30 §§, 14, 15, 16, 17 18 kap, 20 kap 2-9 §§, 22 kap 3, 4, 6, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast efter 11 kap. 6 §, rubr. närmast före 13 kap 29, 30 §§, 20 kap 4, 8, 9 §§, 22 kap 4, 6, 7, 8, 9 §§; ändr. 1 kap. 7 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 4 §, 9 kap. 3, 4 §§, 9 a kap 11 §, 11 kap 5 §, 12 kap 1, 1 a §, 2 §§, 13 kap 1 §, 19 kap 12, 13, 14 §§, 20 kap 1 §, 22 kap 1 §, rubr. till 13 kap, rubr. närmast före 13 kap 1 §, 22 kap 1 §, 22 kap 2 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:1036
Rubrik: Lag (1997:1036) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 11 kap 5 §, 2 p övergångsbest. till 1997:502
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:33, bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 1998:193
Rubrik: Lag (1998:193) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 21 kap
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:65, bet. 1997/98:SkU19, rskr. 1997/98:194
Ändring, SFS 1998:255
Rubrik: Lag (1998:255) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 26 a §, 12 kap 1, 1 a §§, 19 kap 1, 6 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 1998:300
Rubrik: Lag (1998:300) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215
Ändring, SFS 1998:346
Rubrik: Lag (1998:346) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §, 9 c kap 9 §, 12 kap 2 §, 20 kap 1 §; nya 3 kap 23 a §, 6 a kap, 11 kap 1 a §, rubr. närmast före 3 kap 23 a §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, 1997/98:148, bet. 1997/98:SkU29, rskr. 1997/98:254, EGTL145/77 s1, EGTL388/96 s89, EGTL256/87 s1
CELEX-nr: 377L0388 396L0095 387R0256
Ändring, SFS 1998:500
Rubrik: Lag (1998:500) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 8 kap 15 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:63, bet. 1997/98:TU9, rskr. 1997/98:192
Ändring, SFS 1998:542
Rubrik: Lag (1998:542) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290
Ändring, SFS 1998:586
Rubrik: Lag (1998:586) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 29 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:153, bet. 1997/98:FiU28, rskr. 1997/98:311
Ändring, SFS 1998:1675
Rubrik: Lag (1998:1675) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 12 kap 2 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1, utg.omr. 3, bet. 1998/99:SkU1, rskr. 1998/99:64
Ändring, SFS 1999:310
Rubrik: Lag (1999:310) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 4 kap 8 §, rubr. närmast före 4 kap 8 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 1999:422
Rubrik: Lag (1999:422) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap 9, 10 §§, 8 kap 4 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:450
Rubrik: Lag (1999:450) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 3 kap 30 c §; ändr. 5 kap 9 §, 7 kap 5 §, 10 kap 11, 12 §§
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:86, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243
Ändring, SFS 1999:640
Rubrik: Lag (1999:640) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 23 §, 10 kap 12 §, rubr. närmast före 10 kap 12 §; nya 1 kap 18 §, 3 kap 10 a, 10 b, 10 c §§, 10 kap 11 c, 11 d §§, 11 kap 5 b §, rubr. närmast före 3 kap 10 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:69, bet. 1998/99:SkU18, rskr. 1998/99:244, EGTL281/98 s31
CELEX-nr: 398L0080
Ändring, SFS 1999:959
Rubrik: Lag (1999:959) om ändring i lagen (1999:640) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 23 § i 1999:640
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 1999:1103
Rubrik: Lag (1999:1103) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 14 §, 13 kap 7, 17 §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1130
Rubrik: Lag (1999:1130) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:142, bet. 1999/2000:FiU8, rskr. 1999/2000:47
Ändring, SFS 1999:1283
