Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1927 · Visa fulltext
Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:68, bet. 1994/95:LU13, rskr. 1994/95:131
Ändring, SFS 1999:1110
Rubrik: Lag (1999:1110) om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2004:243
Rubrik: Lag (2004:243) om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04;NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2005:917
Rubrik: Lag (2005:917) om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2014:844
Rubrik: Lag (2014:844) om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2016:212
Rubrik: Lag (2016:212) om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2017:436
Rubrik: Lag (2017:436) om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
Omfattning: ändr. 5 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:149, bet. 2016/17:CU17, rskr. 2016/17:271
Ändring, SFS 2018:1669
Rubrik: Lag (2018:1669) om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 16 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14