Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1993 · Visa fulltext
Förordning (1994:1993) om återbetalning av mervärdesskatt och enligt lagen (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995
Departement: Inrikesdepartementet KE
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Upphävd: 1996-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1647
Omfattning: upph.