Rubrik: Lag (1999:1283) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 14 §§, 2 kap 7 §, 3 kap 11 a, 27 §§, 4 kap 1, 3, 8 §§, 6 a kap 2 §, 8 kap 9 §, 13 kap 13 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 1999:1406
Rubrik: Lag (1999:1406) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96
Ändring, SFS 2000:54
Rubrik: Lag (2000:54) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §, 13 kap 1 §; nya 1 kap 19 §, 11 kap 5 c §, 13 kap 15 a, 23 a §§
Ikraft: 2000-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:143
Rubrik: Lag (2000:143) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 5 kap 7 a, 11 §§, 9 b kap. 4 §, 11 kap 5 §, 20 kap 1 §; ny 1 kap 2 c §
Ikraft: 2000-04-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:58, bet. 1999/2000:SkU19, rskr. 1999/2000:153
Ändring, SFS 2000:478
Rubrik: Lag (2000:478) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:478)
Omfattning: ändr. 3 kap 26 a §, 5 kap 9 §, 12 kap 1 a, 2 §§, 19 kap 1, 6 §§, 20 kap 1 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:500
Rubrik: Lag (2000:500) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 6 kap 5 §, 8 kap 16 a-16 f §§, 13 kap 28 §, rubr. närmast före 8 kap 16 a, 9 kap 2 §; ändr. 2 kap 7 §, 3 kap 3 §, 8 kap 1, 2, 4, 5, 19, §§ 9 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 11 kap 1, 2 a, 3, 5 §§, 13 kap 28 a §, rubr. till 9, 11 kap, rubr. närmast före 9 kap 3, 4, 5 §§, 11 kap 2 §, 13 kap 28 a; nya 8 kap 20 §, 8 a kap, 9 kap 9, 10, 11, 12, 13 §§, 11 kap 5 d, 9, 10, 11 §§, 13 kap 28 b §, rubr. närmast före 9 kap 1, 6, 7, 8, 9 §§, 11 kap 9 §, 13 kap 28 b §; omtryck
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:82, bet. 1999/2000:SkU21, rskr. 1999/2000:245
Ändring, SFS 2000:1291
Rubrik: Lag (2000:1291) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 4 kap 8 §, 8 kap 6 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2000:1357
Rubrik: Lag (2000:1357) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, 2000/01:23, bet. 2000/01:SkU7, rskr. 2000/01:106
Ändring, SFS 2000:1358
Rubrik: Lag (2000:1358) om ändring i lagen (2000:500) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 8 a kap 7 §, 9 kap 1, 2 §§ i 2000:500, 8 p övergångsbest. till 2000:500; ny 9 p övergångsbest. till 2000:500
Förarbeten: Prop. 2000/01:30, bet. 2000/01:SkU7, rskr. 2000/01:106
Ändring, SFS 2000:1427
Rubrik: Lag (2000:1427) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 5 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11, 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129
Ändring, SFS 2001:524
Rubrik: Lag (2001:524) om ändring i lagen (1999:1406) om ändring i merrvärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 8 § i 1999:1406
Förarbeten: Prop. 2000/01:121, bet. 2000/01:SkU25, rskr. 2000/01:271
Ändring, SFS 2001:568
Rubrik: Lag (2001:568) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 5 kap 9 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2001:971
Rubrik: Lag (2001:971) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 15 §§, 2 kap 1 §, 2 a kap 7 §, 3 kap 30 a §, 5 kap 2, 7, 8 §§, 10 kap 1, 2 §§, 11 kap 2, 2 a, 5, 5 a §§; ny 1 kap 2 d §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:28, bet. 2001/02:SkU8, rskr. 2001/02:62, EGTL269/2000 s44
CELEX-nr: 32000L0065
Ändring, SFS 2001:1169
Rubrik: Lag (2001:1169) om ändring i mervärdeskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2 §§, 9 a kap 11, 12 §§
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:45, bet. 2001/02:SkU12, rskr. 2001/02:122
Ändring, SFS 2002:263
Rubrik: Lag (2002:263) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 5 kap 9 §
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:94, bet. 2001/02:SkU22, rskr. 2001/02:232
Ändring, SFS 2002:392
Rubrik: Lag (2002:392) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 2 d §§, 10 1 §, 19 kap 1 §, huvudrubr. närmast före 10 kap 5 §, rubr. närmast före 19 kap 11 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2002:1004
