Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1617 · Visa fulltext
Lag (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:60, bet. 1994/95:SkU3, rskr. 1994/95:38
Ändring, SFS 1995:1232
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2003:710
Rubrik: Lag (2003:710) om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2005:1088
Rubrik: Lag (2005:1088) om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
Omfattning: ändr. 1, 3 §§, bil.
Ikraft: 2006-09-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:15, bet. 2005/06:SkU5, rskr. 2005/06:45
Ändring, SFS 2006:1080
Rubrik: Förordning (2006:1080) om ikraftträdande av lagen (2005:1088) om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
Omfattning: ikrafttr. av 2005:1088
Ändring, SFS 2011:1368
Rubrik: Lag (2011:1368) om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29