Rubrik: Lag (2002:1004) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 7 kap 2 a, 10 §§, 22 kap 2 §, rubr. närmast före 22 kap 2 §; ändr. 2 kap 1, 4, §§, 2 a kap 3 §, 3 kap 10, 19, 30 §§, 5 kap 6, 7, 7 a, 9, 11 §§, 7 kap 2, 3, 3 a, 6, 8, 9 §§, 8 kap 13 a §, 9 a kap 4 §, 9 b kap 4 §, 10 kap 1, 11, 13 §§, 11 kap 8 §, 12 kap 1, 2 §§; ny 10 kap 15 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:5, bet. 2002/03:SkU2, rskr. 2002/03:41
Ändring, SFS 2003:220
Rubrik: Lag (2003:220) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 32 §, 5 kap 6 a, 6 b, 7 §§, 8 a kap 3 §, 11 kap 8 §, 13 kap 1 §, 19 kap 3 §, huvudrubr. närmast före 10 kap 5 §, rubr. närmast före 19 kap 11 §; nya 8 kap 1 a §, 10 kap 4 a §, 19 kap 10 §, rubr. närmast före 10 kap 4 a §, 19 kap 10 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:77, bet. 2002/03:SkU13, rskr. 2002/03:165, EGTL128/2002 s41
CELEX-nr: 32002L0038
Ändring, SFS 2003:659
Rubrik: Lag (2003:659) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 12 kap 1 a, 2 §§; ändr. 1 kap 2 b §, 2 a kap 4 §, 6 kap 2 §, 6 a kap 4, 5, 6 §§, 7 kap 4 §, 9 kap 1, 2, 4, 6, 7, 8 §§, 9 a kap 2 §, 9 c kap 8 §, 10 kap 9 §, 11 kap 5, 6 §§, 12 kap 1 §, 13 kap 8 §, 19 kap 1, 6, 7, 10, 11 §§, 20 kap 1 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:1131
Rubrik: Lag (2003:1131) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 12 kap 4 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:24, bet. 20203/04:SkU14, rskr. 2003/04:81
Ändring, SFS 2003:1134
Rubrik: Lag (2003:1134) om ändring i mervärdesskattelagen (2994:200)
Omfattning: upph. 1 kap 19 §, 11 kap; ändr. 1 kap 4 a, 17 §§, 3 kap 26 a, 30 b, 30 f §§, 8 kap 6, 17, 19, 20 §§, 8 a kap 12 §, 9 b kap 5 §, 10 kap 8 §, 13 kap 9, 14, 15 a, 19, 20, 23 a, 25, 26 §§, 19 kap 3 §; nya 1 kap 17 a §, 8 a kap 15, 16, 17 §§, 11 kap, rubr. närmast före 8 a kap 15 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:26, bet. 2003/04:SkU15, rskr. 2003/04:82, EGTL15/2002 s24
CELEX-nr: 32001L0115
Ändring, SFS 2003:1137
Rubrik: Lag (2003:1137) om ändring i lagen (2003:659) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 20 kap 1 § i 2003:659
Förarbeten: Bet. 2003/04:SkU15, rskr. 2003/04:82, EGTL15/2002 s24
CELEX-nr: 32001L0115
Ändring, SFS 2004:61
Rubrik: Lag (2004:61) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §
Ikraft: 2004-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:118
Rubrik: Lag (2004:118) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 5 §§, 3 kap 32 §, 7 kap 8 §
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:41, bet. 2003/04:SkU19, rskr. 2003/04:140
Ändring, SFS 2004:280
Rubrik: Lag (2004:280) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §, 11 kap 3, 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2004-06-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:76, bet. 2003/04:SkU29, rskr. 2003/04:190
Ändring, SFS 2004:1155
Rubrik: Lag (2004:1155) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 a kap 7 §, 3 kap 30 §, 5 kap 3, 7 §§, 10 kap 6, 11 §§; nya 3 kap 31, 31 a §§, 5 kap 2 c, 2 d §§, 19 kap 15 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:15, bet. 2004/05:SkU10, rskr. 2004/05:75
Ändring, SFS 2005:808
Rubrik: Lag (2005:808) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 29 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:7, bet. 2005/06:FiU13, rskr. 2005/06:19
Ändring, SFS 2005:1198
Rubrik: Lag (2005:1198) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 14 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, utg.omr. 13, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109
Ändring, SFS 2006:51
Rubrik: Lag (2006:51) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:43, bet. 2005/06:SoU10, rskr. 2005/06:148
Ändring, SFS 2006:659
Rubrik: Lag (2006:659) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:134, bet. 2005/06:UbU21, rskr. 2005/06:305
Ändring, SFS 2006:823
Rubrik: Lag (2006:823) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 5 kap 9 §, 7 kap 1 §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357, EGTL31/2002 s1, EGTL330/1998 s32, EGTL284/2003 s1
CELEX-nr: 32002R0178, 31998L0083, 32003R1882
Ändring, SFS 2006:905
Rubrik: Lag (2006:905) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 a §, 13 kap 6, 8, 18 §§; nya 13 kap 8 a, 8 b, 18 a §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:174, bet. 2005/06:SkU31, rskr. 2005/06:350
Ändring, SFS 2006:1031
Rubrik: Lag (2006:1031) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 2 d §§, 10 kap 1 §, 11 kap 8 §, 13 kap 6, 8, 14, 18 a §§; nya 10 kap 11 e §, 13 kap 18 b §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:130, bet. 2005/06:SkU30, rskr. 2005/06:351
Ändring, SFS 2006:1293
Rubrik: Förordning (2006:1293) om ikraftträdande av lagen (2006:1031) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ikrafttr. av 2006:1031
Ändring, SFS 2006:1389
Rubrik: Lag (2006:1389) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9, EUTL31/2002 s1, EUTL330/1998 s32, EUTL284/2003 s1
CELEX-nr: 32002R0178, 31998L0083, 32003R1882
Ändring, SFS 2007:42
Rubrik: Förordning (2007:42) om ikraftträdande av lagen (2006:905) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ikrafttr. av 2006:905 vad avser 13 kap 18 §
Ikraft: 2007-03-01
Ändring, SFS 2007:463
Rubrik: Lag (2007:463) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap 13 b §, 9 c kap 3 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Ändring, SFS 2007:1341
Rubrik: Lag (2007:1341) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 15, bet. 2007/08:UbU2, rskr. 2007/08:71
Ändring, SFS 2007:1376
Rubrik: Lag (2007:1376) om ändring i mervärdeskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 3 kap 27 §, 8 kap 13 a §; nuvarande 7 kap 3 a § betecknas 7 kap 3 c §; ändr. 1 kap 1, 2, 3, 4, 18 §§, 2 kap 2, 5, 7, 8 §§, 2 a kap 3 §, 3 kap 2, 3, 23, 24, 30 f §§, 4 kap 7 §, 5 kap 9 §, 7 kap 3, den nya 3 c , 4, 5, 11 §§, 8 kap 4, 7, 13, 17, 19 §§, 8 a kap 2, 3, 6 §§, 9 kap 8 §, 9 a kap 1 §, 10 kap 8, 11, 12 §§, 11 kap 1, 3, 8, 10 §§, 13 kap 9, 13, 14, 20, 26 §§, 19 kap 1 §; nya 1 kap 2 e, 3 a, 3 b, 9 §§, 7 kap 3 a, 3 b, 3 d §§, 13 kap 27, 28 §§, rubr. närmast före 1 kap 2 e §, 13 kap 27 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:25, bet. 2007/08:SkU14, rskr. 2007/08:91, EUTL347/2006 s1, EUTL384/2006 s9, EGTL302/1992 s1, EGTL31/2002 s1
CELEX-nr: 32006L0112, 32006L0138, 31992R2913, 32002R0178
Ändring, SFS 2008:226
Rubrik: Lag (2008:226) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161
Ändring, SFS 2008:1344
Rubrik: Lag (2008:1344) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:65, bet. 2008/09:SkU19, rskr. 2008/09:114
Ändring, SFS 2009:1333
Rubrik: Lag (2009:1333) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 5 kap. 5, 6, 7, 8 §§, 19 kap. 9 §, rubr. närmast före 5 kap. 9, 11 §§, 19 kap. 5, 9, 10, 11 §§; nuvarande 5 kap. 4, 9, 11 §§, 10 kap. 4 §, 19 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§ betecknas 5 kap. 8, 3 a, 19 §§, 19 kap. 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 §§, 20 kap. 3, 4 §§; ändr. 1 kap. 2, 2 d, 3, 14 §§, 2 kap. 7, 8 §§, 2 a kap. 7 §, 3 kap. 3, 30 d §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 1, 2 b §§, nya 5 kap. 8, 19 §§, 6 a kap. 2 §, 8 kap. 9 §, 8 a kap 11, 12 §§, 9 kap. 10 §, 9 a kap. 17 §, 9 b kap. 3, 4 §§, 10 kap. 1, 4 a, 13 §§, 11 kap. 2 §, nya 19 kap. 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36 §§, 20 kap. 1 §, nya 3, 4 §§, rubr. närmast före den nya 5 kap. 3 a §, 10 kap. 13 §, 19 kap. 1 §, 20 kap.; nya 1 kap. 5 a §, 5 kap. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, 10 kap. 11 f, 13 a, 13 b §§, 13 kap. 8 c §, 19 kap. 1–21, 27, 31, 32, 33 §§, 20 kap. 2, 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 kap. 4, 5, 7 §§, 19 kap. 9, 13, 15, 19, 22, 27, 28, 30, 31, 34 §§, 20 kap. 1, 2, 5, 6 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107, EUTL347/2006 s1, EUTL175/2009 s12, EUTL44/2008 s23, EGTL302/1992 s1, EUTL264/2003 s1
CELEX-nr: 32006L011, 32009L0069, 32008L0009, 31992R2913, 32003R1798
Ändring, SFS 2009:1334
Rubrik: Förordning (2009:1334) om ikraftträdande av lagen (2009:1333) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ikrafttr. av 2009:1333
Ändring, SFS 2009:1341
Rubrik: Lag (2009:1341) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 5 kap. 11 §; ny 5 kap. 11 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107, EUTL347/2006 s1, EUTL175/2009 s12
CELEX-nr: 32006L0112, 32009L0069
Ändring, SFS 2009:1342
Rubrik: Förordning (2009:1342) om ikraftträdande av lagen (2009:1341) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ikrafttr. av 2009:1341
Ändring, SFS 2009:1345
Rubrik: Lag (2009:1345) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: nya 5 kap. 15 a, 15 b §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107, EUTL347/2006 s1, EUTL175/2009 s12
CELEX-nr: 32006L0112, 32009L0069
Ändring, SFS 2009:1346
Rubrik: Förordning (2009:1346) om ikraftträdande av lagen (2009:1345) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ikrafttr. av 2009:1345
Ändring, SFS 2010:13
Rubrik: Lag (2010:13) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 20 kap. 1 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:154
Ändring, SFS 2010:104
Rubrik: Lag (2010:104) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189, EGTL302/1992 s1
CELEX-nr: 31992R2913
Ändring, SFS 2010:1029
Rubrik: Lag (2010:1029) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1046
Rubrik: Lag (2010:1046) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap. 30 g §, 5 kap. 9 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:216, bet. 2009/10:TU19, rskr. 2009/10:378
Ändring, SFS 2010:1518
Rubrik: Lag (2010:1518) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 10 kap. 11 e §, 11 kap. 8 §, 13 kap. 6, 18 a §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:16, bet. 2010/11:SkU13, rskr. 2010/11:44, EUTL347/2006 s1, EUTL275/2010 s1, EUTL275/2003 s32
CELEX-nr: 32006L0112, 32010L0066, 32003L0087
Ändring, SFS 2010:1519
Rubrik: Lag (2010:1519) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 13 kap. 8 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:16 och prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:SkU13, rskr. 2010/11:43 och rskr. 2010/11:44
Ändring, SFS 2010:1850
Rubrik: Lag (2010:1850) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80
Ändring, SFS 2010:1892
Rubrik: Lag (2010:1892) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 5 kap. 1 §, 10 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 4 a, 10 a, 13 b §§, 2 kap. 2, 5 §§, 3 kap. 30, 30 a, 32 §§, 5 kap. 1, 2 a, 2 c, 2 d, 9, 17, 18, 19 §§, 10 kap. 6 §, rubr. närmast före 5 kap. 2 §, rubr. närmast efter 5 kap. 3 a §; nya 1 kap. 10 b, 10 c, 8 kap. 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före 4 kap. 19 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:28 och prop. 2010/11:14, bet. 2010/11:SkU16, rskr. 2010/11:95, EUTL347/2006 s1, EUTL275/2010 s 1, EUTC321E/2006 s318
CELEX-nr: 132006L0112, 32010L0066, 12006E/PRO/36
Ändring, SFS 2010:1897
Rubrik: Lag (2010:1897) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ny p 4 övergångsbest. till 2009:1333
Ikraft: 2011-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:36, bet. 2010/11:SkU18, rskr. 2010/11:78, EUTL44/2008 s23, EUTL275/2010 s1
CELEX-nr: 32008L0009, 32010L0066
Ändring, SFS 2010:1900
Rubrik: Lag (2010:1900) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ny 1 kap. 19 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:14, bet. 2010/11:SkU12, rskr. 2010/11:94, EUTL347/2006 s1, EUTL275/2010 s1
CELEX-nr: 32006L0112, 32010L0066
Ändring, SFS 2011:283
Rubrik: Lag (2011:283) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 3 b, 4 a, 5, 8, 10, 10 a, 10 b, 13 b, 18 §§, 2 kap. 1, 1 a §§, 2 a kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 §§, 3 kap. 1, 26 b, 30, 30 a, 30 b, 30 d, 30 f, 31, 32 §§, 5 kap. 2, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 3 a, 10, 14, 16, 17, 18, 19 §§, 7 kap. 1, 3, 3 a, 8, 9, 11 §§, 8 kap. 1 a §, 9 a kap. 1, 13, 18, 19 §§, 9 b kap. 4 §, 9 c kap. 1, 2, 6 §§, 10 kap. 1, 4 a, 5, 6, 11, 11 a, 11 b, 12, 13 a §§, 11 kap. 1, 8 §§, 13 kap. 8 b, 18 b, 25 a §§, 19 kap. 1, 2, 8, 10, 15, 19, 22, 31, 32, 33 §§, 20 kap. 3 §, rubr. till 2 a, 3 kap., rubr. närmast före 2 a kap. 2, 3, 6, 7, 9 §§, 3 kap. 30 a §, 7 kap. 3 §, 19 kap. 1 §, 19 kap. 31 §, rubr. närmast efter 19 kap. 21 §
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:298
Rubrik: Lag (2011:298) om ändring i lagen (2009:1345) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 5 kap. 15 a § i 2009:1345
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:1194
Rubrik: Lag (2011:1194) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2011:1253
Rubrik: Lag (2011:1253) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 19 kap. 36 §; ändr. 6 kap. 2 §, 7 kap. 4 §, 8 kap. 1 a, 9 §§, 9 kap. 11 §, 9 a kap. 11 §, 10 kap. 4 a §, 13 kap. 1, 8 c, 15 a, 23 a, 27 §§, 19 kap. 1, 21, 22, 34, 35, 38 §§, 20 kap. 1, 2, 3, 6 §§, 22 kap. 1 §; nya 11 kap. 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 kap. 12 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ändring, SFS 2012:215
Rubrik: Lag (2012:215) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 8 kap. 15, 16 §§
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Ändring, SFS 2012:342
Rubrik: Lag (2012:342 ) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 11 kap. 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 3 a, 4 a, 17, 17 a §§, 2 a kap. 7 §, 3 kap. 30 f §, 8 kap. 6, 17 §§, 11 kap. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 13 kap. 8 b, 15 a, 23 a §§, rubr. närmast före 11 kap. 6 §, rubr. närmast före 7 kap. 3 § sätts närmast före 7 kap 2 §; nytt 11 a kap., nya 6 a kap. 7 §, 7 kap. 7 a, 7 b §§, 11 kap. 3 a, 8 a, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före nya 11 kap. 12 §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:94, bet. 2011/12:SkU18, rskr. 2011/12:207, EUTL347/2006 s1, EUTL326/2010 s1
CELEX-nr: 32006L0112, 32010L0088
Ändring, SFS 2012:386
Rubrik: Lag (2012:386) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 29 §§
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:132, bet. 2011/12:FiU46, rskr. 2011/12:237
Ändring, SFS 2012:755
Rubrik: Lag (2012:755) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 10 kap. 11 e, 11 f §§, 13 kap. 6, 8, 18 a §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop.2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37
Ändring, SFS 2013:368
Rubrik: Lag (2013:368) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 4 kap. 2, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 §; ändr. 1 kap. 1, 2, 2 d, 6, 9, 10, 14, 15 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 5, 7, 8 §§, 2 a kap. 3, 5, 7, 9 §§, 3 kap. 10 b, 11 a, 30 b, 30 d, 30 f §§, 4 kap. 1, 6, 7, 8 §§, 5 kap. 2 c, 3 a, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11 a, 12, 15 a, 15 b, 16, 17, 19 §§, 6 a kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 7 kap. 7 b §, 8 a kap. 11 §, 9 kap. 1, 2 §§, 9 a kap. 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14 §§, 9 b kap. 1, 2, 4, 5, 6 §§, 9 c kap. 7 §, 10 kap. 1, 2, 11, 11 c, 11 d, 11 e, 11 f, 13 a, 13 b §§, 11 kap. 1, 3, 5, 9, 12 §§, 11 a kap. 1 §, 13 kap. 15 a §, 19 kap. 1, 8, 22, 25, 31, 34 §§, 20 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. till 4 kap., rubr. närmast före 4 kap. 1 §, 5 kap. 4 §, 19 kap. 1, 22, 31 §§, rubr. närmast efter rubr. till 10 kap.
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:124, bet. 2012/13:SkU24, rskr. 2012/13:236
Ändring, SFS 2013:567
Rubrik: Lag (2013:567) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2013:954
Rubrik: Lag (2013:954) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 13 kap. 28 b §, rubr. närmast före 13 kap. 28 b §; ändr. 3 kap. 3 §, 4 kap. 8 §, 9 kap. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2013:1105
Rubrik: Lag (2013:1105) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 13 §, 3 kap. 21 §, 5 kap. 2, 2 a §§, 9 a kap. 18 §, 9 c kap. 1, 3, 7, 9 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90
Ändring, SFS 2013:1108
Rubrik: Lag (2013:1108) om ändring i lagen (2013:954) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 § i 2013:954
Förarbeten: Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr.2013/14:90
Ändring, SFS 2014:50
Rubrik: Lag (2014:50) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 7 kap. 8 §, 13 kap. 6, 10, 11, 16, 23 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:16, bet. 2013/14:SkU13, rskr. 2013/14:93
Ändring, SFS 2014:940
Rubrik: Lag (2014:940) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 5 kap. 17 §; nuvarande 5 kap. 16, 18 §§ betecknas 5 kap. 18, 17 §§; ändr. 1 kap. 14, 17 §§, 5 kap. 1 §, de nya 17, 18 §§, 8 kap. 1 a §, 10 kap. 4 a §, 13 kap. 1, 25, 28 §§, 19 kap. 1, 30, 32 §§, 20 kap. 2 §, rubr. till 10, 19 kap., rubr. närmast före 10 kap. 4 a § , 19 kap. 30 §; nya 5 kap. 16 §, 19 kap. 31 a §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31, rskr. 2013/14:342, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2014:941
Rubrik: Lag (2014:941) om ändring i lagen (2014:50) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 § i 2014:50
Förarbeten: Prop. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31, rskr. 2013/14:342
Ändring, SFS 2014:1492
Rubrik: Lag (2014:1492) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 11 kap. 9 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2014:1505
Rubrik: Lag (2014:1505) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 b §, 5 kap. 3 a §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40
Ändring, SFS 2015:221
Rubrik: Lag (2015:221) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 a §
Ikraft: 2015-06-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:54, bet. 2014/15:SkU22, rskr. 2014/15:158
Ändring, SFS 2015:748
Rubrik: Lag (2015:748) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51
Ändring, SFS 2015:888
Rubrik: Lag (2015:888) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 3 kap. 25 §, rubr. närmast efter rubriken till 19 kap., rubr. närmast före 3 kap. 25 §; ändr. 1 kap. 14 §, 2 a kap. 7 §, 3 kap. 29, 30, 30 a §§, 8 kap. 4 §, 8 a kap. 2, 3, 6 §§, 10 kap. 1, 7, 11, 11 a, 11 e, 13 a, 13 b §§, 11 kap. 1 §, 19 kap. 1, 8, 22, 34, 35 §§, 20 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 19 kap. 1 §; nya 2 kap. 1 b §, 3 kap. 30 c §, 4 kap. 2 §, rubr. närmast före 19 kap. 1 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75
Ändring, SFS 2016:91
Rubrik: Lag (2016:91) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap. 30 g §, 5 kap. 9 §; ny 3 kap. 20 a §, rubr. närmast före 3 kap. 20 a §
Ikraft: 2016-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:51, bet. 2015/16:SkU15, rskr. 2015/16:144
Ändring, SFS 2016:261
Rubrik: Lag (2016:261) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 5, 19 §§, 5 kap. 19 §, 7 kap. 8, 9 §§, 9 c kap. 1, 2 §§, 13 kap. 6 §, 22 kap. 1 §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:1069
Rubrik: Lag (2016:1069) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 30 a §, 8 kap. 9 §, 8 a kap. 7 §, 9 a kap. 1 §, 10 kap. 11, 12 §§; nytt kap. 9 d, ny 11 kap. 9 a §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2016:1078
Rubrik: Lag (2016:1078) om ändring i lagen (2015:748) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2015:748
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2016:1208
Rubrik: Lag (2016:1208) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 1 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 2, 11 §§, 3 kap. 2, 3 §§, 8 kap. 2 §, 8 a kap. 2 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:14, bet. 2016/17:SkU8, rskr. 2016/17:63
Ändring, SFS 2017:737
Rubrik: Lag (2017:737) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 16 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2017:1196
Rubrik: Lag (2017:1196) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 13 a §, 2 kap. 3, 5 §§, 2 a kap. 7 §, 3 kap. 21, 22, 24 §§, 5 kap. 3 a, 19 §§, 8 kap. 9 §, 9 d kap. 3 §, 10 kap. 11, 12 §§, 19 kap. 1 §; ny 3 kap. 21 b §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:16, bet. 2017/18:SkU3, rskr. 2017/18:79
Ändring, SFS 2017:1205
Rubrik: Lag (2017:1205) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2018:1278
Rubrik: Lag (2018:1278) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 11 kap. 6 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:153, bet. 2017/18:FiU40, rskr. 2017/18:397
Ändring, SFS 2018:1333
Rubrik: Lag (2018:1333) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 7 kap. 3 c §; nya 1 kap. 20, 21 §§, 2 kap. 9, 10, 11, 12, 13 §§, 13 kap. 7 a, 17 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 9, 12 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:213, bet. 2017/18:SkU26, rskr. 2017/18:399, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2018:1868
Rubrik: Lag (2018:1868) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap. 32 §, 5 kap. 16 § och 11 kap. 12, 13 §§; nya 5 kap. 16 a, 16 b §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:295, bet. 2018/19:SkU3, rskr. 2018/19:27, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2019:261
Rubrik: Lag (2019:261) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:73, bet. 2018/19:FiU36, rskr. 2018/19:204, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2019:373
Rubrik: Lag (2019:373) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 b §, 5 kap. 3 a §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Ändring, SFS 2019:789
Rubrik: Lag (2019:789) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 b §, 2 a kap. 2 §, 3 kap. 30 a §, 5 kap. 2 §; nya 2 kap. 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g, 1 h, 1 i §§, 2 a kap. 8, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 8 f §§, 5 kap. 2 e §, rubr. närmast före 2 kap. 1 c §, 2 a kap. 8 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:160, bet. 2019/20:SkU4, rskr. 2019/20:32, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2019:886
Rubrik: Lag (2019:886) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 16 §, 3 kap. 29 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:450
Rubrik: Lag (2020:450) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300
Ändring, SFS 2020:1170
Rubrik: Lag (2020:1170) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: upph. 5 kap. 16 a, 16 b §§; ändr. 1 kap. 2, 3, 14 §§, 3 kap. 30 §, 5 kap. 1, 2, 2 a, 2 e, 3 , 16 §§, 8 kap. 1 a §, 10 kap. 4 a, 11 §§, 11 kap. 2, 12, 13 §§, 13 kap. 1, 25, 28 §§, 19 kap. 1, 30, 31 a §§, rubr. närmast före 10 kap. 4 a §, 19 kap. 30, 31 §§; nya 1 kap. 5 b §, 2 kap. 1 j, 1 k §§, 3 kap. 33 §, 5 kap. 2 f, 2 g, 20, 21 §§, 6 kap. 9, 10 §§, 11 a kap. 4 §, 13 kap. 24 a §, rubr. närmast före 2 kap. 1 j §, 3 kap. 33 §, 5 kap. 20 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:122, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2020:1220
Rubrik: Lag (2020:1220) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 10 kap. 1, 11 e §§, 13 kap. 6, 8, 18 a §§
Ikraft: 2021-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:20, bet. 2020/21:SkU7, rskr. 2020/21:94, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2020:1221
Rubrik: Lag (2020:1221) om ändring i lagen (2020:1170) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 § i 2020:1170
Förarbeten: Prop. 2020/21:20, bet. 2020/21:SkU7, rskr. 2020/21:94
Ändring, SFS 2021:568
Rubrik: Lag (2021:568) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2021-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:128, bet. 2020/21:SkU30, rskr. 2020/21:330
Ändring, SFS 2021:1148
Rubrik: Lag (2021:1148) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 5 §§, 3 kap. 32 §, 7 kap. 8 §, 13 kap. 6 §, 20 kap. 2 §; ny 20 kap. 2 a §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:23, bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74
Ändring, SFS 2021:1185
Rubrik: Lag (2021:1185) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 30 d §§, 9 d kap. 3 §, 10 kap. 11 §; nya 3 kap. 31 c §, 10 kap. 6 a §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:35, bet. 2021/22:SkU8, rskr. 2021/22:75, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2022:160
Rubrik: Lag (2022:160) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 2 a kap. 1, 2, 3 §§, 3 kap. 30 §, 7 kap. 3 §, 9 d kap. 3 §, 10 kap. 11 §, 19 kap. 1, 37 §§, 20 kap. 1, 2 a §§; nya 2 a kap. 11 §, 3 kap. 31 b §, 10 kap. 8 a §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2022:161
Rubrik: Lag (2022:161) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 9 c kap. 3 §
Ikraft: 2023-02-13
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.
Ändring, SFS 2022:404
Rubrik: Lag (2022:404) om ändring av mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 9 d kap. 1, 5 §§
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:110, bet. 2021/22:SkU22, rskr. 2021/22:266
Ändring, SFS 2022:413
Rubrik: Lag (2022:413) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:96, bet. 2021/22:SkU23, rskr. 2021/22:267
Ändring, SFS 2023:80
Rubrik: Lag (2023:80) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2023-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:35, bet. 2022/23:SkU7, rskr. 2022/23:130
Ändring, SFS 2023:200
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, bet. 2022/23:SkU10, rskr. 2022/23:167, direktiv 2006/112/EG